Vereniging FLAM « Les Francofilous » luidt het nieuwe jaar in (11 januari 2020, Eindhoven)

Ouders, kinderen en sympathisanten van de FLAM “Les Francofilous” hebben op 11 januari in de Karel de Grote School in Eindhoven het nieuwe jaar ingeluid met de traditionele Galette des Rois. De school, waar ook de Franse lessen van de Francofilous plaatsvinden, was het decor voor een gezellige samenkomst. De gelegenheid werd tevens aangegrepen om terug te blikken op het programma van 2019 en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

De FLAM-regeling (Français Langue Maternelle) is een financiële regeling die bedoeld is om verenigingen zonder winstoogmerk te steunen die taalkundige en culturele activiteiten in het Frans aanbieden aan Franstalige of tweetalige kinderen van 5 tot 18 jaar die onderwijs volgen in een andere taal dan het Frans. Deze regeling, die in 2001 is gestart en sinds 2009 aan de AEFE is toevertrouwd, maakt het mogelijk om de activiteiten in de Franse moedertaal voort te zetten voor kinderen die niet naar een Franse school in het buitenland gaan.

Het doel is om Franse kinderen die in het buitenland wonen in staat te stellen hun moedertaal te blijven spreken en de band met de Franse cultuur te behouden, door in een buitenschoolse context van verenigingen activiteiten aan te bieden. Momenteel zijn er 180 verenigingen in 42 landen, waaronder vier verenigingen in Nederland. Wij wensen al deze verenigingen een jaar 2020 vol met nieuwe projecten en activiteiten. 

Meer informatie over FLAM : https://www.associations-flam.fr/ | https://www.aefe.fr/aefe/operateur-du-ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres/aide-aux-associations-flam 

De Franse ambassade en het Institut français des Pays-Bas blijven in het kader van de FLAM-regeling hun steun geven aan deze verenigingen. Daarnaast ondersteunen zij projecten die activiteiten aanbieden om de Franse taal als moedertaal te blijven spreken.

Bij deze gelegenheid heeft het Institut français zijn steun aan de vereniging toegezegd voor 2020. Verder heeft het Institut de vereniging een aantal jeugdboeken geschonken van uitgeverij Ecole des loisirs, die families tevens een voordelig abonnement aanbiedt.

Foto: van links naar rechts

M .Karim Houali  Attaché de coopération éducative à l' Ambassade de France, M. Vincent Merk Vice-président des Francofilous, Mme Marie-José Plaza  Vice-présidente de l'AF d'Eindhoven,  Mme Catherine Praud Présidente des Francofilous, M. Ferry Weelen Consul honoraire à Eindhoven, M. Philipe Soulard  trésorier des Francofilous , Mme Anne Genoud  Consule Générale de France, M. Maxime Lelièvre collaborateur de M. Pieyre-Alexandre Anglade député du Benelux, Mesdames Catherine Libeaut et Hélène Degryse conseillères consulaires.

 

Agenda
Op de kaart