Bij onze partners | Tentoonstelling : « Chapter 3hree » met Cyprien Gaillard et Bianca Bondi | 24 januari - 3 mai 2020 | Het Hem (Zaandam)

Een kunstwerk genereert haar eigen vorm van begrijpen. Ongeacht het onderwerp schuilt de waarde van een kunstwerk vooral in de onvertaalbare, zinnelijke directheid waarmee het communiceert. Geïnspireerd door het invloedrijke artikel Against Interpretation (1964) van Susan Sontag ontwijkt Chapter 3HREE het waas die analytische interpretatie opwerpt door een specifiek beroep te doen op het menselijk vermogen om innerlijke werelden te creëren zonder invloed van buitenaf. “Wat nu belangrijk is” aldus Sontag, “is om onze zintuigen te herstellen. We moeten leren meer te zien, meer te horen, meer te voelen.”

De groepstentoonstelling toont het werk van 27 kunstenaars (Met Franse kunstenaars Cyprien Gaillard en Bianca Bondi) en neemt de indrukwekkende architectuur van Het HEM als uitgangspunt.

 

Met de steun van het Institut français des Pays-Bas

Meer informatie https://hethem.nl/nl/Chapter-Three

Fotos : © Anouk van Kalmthout 

 

Agenda
Op de kaart