SAVE THE DATE | Film & Science Night : Duurzame en leefbare steden en gemeenschappen | 26 september 2019 | Groningen

In het kader van het “groene jaar” ter gelegenheid van de Europese Nacht van de onderzoek(st)er, organiseren de Franse ambassade en het Institut français des Pays-Bas op 26 en 27 september de tweede editie van de Film & Science Night in Amsterdam en Groningen.

De korte films die tijdens Film & Science Night worden vertoond zijn geselecteerd door het Parijse festival Le Temps Presse. Het thema is Duurzame en leefbare steden en gemeenschappen en de films willen de aandacht vestigen op de grote uitdagingen waar de metropolen over de hele wereld voor staan. Na de filmvertoning volgt een debat tussen vier onderzoekers en experts, onder leiding van Marc Obéron, de directeur van Le Temps Presse.

 

Donderdag 26 september, 18.00 uur

Rijksuniversiteit Groningen, Harmoniegebouw (Oude Kijk in Het Jatstraat 26, 9712 EK Groningen) 

Gratis toegang – Inschrijving verplicht --> https://filmandsciencenight.eventbrite.com

Korte films ondertiteld in het Engels. Debat in het Frans en Nederlands, simultaanvertaling.

De Film & Science Night is een samenwerking van het festival Le Temps Presse, de Rijksuniversiteit Groningen en de Green Office (RUG).

 

PROGRAMMA
18:00 / Welkomstcocktail en voorvertoning van de portretten vrouwelijke Nederlandse wetenschappers uit de fotoserie “Infinités Plurielles”.
18:30 / Openingstoespraak
18:45-21:00 / Vertoning van korte films en debat

SPREKERS 

Romain Mauger is postdoctoraal onderzoeker aan Groningen Centre of Energy Law van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is momenteel betrokken bij een H2020-project met de titel SMILE - SMart IsLand Energy Systems, dat als doel heeft het bestaande wettelijke kader in de EU voor slimme netwerken (die onder andere elektriciteitsopslag, energie/warmtecombinatie, micronetten etc. bevatten) te evalueren en verbeteringen voor te stellen.

Thomas Perrin, directeur van de Réseau Franco-Néerlandais (vanaf september 2019) en universitair docent ruimtelijke ordening en stedenbouw aan de Universiteit van Lille. Zijn onderzoek richt zich op regio's, regionalisme en territoriale samenwerking, cultuurbeleid en Europese integratie.

Marike Bontenbal adviseert over Unesco’s mandaat voor wetenschap en innovatie en het maatschappelijk belang van wetenschap voor een duurzame toekomst. Behandelt diverse wetenschapsdossiers zoals Samenleving en Innovatie, Open Science en Wetenschapsethiek, en coördineert de Unesco biosfeergebieden, geoparken en leerstoelen in Nederland, alsmede het Nederlandse L'Oréal-Unesco‘for women in science’-programma.

Gilles Bœuf is hoogleraar aan de Universiteit Pierre et Marie Curie, genodigde van het Collège de France om de leerstoel "Duurzame ontwikkeling, milieu en samenlevingen" te bekleden en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Franse Agentschap voor Biodiversiteit. Ook is hij actief als gastdocent op verschillende scholen in het buitenland, omtrent de thematiek biodiversiteit in de stad.

Agenda
Op de kaart