De Nacht van ideeën : Human Being/Being Humane, 19.30 uur | 30 januari 2020 | OBA Amsterdam

De Nacht van Ideeën in Nederland 2020: Opening van het Blauwe Jaar

30.01.2019 | 19:30-22:00 | OBA Oosterdok


De Nacht van Ideeën heeft als doel een kwalitatief hoogstaand en niet-politiek debat te houden tussen Franse en Nederlandse experts in verschillende kennisdomeinen. Het thema van de Nacht van Ideeën 2020 is gericht op de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de strategieën die de mens zal moeten ontwikkelen om een acceptabel leven te kunnen blijven leiden.

De Nacht van Ideeën wordt voor de tweede keer in Nederland georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas (IFPB) in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Het IFPB heeft met het oog op zijn ‘blauwe jaar’ ervoor gekozen om vraagstukken over het leven in maritieme gebieden te onderzoeken. Het thema van dit jaar is “human being/being humane”. De woorden ‘being humane’ zijn eraan toegevoegd om vraagstukken met betrekking tot sociale cohesie en samenleving te benadrukken

Sprekers zullen onderling discussiëren over de tegenstellingen die in maritieme gebieden plaats vinden: door de eeuwen heen waren de zeeën een rijke plek voor culturen, planten, en dieren, maar vandaag de dag is het ook een plek waar de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling te zien zijn, en waar het ene na het andere menselijke drama zich voltrekt.

Een openingstoespraak die biodiversiteit en de mens met elkaar in verband brengt

Het is algemeen bekend dat de opwarming van de aarde de biodiversiteit en het voortbestaan van mens- dier- en plantensoorten bedreigt en zorgt voor zowel een stijgend waterpeil als de opwarming van zeeën en oceanen.

Wat betekent dit voor populaties die van deze zeegebieden afhankelijk zijn ? En wat is de impact op hun migraties op de korte of middellange termijn? Hoe kunnen we inspelen op de migratie van mensen die van deze veranderingen de dupe zijn?

Twee multidisciplinaire rondetafelgesprekken

Het eerste rondetafelgesprek heeft als thema “de zee als grens” en zal gaan over grenzen die maritieme gebieden afbakenen en die dus een belangrijke zone vormen voor migratiestromen. Er zal worden gesproken over het toezicht op grensgebieden, Europese vraagstukken met betrekking tot het omgaan met de komst van migranten, de juridische aspecten die gepaard gaan met reddingsoperaties op zee en de rechten van migranten.

Het thema van het tweede rondetafelgesprek is “de utopische oversteek” en gaat over het beschouwen van de maritieme ruimte als bron van inspiratie, reflectie, dromen en zelfs illusies. De zee, die grondgebieden, landen en volken scheidt, is de inspiratiebron van allerlei kunstuitingen over het onbekende, draagt bij aan het ontstaan van dromen en bevordert de fantasie. Dit geldt voor de literatuur maar ook voor de beeldende kunst.

Een feestelijke Nacht van Ideeën

Voor deze tweede editie van de Nacht van Ideeën wordt er een playlist samengesteld die je over het thema aan het denken zet. Deze zal op social media worden gedeeld. De avond wordt afgesloten met een concert van het Orchestre Partout, dat uit muzikanten bestaat die naar Nederland zijn gevlucht.

 

Door deel te nemen aan dit evenement verstrekt u uw persoonlijke gegevens aan beide organisatoren, de OBA en het Institut français des Pays-Bas.

Agenda
Op de kaart
Op Facebook

Op Twitter