Lezing Pieter Leroy : Réchauffement sur le changement climatique en France : l'eau et le vin

De lezing op 30 mei door Pieter Leroy ging over de gevolgen van de klimaatverandering voor het waterbeheer en de wijnbouw in Frankrijk. Leroy is hoogleraar Milieu en Beleid aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen.

Hij begon met een overzicht van wat klimaatverandering ook al weer inhoudt en hoe verschillende landen, met name Nederland en Frankrijk, hier op politiek niveau omgaan.

Voor het tegengaan van de opwarming van de aarde bestaan er twee methoden:

. afzwakking van de effecten door een lagere consumptie en vermindering van de impact

. Aanpassing, door het probleem actief te benaderen en oplossingen en alternatieven te zoeken

Leroy haalt de regio Nouvelle Aquitaine aan als voorbeeld waar men verstandig bezig is met de aanpak van waterbeheer en wijnbouw. Ze gebruiken in die regio meer dan 1,5 miljard m3 water per jaar, met name voor de landbouw. Door opwarming van de aarde dreigt dit getal rap op te lopen.

Overstromingen zorgen hier voor een stijging van de zeespiegel die veel overlast met zich meebrengt, waaronder verzilting van het grondwater.

Inzake wijnbouw, de verhoging van de temperaturen verbetert de fotosynthèse, maar dat is het enige positieve punt. Door het hogere suikergehalte van de druif wordt ook het alcholpercentage hoger, maar het probleem is dat wijn officieel niet meer dan 15% alcohol mag bevatten. Verder veranderen de omstandigheden waaronder de druiven groeien en verschuiven de data waarop de wijnoogsten kunnen beginnen. Al met al heeft dit grote gevolgen voor de wijnproductie, die aan complexe regelgeving moet voldoen, voor de gebruikte druivenrassen en de Appellation d’Origine Contrôlée (AOP).

Verschillende oplossingen worden er bedacht, zoals verwarmingssystemen, vergrassing van de bodem, aangepaste irrigatie etc. De verschillende zones waar een bepaalde soort druiven wordt verbouwd kunnen gaan verschuiven en Leroy verwacht dat er binnenkort in het zuiden van Engeland grote wijngebieden zullen ontstaan.

Tot slot is het van groot belang zich aan te passen aan de klimaatverandering die grote gevolgen gaat hebben voor de verhoudingen in de wereld, zowel maatschappelijk als politiek.

Agenda
Op de kaart