Oproep tot kandidaatstelling 2020 | Descartes-Huygensprijs

Ingesteld door de Franse en Nederlandse regeringen, de Descartes-Huygensprijs wordt ieder jaar toegekend aan wetenschappers van wereldklasse.

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek.

Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar van deze prijs. De prijs beoogt de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-Nederlands onderzoek te stimuleren.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 23.000 euro per winnaar. Dit bedrag kan worden besteed aan een onderzoeksverblijf of meerdere werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking worden uitgevoerd.

Vakgebieden

Alle vakgebieden: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuur- en technische wetenschappen, (bio-) medische wetenschappen.

Voor wie

Een excellente onderzoeker die :

  • Aan het begin of midden in haar/ zijn wetenschappelijke carrière staat.
  • Werkzaam is bij een Franse of Nederlandse onderzoeksinstelling.
  • Een bijdrage levert aan de Frans-Nederlandse Wetenschappelijke samenwerking.
  • Bereid is om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meer werkbezoeken - als gastonderzoeker in Frankrijk of Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.
  • Bereid is om zowel wetenschappers als een breder publiek te informeren over het Frans-Nederlands onderzoek dat is verricht met behulp van de prijs.

Nominatie en uitreiking

Iedere onderzoeker aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling kan Franse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs.

Iedere onderzoeker aan een Franse universiteit of onderzoeksinstelling kan Nederlandse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs.

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2020 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2021 plaats in Amsterdam.

Het aanvraagforumier kan tot en met 10 augustus 2020 worden ingediend.

Dossier de candidatures - Prix Descartes-Huygens 2020

Règlement - Prix Descartes-Huygens 2020

Contacts

Véronique Vergès
Attachée de coopération universitaire et scientifique
veronique.verges@diplomatie.gouv.fr

Christiaan Seemann
Chargé de mission pour la coopération universitaire et scientifique
christiaan.seemaan@diplomatie.gouv.fr

Meer informatie over de Nederlandse winnaar voor de Descartes-huygensprijs kunt u vinden op de website van ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche en France.

Meer informatie over de Franse winnaar voor de Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Nederland.

Meer informatie over de winaars Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van de Académie des sciences.


Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

Agenda
Op de kaart
Op Facebook

Op Twitter