Ontvangst van onze Franstalige taalassistenten in Nederland (van 10 t/m 12 september 2019, Den Haag)

In het kader van onze bilaterale overeenkomsten biedt het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jonge native speakers de mogelijkheid om gedurende 10 maanden, van september tot juni, als Franstalige taalassistent te werken aan Nederlandse onderwijsinstellingen, zowel in de onder- als bovenbouw op middelbare scholen en op hogescholen.

Met steun van het Institut français des Pays-Bas, wordt dit programma mede georganiseerd door France Education International (voorheen CIEP) voor Franse taalassistenten en door het Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationalisering voor het onderwijs.

In dit kader zijn begin september 9 nieuwe Franstalige taalassistenten aangekomen in Nederland, onder wie 6 Franse en 2 Belgische. Zij voegen zich bij 2 vakgenoten die een tweede jaar in het land verblijven. In totaal zijn er 11 Franstalige taalassistenten verdeeld over het land die het onderwijs van de Franse taal en Franstalige culturen komen versterken in de klassen. (voor beschrijving zie https://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger).

Formation dans les locaux de la Nuffic

Na een introductieweek met o.a. Nederlandse les op de universiteit van Amsterdam volgden zij een training van 3 dagen om examinator/corrector van de DELF-examens te worden. De training wordt georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas op het Nuffic in Den Haag. Dit stelt hen in staat extra ervaring op te doen door deel te nemen aan de twee Delf Junior-sessies (maart en juni) die worden georganiseerd voor ongeveer 2800 kandidaten verdeeld over 220 middelbare scholen die deel uitmaken van het Delf scolaire-netwerk.

Begin volgende week gaan zij naar de Nederlandse school waar ze werkzaam zullen zijn.

Twee van onze taalassistenten zijn niet gebonden aan één vaste werkplek in het kader van het "Le français voyage"-project, georganiseerd door de Ronde Tafel voor het Frans  [1]. Dit stelt deze taalassistenten in staat om meerdere bijeenkomsten te organiseren in het zuidelijke deel van Nederland (standplaats Utrecht) en het noordelijke deel (standplaats Leeuwarden).

Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij, net zoals de leerlingen, een boeiend en verrijkend verblijf in Nederland zullen hebben.

[1Nuffic, Levende Talen, Institut français des Pays-Bas, Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, Landelijke federatie van Alliances françaises, Délégation Wallonie-Bruxelles.

Agenda
Op de kaart