Algemene cursussen

Van studenten tot mensen die al met pension zijn is er voor elk wat wils, zoals o.a. Frans leren, uw kennis van het Frans verbeteren of op de hoogte blijven van de Franse cultuur en samenleving.

Het Institut biedt algemene en conversatie cursussen in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen (ERK).                

Om uw niveau te bepalen kunt u op afspraak een gratis test afleggen. 

1. Algemene cursussen

* Cursus Frans voor beginners - Niveau A1.1

30 uur (15 lessen), woensdag, 19.00-21.00 uur.

€ 210,- studenten: € 195,-. Aanvang woensdag 12 februari 2020

Deze cursus is voor beginners zonder enige voorkennis van het Frans. 

U leert de alledaagse uitdrukkingen en de belangrijkste eenvoudige zinnen. 

Met ieder nieuw hoofdstuk breidt u uw woordenschat flink uit. En door een goede en heldere uitleg van de grammatica gaat u dit ook snel beheersen.

Verder leren?

Wilt u na deze cursus uw taalkennis naar een hoger niveau brengen? Dan is de cursus A1.2 vanaf 1 oktober een prima vervolgcursus.

* Opfriscursussen

30 uur (15 lessen) - Tarief: € 210,- studenten: € 195,-.

Deze cursussen zijn bedoeld om in korte tijd de basiskennis van de Franse grammatica en woordenschat op te halen om zo de conversatie snel te verbeteren.

Tijdens deze cursus verbetert u zowel uw mondelinge als schriftelijke vaardigheden - een erg nuttige cursus!

Opfriscursus 1 Voor beginners met enige voorkennis - A1.2 -> A2.1

Aanvang donderdag 13 februari 2020

Opfriscursus 2  Vervolg op niveau A2.1 - A2.1 -> A2.2

Aanvang donderdag 13 februari 2020

Opfriscursus 3 : Voor enigszins gevorderden - B1.1 -> B1.2 

Aanvang woensdag 12 februari 2020 

Opfriscursus 4 Vervolg op niveau B1.2 - B1.2 -> B2.1

Aanvang woensdag 12 februari 2020

Verder leren?

Wilt u zich na de spoedcursus Frans nog verder verdiepen in de taal en nog beter Frans leren?

Dan adviseren wij u om vanaf september een algemene cursus te volgen. We bieden cursussen op verschillende niveaus aan.

Voor het vaststellen van uw niveau kunt u advies vragen aan uw docent of een gratis test afleggen op het moment van inschrijving.

Haal een officieel diploma

Na afronding van een opfriscursus Frans kunt u ervoor kiezen om het Diplôme d’études en langue française (DELF) te behalen. 

Het examen voor dit certificaat vindt plaats in Amsterdam en wordt afgenomen in december en juni. 

2. Conversatiecursus

Niveau B2/C1 - voor gevorderden

30 uur, donderdag, 19.00-21.00 uur.

€ 205,- studenten: € 190,-. Aanvang donderdag 13 februari 2020

Deze cursus is voor gevorderden. De cursus is toegespitst op spreekvaardigheid en er wordt gewerkt met behulp van materiaal uit o.a. kranten en tijdschriften, TV programma’s en boeken. Op deze manier worden wellicht voor u onbekende aspecten van Frankrijk besproken en zo blijft u op de hoogte van wat er speel in de Franse cultuur en samenleving.

Nog verder leren?

Wilt u uw schriftelijke en mondelinge vaardigheden nog meer aanscherpen? Kies dan voor de algemene cursus B2.1 of B2.2 vanaf oktober. Of kies voor een conversatiecursus niveau C1 als u alleen uw mondelinge communicatie wilt verbeteren. Beide cursussen beginnen weer in oktober.

3. Inschrijving en inlichtingen

 * Ten kantore van het Institut français (Harmoniegebouw - 1e etage - Oude Kijk in 't Jatstraat 26 - 9712 EK Groningen) van dinsdag tot en met vrijdag van 10.30-17 uur. Buiten deze tijden is de inschrijving ook mogelijk op afspraak.

 

 

 

 

Brochure Jan. - Aug. 2020 !

Gespecialiseerd Frans

Privécursussen / Bedrijven

Diploma's Frans