Oproep tot kandidaatstelling 2021 | Plan voor Financiële Ondersteuning voor Publicaties

PLAN VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR PUBLICATIES

 

 

Praktische informatie:

- Dekking van de vertaalkosten tot 50% van het totale bedrag.

- Deadline voor de indiening van aanvragen: 31 maart 2020

- Jury: eind april 2021

- Kennisgeving: begin mei 2021

- U bent verplicht om de steun van het INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS in het vertaalde werk te vermelden

- De subsidie wordt betaald op het moment van publicatie van het boek, waarvan u 3 exemplaren moet opsturen naar het INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS.

 

Documenten die in het in te leveren dossier moeten worden opgenomen:

- Beschrijving van het project (titel, auteur, Franse uitgever die de rechten bezit, beoogde publicatiedatum, naam van de vertaler(s))

- Een beschrijving in het Engels van uw redactionele lijn / presentatie van uw uitgeverij

- Een gedetailleerde begroting van het project inzake uitgaven en inkomsten

- Uw communicatieplan rond het project en de zichtbaarheid voor het INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS ( de geplande tournee van de auteur, de persvoorlichting, samenwerking met een festival, etc.).

- Lijst van projectpartners (festival voor een tounee van de auteur, boekwinkel, podia, universiteit, etc.).

 

Criteria:

- Levende auteurs

- Categoriën: hedendaagse literatuur, geestes- en sociale wetenschappen, stripboeken en kinderboeken.

TOURNEES VAN AUTEURS

 

Prakitsche informatie:

- Dekking van de R&R-reizen van de auteur van Frankrijk naar Nederland

- Dekking van de accommodatie voor een maximumbedrag per nacht van 110 €

- Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen: juli 2021

 

Criteria :

- De auteur moet editoriaal actueel zijn (boek dat minder dan 2 jaar geleden is verschenen)

- Auteurs die in het kader van het PAP worden ondersteund, krijgen de voorkeur

- Contact: Pascale Fila pascale.fila@institutfrancais.nl

 

 ANDERE AANVULLENDE HULP

- Daarnaast ondersteunt het Institut français Paris ook de aankoop van rechten in het kader van een vertaalproject. Als u wilt profiteren van deze ondersteuning, die kan worden gecombineerd met die van het Institut français des Pays-Bas, kunt u uw verzoeken aan ons richten via pascale.fila@institutfrancais.nl. Voor meer informatie, klik hier.

Tot slot ondersteunt het Centre National du Livre (CNL) ook de vertaling naar het Nederlands. Alle relevante informatie vindt u hier.


Deze drie hulpmiddelen kunnen worden gecumuleerd voor hetzelfde project.

Agenda
Op de kaart