DELF Prim

Met DELF Prim kan uw kind laten zien wat hij of zij tijdens de Franse les heeft geleerd; het is een beloning voor het werk op school.

Uw kind zit op de basisschool en leert Frans

- DELF Prim wordt het eerste diploma voor het Frans
- DELF Prim (Diplôme d’études en langue française) is een diploma voor het Frans dat wordt verstrekt door het Franse ministerie van Onderwijs.
DELF Prim bestaat op drie niveaus A1.1, A1 en A2 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK).

Waarom zou uw kind deelnemen aan DELF Prim?

Met DELF Prim kan uw kind laten zien wat hij of zij tijdens de Franse les heeft geleerd; het is een beloning voor het werk op school. Bovendien went uw kind al op jonge leeftijd aan het maken van een toets voor het Frans. Zelf volgt u op deze manier de voortgang van uw kind en bereidt u uw kind voor op de verschillende DELF-toetsen gedurende de schooltijd.

Hoe werkt DELF Prim?

Eerst zal de leerkracht u vertellen voor welk niveau uw kind in aanmerking komt; uw kind zal nooit voor een te moeilijke opgave worden gesteld. Voorafgaand aan het examen wordt uw kind op zijn gemak gesteld.

Het examen bevat opgaven met vrolijke plaatjes die zijn gemaakt door een illustratrice van kinderboeken.
De thema’s die aan bod komen, zoals familie, hobby’s en school, zijn voor elk kind vertrouwd.

DELF scolaire : informatie voor de school, aanmeldingsformulier

Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2019-2020

Delf scolaire scholen in Nederlands