Oproep tot kandidaatstelling 2020 | Crossed Creathon Marseille-Rotterdam

Neem deel aan een uniek Frans-Nederlands creatief en studie-evenement dat de grote havensteden van beide landen verenigt rond het thema "Stedelijk metabolisme en stedelijke stromingen: evolutie en innovatie binnen de metropool", georganiseerd in het kader van het programma Les Parallèles du Sud van MANIFESTA 13.

Neem deel aan een uniek Frans-Nederlands creatief en studie-evenement dat de grote havensteden van beide landen verenigt rond het thema "Stedelijk metabolisme en stedelijke stromingen: evolutie en innovatie binnen de metropool", georganiseerd in het kader van het programma Les Parallèles du Sud van MANIFESTA 13.

Ben je een Bachelor/Master/PhD student of een jonge professional uit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag of de Aix-Marseille-Provence en heb je een passie voor innovatieve ideeën en processen van sociale transformatie? Heb je een creatieve en/of ondernemende geest? Stel je dan vóór 2 augustus 2020 kandidaat voor de gekruiste Creathon Marseille-Rotterdam over "Stedelijk metabolisme en stedelijke stromingen: evolutie en innovatie binnen de metropool".

Alle evenementen worden in het Engels gehouden en alle kosten in verband met deelname (reizen tussen Frankrijk en Nederland / openbaar vervoer ter plaatse, maaltijden en overnachtingen) worden door de organisatoren vergoed. De Creathon wordt georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas, het Frans-Nederlands Netwerk voor Onderzoek en Hoger Onderwijs en het Nuffic: de Nederlandse organisatie voor de internationalisering van het onderwijs.

Wat is een Creathon?

Creathons kunnen best worden omschreven als 'creatieve marathons' of als interactieve workshops die getalenteerde kunstenaars, creatievelingen, jonge professionals en studenten uit Frankrijk en Nederland en vanuit verschillende achtergronden en studierichtingen samenbrengen. De deelnemers aan de Creathon werken samen aan innovatieve oplossingen, projecten of prototypes, gerelateerd aan een vooraf opgesteld onderwerp.

De Creathon heeft vorig jaar Amsterdam en Parijs verenigd in een zero-waste expeditie die een aantal geweldige ideeën over het verminderen van verspilling in culturele instellingen onder de aandacht brengt. De gekruiste Creathons spelen een belangrijke rol in de Frans-Nederlandse stadsdiplomatie en richten zich actief op de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling (SDGs) en de interculturele dialoog.

Naast de workshops tussen studenten en jonge professionals hebben onze gekruiste creathons tot doel de culturele en wetenschappelijke banden tussen een Nederlandse en een Franse stad op institutioneel niveau te versterken. De huidige editie verbindt culturele hotspots zoals het Mucem (Museum van Europese en Mediterrane Beschavingen) in Marseille met het Maritiem Museum te Rotterdam.

De gekruiste Creathon Marseille-Rotterdam: context, uitdaging en mogelijkheden

Dit jaar verkent en heroverweegt de bilaterale gekruiste Creathon de verbinding tussen twee belangrijke Europese havensteden: Marseille en Rotterdam. Onder begeleiding van twee experts werken de deelnemers in kleine groepen aan onderwerpen die verband houden met de rol van de haven, het water, de verbinding tussen stad en haven, en om de vraagstukken van duurzame ontwikkeling in beide metropolen in kaart te brengen: blauwe economie, sociale cohesie, aantrekkelijkheid.

Het onderliggende thema van de Creathon is 'stedelijk metabolisme' en 'stromingen'. Stedelijk metabolisme verwijst naar de beschrijving en analyse van de stromen binnen stedelijke agglomeraties, met inbegrip van de menselijke stromen (migratie, toerisme) alsook de handels- en goederenstromen (economische activiteiten, in het bijzonder de havenindustrie). De open benadering heeft betrekking op zowel materiële als immateriële stromen: informatie, energie, culturele tekens en symbolen.

Virtuele en fysieke ontmoetingen*

Het programma van de Creathon is verdeeld in twee fasen: de eerste voorbereidingsfase zal op 2, 3 en 4 september op een hybride manier worden georganiseerd, in een volledig virtuele omgeving. De tweede fase, oftewel het slotevenement, vindt fysiek plaats in Rotterdam met alle deelnemers op 7, 8 en 9 oktober.

Alle 20 geselecteerde deelnemers zullen aan beide fases meedoen. Deelname aan het volledige programma is verplicht.

Deelnemers trappen het nieuwe academisch jaar af met het eerste deel van de Creathon dat als Summer School wordt gehouden. Tijdens de voorbereidingsfase wordt er gevraagd om kleine groepen te vormen en gezamenlijk te werken aan nieuwe concepten die gebaseerd zijn op de opdrachten die zullen worden geformuleerd door de organisatoren, de coaches en hun partners: steden, havens, universiteiten, en anderen.

Twee experts (Adrien Ravon en Alessandro Gallicchio) zullen u tijdens de workshopsessies bijstaan om u te helpen uw prestaties te verbeteren. Ieder team zal bestaan uit vier deelnemers, waarvan ten minste één deelnemer uit Frankrijk afkomstig is en één uit Nederland. Aan het einde van de eerste fase presenteren de deelnemers hun projectvoorstellen aan de andere teams, de coaches, de organisatoren en aan de lokale partners om waardevolle feedback te verzamelen.

