Diploma's Frans

DELF en DALF

Het DELF en het DALF zijn officiële diploma’s die door het Franse Ministerie van Onderwijs worden uitgereikt om de vaardigheden van het Frans te waarborgen. Er bestaan 6 onafhankelijke diploma’s die conform het ERK zijn. Op elk niveau wordt de luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid getoetst. De kandidaat kan zich direct voor een examen naar keuze inschrijven, afhankelijk van zijn of haar niveau.

Voor meer informatie:klik hier

DELF professionnel

Deze versie van het DELF richt zich tot mensen die binnen een Franstalige context willen werken en hun niveau willen laten evalueren voor hun vertrek.

Voorbereiding DELF DALF

Om elke kans tot slagen voor het DELF/DALF examen in uw voordeel uit te laten pakken!

TCF (Test de Connaissance du Français

Deze test richt zich op iedereen die niet Franstalig is en die op een simpele, betrouwbare en erkende manier hun kennis van de Franse taal wilt laten evalueren. De kandidaten ontvangen de resultaten per graad voor elke bekwaamdheid, op één van de 6 verschillende niveaus van het ERK (Europees Referentiekader).
Deze bestaan uit verschillende onderdelen voor een specifiek divers publiek :

TCF Tout public

Om de bekwaamdheid van de Franse taal te laten evalueren voor persoonlijke, professionele of academische redenen.

Voor meer informatie:klik hier

TCF Québec

Om zich voor een langere periode in Québec te vestigen.

Voor meer informatie:klik hier

TCF ANF

Om de Franse nationaliteit te verkrijgen.

Voor meer informatie:klik hier

TCF DAP

Om in Frankrijk te kunnen studeren.

Voor meer informatie:klik hierCours

Certification DELF/DALF aux Pays-Bas: Calendrier officiel