Brainwash: Bruno Latour (Zuiderkerk Amsterdam, 16.11.2018)

Economische en politieke ongelijkheden die de bocht uit vliegen, onhoudbare globaliseringsdrang, en zelfs de nieuwe Nederlandse zomer: volgens Bruno Latour – één van de belangrijkste denkers van deze tijd – zijn deze ogenschijnlijk losstaande verschijnselen alleen in combinatie te begrijpen.

Om wijs te worden uit de politieke standpunten om ons heen, uit het vluchtgedrag van de elites en de onvrede onder burgers is een gemeenschappelijke oriëntatie nodig. We leven in een nieuwe tijd die het noodzakelijk maakt om onze omgang met de aarde, ons begrip van modernisering en het geloof in technologische vooruitgang ter discussie te stellen. De mensheid bevindt zich op een doodlopend spoor, tijd voor een grondige heroriëntatie.

Bruno Latour is een Franse socioloog en filosoof en een van de belangrijkste stemmen in het hedendaagse internationale debat over klimaat en politiek.

In oktober verschijnt zijn laatste boek ‘Waar zullen we landen?’ bij uitgeverij Octavo.

https://brainwashfestival.nl/special/brainwash-bruno-latour/ 

Agenda
Op de kaart