Innovatie en samenwerking als kern van wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Nederland is vandaag de dag een bijzonder dynamisch land op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Dankzij zijn onderzoekscentra, universiteiten en publieke en private financiering is Nederland vandaag de dag een bijzonder dynamisch land op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

 

De voornaamste innovatieve onderzoeksgebieden

Vijf vooraanstaande expertisegebieden staan centraal in het onderzoek in Nederland. Agrofood, met inbegrip van de gezondheid plant dier en mens, is en blijft het belangrijkste competentiegebied van de Nederlandse onderzoekscentra met een overkoepelende focus op duurzaamheid. Ook andere innovatiegebieden presteren goed op internationaal vlak en zijn met name gericht op zeer intensieve samenwerking op Europees niveau. Dit is het geval op het gebied van transport/logistiek, 3D-printen, biologie, vooral toegepast op de geneeskunde en geavanceerde radiologie.

Deze invalshoeken laten zien hoezeer het Nederlandse onderzoek zich richt op hedendaagse vraagstukken. Hierdoor is het tevens mogelijk private en publieke financiering te werven, bijvoorbeeld via onderzoeksgroepen en clusters.

 

Het mobiliseren van private en publieke financiering

Publieke financiering speelt een belangrijke rol en wordt beheerd door verschillende instanties. In de eerste plaats door OCW, maar ook NWO, VSNU, NUFFIC en de KNAW.

Naast deze organisaties zijn er universiteiten waarvan de onderzoekscentra in kwalitatief opzicht zeker niet onderdoen; alleen al de universitaire sector werft ongeveer 300 onderzoekers per jaar. TU Delft, Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) behoren tot de universiteiten met de meest gerenommeerde onderzoekscentra. TU Delft, WUR en TU Eindhoven, met haar "Brainport", ontwikkelen via hun R&D-afdelingen duurzame relaties met het bedrijfsleven en met private partijen die in onderzoek investeren.

Diverse bedrijven zijn verbonden aan universiteiten en leveren zo een rechtstreekse bijdrage aan R&D. Aan Nederlandse zijde kan daarbij gedacht worden aan Philips, Unilever, ING, TomTom. Aan Franse zijde gaat het onder andere om Renault-Nissan, Decathlon, Danone en Airbus die vanuit Frankrijk aanwezig zijn op het Nederlandse grondgebied en daar bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek. TNO is een andere belangrijke speler in de Nederlandse onderzoek sector. Deze organisatie, opgericht in 1932, financiert toegepast onderzoek en bevordert de verspreiding van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten onder instellingen en bedrijven.

 

Onderzoek en internationalisering

Het onderzoeksveld in Nederland blijft onmiskenbaar internationaal georiënteerd. Deze universele ambitie van Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra zorgt ervoor dat er veel internationaal talent wordt aangetrokken. Uit een studie van onderzoeksinstituut Rathenau blijkt bovendien dat Nederlandse onderzoekers in de programmaperiode 2014-2020 bij bijna 17% van de Europese projecten betrokken waren, een cijfer dat ver boven hun relatieve gewicht binnen de Europese Unie ligt.

 

De Frans-Nederlandse samenwerking

Binnen al deze internationale onderzoek betrekkingen vindt de veelzijdige samenwerking met Frankrijk op verschillende niveaus plaats, met een thematische focus op agronomie, chemie, biochemie met een medische focus, natuurwetenschappen, (technische) bouwkunde, rechten, politieke wetenschappen, kunsten en design. De status van jonge onderzoekers, werkend op contractbasis van 2 tot 4 jaar, maakt het mogelijk voor zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers om voor langere tijd rechtstreeks aan een laboratorium of hoger onderwijsinstelling verbonden te zijn. Dit is eveneens een van de redenen dat werken in de onderzoek sector in Nederland zo aantrekkelijk is.

Naast onderzoeksprojecten waarbij Frankrijk en Nederland betrokken zijn, zoals Horizon 2020/Europe of de Marie Skłodowska-Curie-acties, stimuleert ook de Franse ambassade in Nederland de ontwikkeling van wetenschappelijke en academische samenwerking tussen beide landen middels studiebeurzen en wetenschappelijke prijzen voor studenten en onderzoekers.


Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

Agenda
Op de kaart
Op Facebook

Op Twitter