Conferentie: Michel Quillé "Recht geconfronteerd met criminaliteit"

16.00 uur - Europol is een mooi initiatief op het gebied van politiesamenwerking. Wat is precies de rol van Europol ?

Conferentie: Michel QUILLE, adjunct-directeur van Europol, "Recht geconfronteerd met criminaliteit"
08-02-2013 om 16u.

Hoe gaat de organisatie om met de globalisering van de criminaliteit ? Beschikt Europol over de vereiste menselijke en technische middelen om deze misdaad te bestrijden, die steeds soepeler over grenzen beweegt en ook steeds veelzijdiger, beter georganiseerd en complexer wordt ? Wat is de rol van Europol buiten de grenzen van Europa ? Hoe wordt er met Interpol samengewerkt ? Zou Europol ooit binnen Europa kunnen uitgroeien tot een soort Europese FBI ? Wat zou dan haar strategie kunnen zijn ? Zou de organisatie zich, net als de FBI, op nieuwe bedreigingen zoals computercriminaliteit gaan richten ? Met welke soorten criminaliteit heeft Europa tegenwoordig te maken?

De georganiseerde criminaliteit is altijd internationaal geweest; zij houdt zich bezig met illegale handel – in drugs, in mensen, het witwassen van geld – en organiseert zich in netwerken. Toch bevinden we ons nu in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door de combinatie tussen traditionele, hardnekkige georganiseerde criminaliteit – zoals de drugscriminaliteit – en een nieuwe vorm van georganiseerde criminaliteit. De eerste categorie raakt alleen personen die er bewust voor kiezen om met haar in contact te komen, zoals drugsgebruikers. De tweede categorie is een nog veel gevaarlijker fenomeen, dat burgers direct raakt.

Drie voorbeelden illustreren de opkomst van deze nieuwe georganiseerde criminaliteit. Ten eerste is er de illegale handel in levensmiddelen: de politiecorpsen van tien lidstaten van de E.U. en Interpol werkten onlangs samen in een operatie om de toevoer van nagemaakte of onreglementaire levensmiddelen af te snijden. Aan het einde van de operatie was er beslag gelegd op 70 ton kaas, 30.000 liter olijfolie, enz. Er vinden regelmatig vergelijkbare acties plaats die zich richten op de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen en op de computercriminaliteit.

 

Michel Quillé

Sinds 1980 heeft hij de functies vervuld van politiecommissaris bij de centrale directie van de Franse recherche, eerst als specialist in terrorismebestrijding, vervolgens als specialist van georganiseerde criminaliteit, met  operationele verantwoordelijkheid en leidinggevende posities in achtereenvolgens Toulouse, Grenoble en Parijs.
Van 1996 tot 2005 droeg hij in het kader van de Europese Unie en de G8 bij aan het ontwikkelen van beleid voor internationale politiesamenwerking.
Van 1998 tot 2000 was hij in het kader van het UNODC lid van het Drafting Committee voor de Conventie tegen de Georganiseerde Criminaliteit, ook bekend als de ‘Conventie van Palermo’.

Om u voor te bereiden, bieden wij u een serie cursussen aan die vooraf aan deze conferenties plaats zullen vinden.

Voor meer informatie over M.Quillé

Actueel: Matches de football truqués : démantèlement d'un vaste réseau

> Tarieven : 6 € / 4,50 € (stadspas, studenten, Seniors 65+) / 3,50 € (Amis de la Maison Descartes)
> Informatie / reserveringen:  sonia.leverd@diplomatie.gouv.fr
T 020 531 95 44
> In het Frans.
> Mede mogelijk gemaakt door Institut Français (Parijs)

Cursus Juridisch Frans om de serie lezingen "Nieuwe rechtsgebieden" voor te bereiden

Om u voor te bereiden op de hieronder vermelde conferenties, bieden wij u een serie cursussen aan die vooraf aan elke van deze conferenties plaats zullen vinden.

Juridisch Frans - vanaf B1

Agenda
Geluid
Op de kaart