Subsidies & mobiliteiten

Descartes Beurs : Studie

Het Institut français kent subsidies toe aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs die hun Mastersdiploma in Frankrijk willen halen.

 

De Descartes studiebeurs kan je helpen het verblijf in Frankrijk te financieren! Dit houdt in:

-   Een maandelijkse toelage van ongeveer € 700,- per maand gedurende 10 maanden

-   Dekking van het collegegeld aan de instelling voor hoger onderwijs (tot een maximum van 5.000 euro) en sociale zekerheidsdekking

-   Diverse voordelen in verband met het beurzenstatuut van de Franse regering (hulp bij huisvesting, studentenleven, enz.)

 

Criteria om in aanmerking te komen:

-   Ingeschreven zijn bij een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs en beschikken over ten minste een Nederlandse bachelordiploma.

-   Alle nationaliteiten komen in aanmerking (behalve studenten met de Franse nationaliteit)

-   Alle studierichtingen komen in aanmerking: Basis- en exacte wetenschappen; technische- en ingenieurstudies, rechten, economie, sociale- en geesteswetenschappen, internationale handel, management; Franse taal en letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis, enz...

 

Volgende campagne is in het tweede kwartaal van 2020.


----

 

Descartes Beurs: onderzoeksstages voor PhD-studenten

Het Institut français des Pays-Bas biedt verschillende stagebeurzen van twee tot drie maanden aan voor promovendi die in het Nederlandse hoger onderwijs zijn ingeschreven en die graag een stage in een onderzoekslaboratorium in Frankrijk willen doen.

 

De onderzoeksstagebeurs Descartes kan je helpen je verblijf te financieren! Het omvat:

-Een maandelijkse toelage: Ongeveer € 600,- per maand voor 2 of 3 maanden.

- Dekking van het collegegeld en sociale zekerheidsdekking

- Diverse voordelen in verband met het beurzenstatuut van de Franse regering (hulp bij huisvesting, studentenleven, enz.)

 

Criteria om in aanmerking te komen:

-   Ingeschreven zijn aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs als promovendus en een onderzoeksstage willen doen in een Frans onderzoekslaboratorium.

-   Alle nationaliteiten komen in aanmerking (behalve studenten met de Franse nationaliteit)

-   Alle studierichtingen komen in aanmerking: Basis- en exacte wetenschappen; technische- en ingenieurstudies, rechten, economie, sociale- en geesteswetenschappen, internationale handel, management; Franse taal en letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis, enz...

 

Volgende campagne is in het tweede kwartaal van 2020.


----

 

PHC Van Gogh

Van Gogh is het Frans-Nederlandse samenwerkingsverband Hubert Curien. Dit is een initiatief van het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, het Franse Ministerie van Onderwijs en het Franse Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. In Nederland draagt het NUFFIC zorg voor dit fonds en het wordt daarbij bijgestaan door het Nederlandse Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

 

Het doel van dit fonds is het ontwikkelen van excellente wetenschappelijke en technologische programma’s in beide landen. Het aangaan van nieuwe samenwerkingen en de participatie van jonge onderzoekers worden aangemoedigd. Speciale aandacht zal worden besteed aan projecten waarvan het onderwerp gekoppeld is aan thema's die aan bod komen in het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020.

 

De budgetten zijn vastgesteld tussen € 1500,- en € 3200,- per team.

Meer info: http://bit.ly/2HshbYn

 

Volgende campagne is in het tweede kwartaal van 2020.

 

---


Descartes-Huygens Prijs 

 

 

Van Gogh is het Frans-Nederlandse samenwerkingsverband Hubert Curien. Dit is een initiatief van het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, het Franse Ministerie van Onderwijs en het Franse Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. In Nederland draagt het NUFFIC zorg voor dit fonds en het wordt daarbij bijgestaan door het Nederlandse Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

 

Het doel van dit fonds is het ontwikkelen van excellente wetenschappelijke en technologische programma’s in beide landen. Het aangaan van nieuwe samenwerkingen en de participatie van jonge onderzoekers worden aangemoedigd. Speciale aandacht zal worden besteed aan projecten waarvan het onderwerp gekoppeld is aan thema's die aan bod komen in het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020.

 

De budgetten zijn vastgesteld tussen € 1500,- en € 3200,- per team.

Meer info: http://bit.ly/2HshbYn

 

Volgende campagne is in het tweede kwartaal van 2020.