DELF/DALF universitaire examens

Taaltoets DELF DALF

Sinds 2007 coördineert de Frans-Nederlandse Academie deze examens met een groeiend netwerk van deelnemende hoger onderwijsinstellingen. In 2012, hebben 158 studenten zich aangemeld en 15 Nederlandse universiteiten en hogescholen ziijn deelnemers geworden.

De DELF (Diplôme d'étude en langue française) en DALF (Diplôme approfondi de langue française) examens van het Franse Ministerie van Onderwijs, zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) en de Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France bepalen de kwaliteit van de diploma’s.

Het DELf DALF examen: nuttig!

Met een Frans taaldiploma kun je:

-Je niveau van kennis en vaardigheden van de Franse taal aantonen.
-Extra inhoud geven aan je CV.
-Gemakkelijk verder studeren in Frankrijk. 

 

Bepaal je niveau

Ieder DELF DALF examen toetst de vaardigheid op vier gebieden:

   1.Lezen 
   2.Schrijven 
   3.Spreken 
   4.Luisteren

Er zijn zes examens op drie niveau's. 
Van basis (A), via gevorderd (B) tot vergevorderd (C).       

  Niveau A1: €65
  Niveau A2: €80
  Niveau B1: €95 
  Niveau B2: €115       
  Niveau C1: €130
  Niveau C2: €140  

 

Participerende instellingen 2012

Avans Hogeschool, Den Bosch
Fontys Hogeschool, Tilburg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Windesheim Zwolle
Hogeschool Zuyd, Maastricht
Radboud Universiteit Nijmegen
Hanze Hogeschool Groningen
Roosevelt Academy Middelburg
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Talenacademie Heerlen

 

 

DELF - Diplôme d´études en langue française / DALF - Diplôme approfondi de langue française

Artikelen lezen
Frans nederlandse academie