Datums DELF Scolaire 2020

De volgende DELF Junior/scolaire examendata in 2020 : 

Ondanks de grote betrokkenheid van het IFPB-team bij de voorbereidingen van de DELF-schoolcursussen zien wij ons genoodzaakt om, in lijn met de scholen, het afleggen van DELF-examens in de maanden maart en juni 2020 af te gelasten. Dit ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis en de bijkomende moeilijkheden van de (interne) organisatie die het afleggen van examens binnen het voortgezet onderwijs behelst.

Wij betreuren deze beslissing, maar de veiligheid en gezondheid van onze studenten en docenten blijft onze voornaamste prioriteit. Het Institut français des Pays-Bas zal zich aan het begin van het volgend schooljaar opnieuw inzetten om, bij uitzondering, een plaatsvervangend DELF-examen op te zetten dat zal plaatsvinden tijdens het najaar, voor de leerlingen van de 222 scholen van ons netwerk. De data hiervan zullen in de komende wekenworden gecommuniceerd en zullen worden aangepast aan de scholen.

De andere DELF- en DALF-sessies (DELF Prim, DELF TP en DALF) zullen normaal gesproken in mei en juni plaatsvinden in de examencentra van het Lycée francais Van Gogh in Den Haag en de Alliances françaises in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Veel succes, en het beste voor de kandidaten.

===

 

Sessie maart: 

Woensdag 18 maart (schriftelijke examens A1/A2/B1/B2) + zaterdag 21 maart (mondelinge examens A1/A2/B1/B2) 

Sessie juni:

Woensdag 03 juni (schriftelijke examens (A1/A2/B1/B2) + zaterdag 06 juni(mondelinge examens B1/B2) + zaterdag 13 juni (mondelinge examens A1/A2)

Inschrijvingsformulier

DELF scolaire : informatie voor de school, aanmeldingsformulier

Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2019-2020

Delf scolaire scholen in Nederlands

Agenda
Op de kaart