Ciné Club | Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles | 16 juni 19.00 | Forum Groningen

Chantal Akerman brak op 25-jarige leeftijd internationaal door met dit indringende, zeer invloedrijke meesterwerk. Delphine Seyrig is magnetisch als Brusselse huisvrouw die nauwgezet wordt geobserveerd in haar dagelijkse bezigheden. Drie dagen lang volgen we Jeanne Dielman, huisvrouw, moeder en parttime prostituee wier leven bepaald wordt door routine, tot zich barsten beginnen te vertonen.

Agenda
Op de kaart