Nóg meer Europa met Procope Plus 2021

In deze maand mei waarin traditiegetrouw Europa centraal staat, bundelen het Institut Français des Pays-Bas en de Ambassade van Frankrijk voor de tweede maal hun krachten met Procope Plus 2021, het Frans-Duitse Partenariat Hubert Curien.

Eerste stap richting een multilateraal Europees project

In deze maand mei waarin traditiegetrouw Europa centraal staat, bundelen het Institut Français des Pays-Bas en de Ambassade van Frankrijk voor de tweede maal hun krachten met Procope Plus. Op deze manier krijgen Nederlandse wetenschappers de kans zich bij Frans-Duitse onderzoeksteams aan te sluiten en subsidie te ontvangen voor onderzoeksmobiliteit en -seminars. Einddoel is om gezamenlijk toekomstige Europese Projecten op te zetten.

Om dit te doen wordt het oorspronkelijke budget dat door de DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), het MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) en het MESRI (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) aan Frans-Duitse projecten is toegewezen, verhoogd met bijdragen van de Franse Instituten van Nederland en Zwitserland, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan drieledige of vierledige onderzoeksteams. Een eerste stap in de richting van een multilateraal Europees project.

Frans-Duits-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking

Dankzij deze regeling werden in 2019 drie Frans-Duits-Nederlandse symposia gehouden. Een daarvan werd op 27 juni 2019 gepresenteerd door de Nederlandse projectleider Jérôme Collemare, tijdens de Journée des lauréats (Laureatendag) op de Franse Residentie.

Op deze dag, die in de huidige context helaas niet kan plaatsvinden, kwamen 80 mensen samen, waaronder 20 deelnemers van de verschillende mobiliteitsprogramma's voor Nederlandse studenten en onderzoekers richting Frankrijk of Duitsland: bij Procope Plus in 2019 betrof dit de Universiteit van Hannover.

Tijdens het indienen van de aanvraag van financiering voor het symposium in Hannover, werkte het team dat bestond uit onderzoekers van het Natuurhistorisch Museum in Parijs en de Universiteit van Utrecht aan secundaire schimmelmetabolieten, een specifieke vorm van schimmel. In hun onderzoek werd vermeld dat "indien er geen actie wordt genomen om het probleem van bacteriële resistentie tegen antimicrobiële stoffen in zowel mens als dier aan te pakken, microbiële infecties de belangrijkste doodsoorzaak zullen zijn tegen 2050, met 10 miljoen sterfgevallen per jaar, aldus wetenschappelijke voorspellingen".

Cruciaal wetenschappelijk onderzoek

Te midden van de huidige COVID 19-pandemie wordt wat een voorgevoel leek te zijn deels werkelijkheid en blijkt dit wetenschappelijk onderzoek op middellange en lange termijn essentieel. We twijfelen er niet aan dat onderzoekers van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht hard werken aan het vinden van de juiste behandeling.

Secundaire metabolieten zijn kleine moleculen die voornamelijk door micro-organismen en planten worden geproduceerd. Ze hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in onze samenlevingen, onder andere doordat ze in de moderne geneeskunde van de vorige eeuw diverse revoluties hebben veroorzaakt. Met name de ontdekking van het eerste antibioticum (penicilline, nog steeds het meest gebruikte antibioticum) en het eerste immunosuppressivum (cyclosporine).

Schimmelmetabolieten hebben een breed scala aan andere biologische toepassingen, waaronder het gebruik als antivirale middelen, antimycoticum, fytotoxische en entomotoxische middelen en geneesmiddelen tegen kanker. Ze worden tevens gebruikt als kleur- en geurstoffen. Kortom, het gaat om essentiële moleculen voor diverse farmaceutische, industriële en agronomische toepassingen.

Na het lezen van het bovenstaande hopen we dat u niet aarzelt te reageren op deze oproep tot kandidaatstelling, gericht op alle wetenschappelijke disciplines. U kunt nog tot 29 juni reageren via onderstaande link:

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

Lees verder:

Agenda
Op de kaart