De TCF (Test de connaissance du français)

De TCF (Test de Connaissance du Français) is gericht op een niet- Franstalige publiek. Het heeft als doelstelling om gedurende een momentopname de bekwaamheid van een kandidaat om het algemeen Frans te gebruiken binnen het sociale leven, toerisme, werk of studies te evalueren en vast te leggen.

Inschrijvingen

Het is een standaard en een juist afgemeten Franse taaltest, welke de kandidaten in één van de zes niveaus verdeeld binnen de schaal die door de Europese raad (Europees referentiekader) is vastgesteld.

Met een geldigheid van 2 jaar.

Het Institut français des Pays- Bas biedt u gedurende het jaar meerdere sessies aan om de volgende TCF deel te nemen :

Le TCF tout public
Le TCF DAP
Dit examen is nodig om toegelaten te worden tot een Franse universiteit, voor studenten die niet bij de Europese unie horen. 
Le TCF Québec
Dit examen is speciaal ontwikkeld om aan de normen van het Quebecse ministerie van immigratie en culturele gemeenschap te voldoen.

NB- De deelname van de twee mondelinge examens (luistervaardigheid en spreekvaardigheid) iv oor veel organistaties verplicht : informeer vooraf welke er voor u noodzakelijk zijn.

U kunt tevens oefenen op de volgende sites :
TV5 monde
RFI

DELF - Diplôme d´études en langue française / DALF - Diplôme approfondi de langue française

Brochure Jan. - Aug. 2020 !

Artikelen lezen
CIEP
Brochure DELF/DALF, DELF Pro, TCF

Om alles te weten over de diploma's Frans.

Certification DELF/DALF aux Pays-Bas: Calendrier officiel
Algemene cursussen

Privécursussen / Bedrijven

Gespecialiseerd Frans