Een maand later, in Rotterdam, zal de focus liggen op het ontwerpen van prototypes en het verfijnen van de projecten op basis van de verkregen terugkoppeling. Ter afsluiting van het programma in Rotterdam zullen alle groepen een presentatie geven voor een jury in het Maritiem Museum.

Meer informatie

Tijdens twee intensieve driedaagse workshops zullen de Creathoniërs de herconfiguratie en de evolutie van de verschillende stromen binnen deze metropolen en hun impact op het stedelijk metabolisme kritisch bekijken: welke plaats is er in deze processen mogelijk voor het water en de haven, waarin tegelijkertijd de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN op het gebied van water aan bod komen? Wat zijn de implicaties voor het stedelijk en grootstedelijk beleid en de bijbehorende planning? Wat voor soort institutionele en burgerlijke samenwerking tussen de belanghebbenden van beide metropolen kan worden beoogd?

Tijdens de Creathon zullen de deelnemers nadenken over de toekomst van steden. Door twee Europese havensteden in perspectief te plaatsen, zullen ze leren van hun overeenkomsten en specificiteiten. Aan de hand van een methodologie gedreven door een scenario-gebaseerd ontwerp, zullen de deelnemers verscheidene ideeën voorstellen voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen en innovaties. Samen zullen ze een interdisciplinaire catalogus van toekomstscenario's opstellen. Elke groep levert een kleine portofolio, een poster of in overleg met de coaches, een andere vorm van visuele ondersteuning die deel uitmaakt van deze catalogus aan. De scenario's zullen worden gebaseerd op een mix van verschillende expertises en een cross-reading tussen Marseille en Rotterdam.

De deelnemers zullen kennismaken met een reeks specifieke tools, werkvormen en pedagogische hulpmiddelen, die zorgen voor een systematische weergave en evaluatie van hun voorstellen onder leiding van ervaren coaches. Deze aanpak zal leiden tot de ontwikkeling van een collectieve toolbox voor de opbouw van de stad.

De gekruiste Creathon wordt georganiseerd met verschillende lokale en internationale partners en vormt een unieke gelegenheid voor de 20 geselecteerde deelnemers om medestudenten uit verschillende landen en vakgebieden te ontmoeten en hun vaardigheden te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd hun professionele netwerk uitbreiden.

Organisatie en voorwaarden

Deelname

Volledige deelname aan beide fasen, de virtuele voorbereidingsfase op 2, 3 en 4 september en het slotevenement in Rotterdam op 7, 8 en 9 oktober zijn verplicht voor alle deelnemers. Elke ongerechtvaardigde nalatigheid (verzuim, ongepast gedrag) zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Creathon.

Voor wie?

Bachelor/Master/PhD studenten (ook internationals) of jonge professionals die momenteel werken of studeren in de metropoolregio van Rotterdam/Den Haag of de stadsregio's van Marseille/Aix-en-Provence/Avignon.

Kosten

De organisatoren nemen de kosten voor vervoer (reizen tussen Frankrijk en Nederland + openbaar vervoer ter plaatse), verblijf (drie overnachtingen in een hotel in Rotterdam voor niet-Rotterdammers) en maaltijden (lunch en diner in de fysieke fase van het programma in Rotterdam) voor hun rekening. De deelnemers dienen de kosten voor eventuele andere uitgaven zelf te dragen.

Jury

De organisatoren kiezen een jury met leden met verschillende professionele achtergronden (hoger onderwijs en onderzoek, architectuur, culturele instellingen). De jury is onafhankelijk in haar besluitvorming en zal het winnende team aanwijzen. De jury komt op 9 oktober 2020 's middags bijeen om de presentaties te beoordelen. De groepen presenteren hun respectievelijke projecten in de vorm van een 'pitch' van 5 tot 10 minuten voor de jury en de deelnemers.

De projecten zullen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria en onderwerpen:

* Relevantie     * Originaliteit-creativiteit

* Impact           * Duidelijkheid

* Haalbaarheid * Meetbaarheid

* Opschaalbaarheid * Teamspirit

De namen en affiliaties van de laureaten (winnend team) worden na afloop van het juryoverleg publiekelijk bekend gemaakt. Een online terugblikartikel zal de verschillende projecten presenteren en zal worden geïllustreerd met foto's die tijdens de verschillende werksessies en de eindceremonie in Rotterdam zijn gemaakt.

Prijs

De organisatoren zijn in contact met publieke platforms in beide steden/landen, zoals de Biënnale Manifesta 13 Marseille en de Dutch Design Week in Eindhoven (nog te bevestigen) om het winnende project onder de aandacht te brengen. Meer info volgt binnenkort.

De zelfbedachte projecten blijven eigendom van de deelnemers. Als een bedrijf geïnteresseerd raakt in het ontwerp van het winnende project, zullen de organisatoren en het winnende team samen een plan opstellen dat kan worden verwezenlijkt door gebruik te maken van bestaande instanties die de ideeën van de gekruiste Creathon 2020 willen ondersteunen.

Interesse?

Stuur het aanvraagformulier naar lex.kuil@univ-lille.fr en alawniczak@nuffic.nl voor 2 augustus.

Agenda
Op de kaart