delfjunior@institutfrancais.nl of per telefoon:020 531 95 34. ">

veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen met betrekking tot het Delf scolaire vindt u hier. Als u niet het juiste antwoord op uw vraag vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen per mail: delfjunior@institutfrancais.nl of per telefoon:020 531 95 34.

Waarom zouden mijn leerlingen deelnemen aan het DELF junior?

Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het diploma is een internationaal erkend bewijs van het taalniveau.
Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen. Het is een duidelijk doel om naartoe te werken.
Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.

Wat zijn de kenmerken van het DELF?

De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met de taal als middel.
Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties.

Wat is het verschil tussen het DELF junior en het DELF tous publics?

Het verschil is dat de thematiek is aangepast aan jongeren.

Wie bepaalt het niveau?

De verschillende niveaus, A1, A2, B1 en B2 worden bepaald door het Europees referentiekader.
Het is aan de leraar om naar aanleiding van de competenties van de leerlingen te bepalen op welk niveau deze ingeschreven moeten worden.

Waar vinden de examens plaats?

Het individeel mondeling examen vindt plaats in het Institut français des Pays-Bas - Maison Descartes in Amsterdam of in een van de examencentra, die worden geselecteerd op basis van de geografische verspreiding van de leerlingen.

Wanneer vinden de examensessies in Nederland plaats?

Zie pagina http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/het-delf-junior/data-en-tarieven-delf-junior/

Wanneer zijn de resultaten van de examens van de leerlingen binnen?

Het Institut français verstuurt de certificaten naar de coördinatoren van het DELF junior, 1 tot 2 maanden na het examen.
De diploma's worden in Parijs gedrukt en ongeveer 6 maanden na het examen verstuurd.

Kunnen leerlingen met de Franse nationaliteit ingeschreven worden?

Ja, op voorwaarde dat de leerling geen onderwijs op een franstalige school heeft gevolgd.
Om dit aan te tonen moet een verklaring ingevuld worden.

Hoe bereid ik als leraar mijn leerlingen goed voor op het DELF?

- Door een gratis opleiding te volgen, verzorgd door het Institut français
- Door de leerlingen te trainen met behulp van oefeningen die op de website van het CIEP staan of met behulp van speciaal leermateriaal.

Kan op basis van het resultaat het niveau aangepast worden?

Nee, de niveaus staan los van elkaar. Wanneer een leerling zich bijvoorbeeld op niveau B1 inschrijft, wordt een examen op dit niveau afgelegd en wordt beoordeeld of aan dit niveau wordt voldaan. Het niveau kan niet naderhand nog aangepast worden.

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?

1. Eerst wordt de school ingeschreven als lid van het DELF junior netwerk. Per school is er 1 coördinator.
2. De school ontvangt een factuur. Op het moment dat de factuur is verstuurd, is het niet meer mogelijk de school uit te schrijven.
3. De school betaalt de factuur onder vermelding van het kenmerk.
4. Er volgen twee periodes waarin de leerlingen voor de examens kunnen worden ingeschreven, de eerste voor het examen in maart, de tweede voor het examen in juni.

Wat gaat er aan het schriftelijk examen vooraf?

Twee weken voor het schriftelijk examen ontvangt de coördinator DELF junior de kopiën van het examen, een CD met audiohulpmiddelen en een bericht waarin wordt uitgelegd hoe nu verder gehandeld moet worden. Het is van belang dat de coördinator controleert of de CD werkt en ervoor zorgt dat alle examens veilig worden opgeborgen.

Kunnen de datum en het tijdstip van het schriftelijk examen aangepast worden?

Om het examen op betrouwbare wijze te laten verlopen is het absoluut onmogelijk om de door de Franse Ambassade vastgestelde datum en het tijdstip van het examen te veranderen. Het Institut français des Pays-Bas is bevoegd om te controleren of scholen zich houden aan de voorwaarden.

Kunnen de datum of het tijdstip van het individueel mondeling examen gewijzigd worden?

Twee weken voor het examen ontvangt de leerling een oproep voor het individueel mondeling examen. Het tijdstip en de locatie van dit examen zijn definitief.

Als de leerling ziek is, kan het examen dan ingehaald worden?

Het CIEP biedt slechts een versie van het examen aan. Om betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen, is het daarom niet mogelijk een inhaal examen te organiseren. Als een van uw leerlingen ziek is op de dag van het mondeling of schriftelijk examen, is het dan ook niet mogelijk dat deze het examen doet.

De leerling heeft het DELF-niveau waarop hij was ingeschreven niet gehaald. Wordt hij dan automatisch op een lager niveau beoordeeld?

Omdat de niveaus onafhankelijk van elkaar zijn, is dit niet mogelijk. De leerling kan uitsluitend het niveau behalen waarvoor hij was ingeschreven.

De leerling heeft het DELF niet gehaald. Kan hij zich opnieuw inschrijven?

Ja, hij kan zich voor de volgende examensessie inschrijven. De inschrijfkosten zullen wel opnieuw voldaan moeten worden.

Wie kijkt de examens na?

Leraren die geslaagd zijn voor een opleiding corrector / examinator die door de nationale Commissie DELF / DALF is goedgekeurd.
De examens worden in het Institut français nagekeken op de volgende data:

Wie neemt het mondeling examen af?

Leraren die geslaagd zijn voor een opleiding corrector / examinator die door de nationale Commissie DELF / DALF is goedgekeurd.

Kan een leerling op 2 niveaus van het DELF worden ingeschreven binnen 1 examensessie?

Nee, want de examens vinden allemaal tegelijkertijd plaats.

Wat moeten de kandidaten meenemen op de dag van het examen?

De leerlingen zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee te nemen en minstens één pen.

Wat zijn de kosten?

Zie pagina http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/het-delf-junior/data-en-tarieven-delf-junior/

DELF scolaire : informatie voor de school, aanmeldingsformulier

Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2019-2020

Delf scolaire scholen in Nederlands

Bestanden
DELFjunior.pdf
Artikelen lezen
CIEP
CECR