DELF - Diplôme d´études en langue française / DALF - Diplôme approfondi de langue française

De diploma’s :

Het Franse ministerie voor onderwijs heeft twee speciale examens ingevoerd om wereldwijd op dezelfde manier het taalniveau van de examenkandidaten te kunnen toetsen. De diploma’s heten DELF (diplôme d’études en langue française) en DALF (diplôme approfondie de langue française). Ze tonen respectievelijk het taalniveau van beginners/enigszins gevorderden en vergevorderden aan. Deze niveaus zijn in overeenkomst met het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor de talen.

De diploma’s zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Cambridge diploma dat voor de Engelse taal bestaat. In 2016 hebben 430 000 kandidaten in 175 verschillende landen het DELF of DALF examen afgelegd. De diploma’s worden uitgereikt door de Franse overheid en zijn internationaal erkend. Ze worden tevens voor het leven toegekend.

Kijk voor meer informatie op de officiële website: http://www.ciep.fr/delfdalf/  

Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: institutfrancais@rug.nl

Drie redenen waarom u zou moeten deelnemen aan een DELF of DALF examen:

          -De diploma’s stellen u in staat om wereldwijd u beheersing van de Franse taal te kunnen aantonen.

          -Het is een waardevolle toevoeging aan uw CV.

          -Met een DELF (vanaf het niveau B1) of DALF diploma (niveau C1 of C2) wordt u toegelaten tot de Franse universiteiten/hogescholen zonder dat u een taaltoets hoeft af te leggen. 

De niveaus :

Er bestaan zes verschillende niveaus voor het DELF en DALF diploma. De niveaus zijn in overeenkomst met het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor de talen:

          -A1 (beginners) staat gelijk aan DELF A1

          -A2 (beginners) staat gelijk aan DELF A2

          -B1 (enigszins gevorderden) staat gelijk aan DELF B1

          -B2 (enigszins gevorderden) staat gelijk aan DELF B2

          -C1 (vergevorderden) staat gelijk aan DALF C1

          -C2 (vergevorderden) staat gelijk aan DALF C2

De verschillende niveaus bestaan onafhankelijk van elkaar. Het is daarom mogelijk om u in te schrijven voor welk niveau dan ook of zelfs voor meerdere niveaus tegelijkertijd. 

Voordat u zich inschrijft voor een examen raden wij u met klem aan om te informeren naar de specifieke exameneisen (zie ‘toetsing’). Een goede voorbereiding is erg belangrijk voor het behalen van een diploma.

De toetsing:

De examens bevatten vier onderdelen: luisteren, lezen, schrijven en spreken. Elk onderdeel is 25 punten waard. De kandidaat heeft minimaal 50 punten in totaal nodig voor het behalen van het diploma.  Ook heeft u minimaal 5 punten per onderdeel nodig.

Verschillendeexamens:

Er bestaan verschillende examens die aangepast zijn voor een bepaalde doelgroep.

          -DELF basisonderwijs: aangepast voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Beschikbaar voor de niveaus A1.1, A1 en A2.

          -DELF Prim (voortgezet onderwijs): aangepast voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Beschikbaar voor de niveaus A1, A2, B1 en B2.

          -DELF/DALF tout public (voor ieder publiek)

          -DELF pro (zakelijk): aangepast voor mensen die in de dienstverlening werken en die zich in het zakelijk Frans willen bekwamen. Niveau A1, A2, B1 en B2.

 Wanneer en waar is het examen af te leggen?

        -De DELF/DALF tout public examens voor ieder publiek vinden plaats in juni en in december in het Institut français te Groningen. Zie hier!

        -Het DELF junior examen gaat in twee sessie : maart en juni. Meer informatie hier.

Examinator worden:

Het Institut français Groningen biedt regelmatig cursussen aan voor het behalen van een examinator bevoegdheid.
Kijk voor meer informatie op: http://www.institutfrancais.nl/groningen

Brochure Jan. - Aug. 2020 !

Artikelen lezen
Meer informatie
Brochure DELF/DALF, DELF Pro, TCF

Om alles te weten over de diploma's Frans.

Certification DELF/DALF aux Pays-Bas: Calendrier officiel
Algemene cursussen

Privécursussen / Bedrijven

Gespecialiseerd Frans