DELF / DALF

De DELF (Diplôme d'étude en langue française) en DALF (Diplôme approfondi de langue française) examens van het Franse Ministerie van Onderwijs, zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Het  DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) en het DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) zijn officïele diploma’s van het Franse ministerie van Onderwijs.
Ze zijn afgestemd op de 6 verschillende niveaus van het Europese Referentie kader voor moderne vreemde talen en internationaal erkend. Ze zijn onbeperkt geldig.
- Geldig in166 landen
- 300 000 kandidaten per jaar
- In Nederland : 3500 kandidaten in 2016

- Vergemakkelijkt de internationale mobiliteit (zowel studie- als beroepsgericht)
- Niveau B2 ter toelating tot de Franse universiteit

Het DELF is ook onderverdeeld in het DELF Prim en het DELF junior, voor de jonge leerlingen van de Franse taal.

Meer informatie: CIEP