Kies Frans/Le français voyage

Meer dan 65% van de Nederlandse leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs leert Frans. Slechts 20% van hen gaat hiermee door in de bovenbouw. Al die leerlingen die stoppen met Frans verliezen snel hun taalvaardigheid in het Frans en hierdoor krijgt een Francofoon die op bezoek is in Nederland de bedrieglijke indruk dat men weinig aan het Frans doet in dit land.In 2012-2013 is een pilote project uitgevoerd, voornamelijk gefinancierd door het Europees Platform, dat belast is met de uitvoering van het programma Taalassistenten Frans, en ondersteund door het Institut français des Pays-Bas, de vereniging Levende Talen/sectie Frans, en de Frans-Nederlandse Academie, allen lid van de Ronde Tafel voor het Frans. In het kader van dit pilote project heeft een "intervenant", dat wil zeggen een ervaren taalassistent Frans, in de praktijk de technische voorzieningen en het lesmateriaal kunnen testen waarvan het huidige project uit wil gaan. Meer dan 1500 leerlingen in 15 scholen hebben tussen april en juni geprofiteerd van de animerende lesactiviteiten die werden aangeboden door die ervaren taalassistent.Doelstelling

Algemene doelstelling

Zoveel mogelijk leerlingen in de 2de en 3de klas (13-14 jaar) en hun ouders overtuigen van het nut om Frans als examenvak te kiezen, naar welk profiel men ook gaat;
Leerlingen die geen eindexamen Frans afleggen wijzen op de mogelijkheid om een bewijs te krijgen van de in het Frans verworven vaardigheden door een Frans certificaat te behalen;

Specifieke doelstelling

Het leerproces Frans stimuleren door communicatieve activiteiten aan te bieden waarbij alleen Frans gebruikt wordt en die uitgaan van een speelse, taakgerichte en projectmatige aanpak;
Een relatie leggen tussen het Frans op school en in de samenleving in samenwerking met het netwerk van de Alliances françaises in Nederland.Planning en wijze van uitvoering

- September: goedkeuring van de begroting en werving van een of twee “intervenants” al naar de financiële middelen die ter beschikking staan;
- September: selectie van de scholen die een “intervenant” zullen ontvangen( 24 per “intervenant”) uit de lijst van scholen, lid van het netwerk DELF junior/LINQ, die hun belangstelling hebben geuit na een oproep in juni.
- Oktober-november het materiaal wordt bijgewerkt en een eerste tournee van de “intervenants” vindt plaats: contact leggen, lesactiviteiten, start van het schoolproject;
- Januari-februari: tweede tournee van de “intervenants” en beoordeling van de projecten;
- Maart:leerlingen in de 2de en derde klas hebben hun eindexamenvakken gekozen;
- Maart : tijdens een feestelijke bijeenkomst in de semaine de la francophonie van 17-23 maart worden de geselecteerde projecten gepresenteerd en dingen naar de uitgeloofde prijs: een talenreis naar Frankrijk ( met Atout France als partner);
- Maart: examens DELF juniorPartenaires éducatifs / partenaires francophones

- TV5 Monde
- Europees Platform
- Levende Talen
- Alliance française

Le français voyage

Le français voyage