Descartes-Huygensprijs 2018 : Oproep tot kandidaatstelling

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek. Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs.

De prijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro, bestemd voor (gedeeltelijke) dekking van de kosten van een onderzoeksverblijf/aantal werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse samenwerking worden uitgevoerd.

Vanaf 2017 staat de prijs open voor onderzoekers in alle vakgebieden.

Het nominatieformulier (met curriculum vitae als bijlage) kan tot en met 14 september 2018 worden ingediend bij de KNAW.

Meer informatie hier

Agenda
Op de kaart