Bescherming van persoonlijke gegevens

Hieronder vindt u de termen van onze verbintenis met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Dit heeft als doel u te informeren over de manier waarop wij deze gegevens gebruiken en u te laten zien hoe te handelen indien u een wijziging wilt aanbrengen.

De informatie die wij opnemen is afkomstig van:

Een inschrijving waarbij u zelf uw e-mail adres heeft gegeven om elektronische berichten van de Institut français Groningen te ontvangen (nieuwsbrief, persrevue)

Uw deelname aan een van onze on-line enquêtes die wij op nauwgezette tijden houden. In het laatste geval en om ons in staat te stellen u beter op de hoogte te houden, stellen wij u voor ons uw gegevens te geven. Dit is echter niet verplicht.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

De informatie die u ons doet toekomen, wordt nooit aan derden gegeven.

Naar omstandigheid gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Of u bent geabonneerd op een van onze elektronische publicaties en in dat geval wordt uw e-mail adres alleen maar gebruikt om onze nieuwsbrief te sturen of eventueel onze interne berichten. Op ieder moment bent u vrij om u te abonnement op te zeggen.

Of u heeft een van onze enquêtes beantwoord. De gegevens die wij van u ontvangen, worden alleen in het kader van deze enquête gebruikt en zullen nooit bij name worden behandeld. Deze gegevens worden dan ook na de enquête vernietigd.

Herkomst en profiel

De site van de Institut français Groningen slaat gegevens op die betrekking hebben op het profiel van de bezoeker (materiaal, browser enz......), de pagina’s die bezocht worden en het aantal bezoeken aan de site.

Deze gegevens houden evenwel geen enkele persoonlijk gebonden informatie in en worden alleen maar gebruikt voor statistische rapporten om onze site kwalitatief te optimaliseren.

Recht op toegang, wijziging en intrekking

In navolging van artikel 27 van de (Franse) wet Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978, heeft u trouwens het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u deze rectificeren, wijzigen of intrekken. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar institutfrancais@rug.nl 

Agenda
Op de kaart