Frankrijk als trekpleister voor studenten uit Nederland

In september 2017 kondigde president Macron in zijn toespraak op de Sorbonne-universiteit aan dat rond 2024 de helft van alle jongeren voor hun 25e verjaardag minimaal zes maanden elders in Europa moet hebben doorgebracht.

In september 2017 kondigde president Macron in zijn toespraak op de Sorbonne-universiteit aan dat rond 2024 de helft van alle jongeren voor hun 25e verjaardag minimaal zes maanden elders in Europa moet hebben doorgebracht. Bij het formuleren van deze doelstelling werd benadrukt dat de Europese mobiliteit nog nooit zo cruciaal is geweest voor het waarborgen van de excellentie van het hoger onderwijs en onderzoek in Europa. Temeer daar we vandaag de dag geconfronteerd worden met grote maatschappelijke en gezondheidsgerelateerde uitdagingen die enkel het hoofd kunnen worden geboden door zo nauw mogelijke samen te werken.

Veel Nederlandse studenten in de Europese studentebmobiliteit

Uit cijfers van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, blijkt dat ongeveer 27% van de Nederlandse studenten een deel van zijn opleiding in het buitenland volgt. Op bachelorniveau hebben met name bepaalde studierichtingen een hoog percentage studenten die naar het buitenland gaan; dit is bijvoorbeeld het geval voor landbouw- en milieugerelateerde vakgebieden, waar 61% van de studenten een buitenlandervaring opdoet. In de masteropleidingen vertegenwoordigen deze zelfde vakgebieden bijna 50% van de studenten die een voor studie of stage naar het buitenland gaan. Vergelijkbare percentages gelden voor studies op het gebied van gezondheid/geneeskunde en techniek. Wat Europese studentenmobiliteit betreft, staat Nederland op de zesde plaats. Overigens komt het idee een tussenjaar te nemen tamelijk frequent voor en is een (tijdelijk) verblijf in het buitenland gedurende een dergelijke periode beslist geen uitzondering.

Financiering om Nederlandse studenten te stimuleren om in het buitenland te studeren

Om zoveel mogelijk Nederlandse studenten van een buitenlandervaring te laten profiteren, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden: uitwisselingen in het kader van het programma Erasmus+ blijven de meest voorkomende optie (ongeveer 46% van de studentenmobiliteit), maar er bestaat tevens een systeem van studieleningen tegen gunstige, overheidshalve vastgestelde tarieven. Sinds 2015 zijn de overheidssubsidies aanzienlijk gedaald en is het toenmalige systeem van studiebeurzen vervangen door een leenstelsel. Daarnaast financieren ook universiteiten en (lokale) overheden studentmobiliteit. Via het platform WilWeg ondersteunt en informeert Nuffic studenten die naar het buitenland willen.

Steeds meer Franse studenten kiezen voor Nederland

Als het gaat om het verwelkomen van buitenlandse studenten, hanteert Nederland een open, internationaal georiënteerd beleid. Zo bieden Nederlandse universiteiten bijna 60% van de opleidingen in het Engels aan en dit cijfer loopt op tot 70% als het alleen om masters gaat. Nederlandse universiteiten zijn ook goed gepositioneerd in internationale ranglijsten zoals de Shanghai-ranking of de Times Higher Education (THE) en schromen niet dit duidelijk te tonen. Zeven van de dertien universiteiten in het land staan in de top-100 van de beste universiteiten ter wereld volgens de THE-ranking. Naast de universiteiten zelf, trekken ook Nederlandse Summer Schools buitenlandse studenten en onderzoekers aan vanwege hun prestige en hun internationale georiënteerdheid; de Utrecht Summer School is één van de grootste en meest gerenommeerde in Europa. Met de oprichting van NESO-kantoren (Netherlands Education Support Offices) in landen als China, Brazilië, India, Mexico en Indonesië hoopt Nederland rechtstreeks buitenlandse studenten aan te trekken. Deze informatiebureaus promoten het studeren in Nederland, net als de vestigingen van Campus France dat doen voor Franse studies. Dat de uitwisseling tussen Frankrijk en Nederland intensief is, blijkt uit de Erasmus+ mobiliteitsstatistieken: studenten met de Franse Nationaliteit nemen de derde plaats in als het gaat om het aantal inkomende Erasmus+ studenten in Nederland. Frankrijk is daarnaast de op vier na meest populaire bestemming voor Nederlandse studenten.

Beurpogrammma’s om de studentenmobillteit tussen Frankrijk en Nederland te vergroten

Zoals ieder jaar, bevordert de Franse ambassade in Nederland de studentmobiliteit tussen onze twee landen door diverse beursprogramma’s aan te bieden: Descartes-beurzen voor onderzoeksstages en masters, PHC Van Gogh programma voor jonge onderzoekers.

Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

Agenda
Op de kaart
Op Facebook

Op Twitter