NuBeterFrans.nl is online!

Vanaf 21 december 2015 is www.NuBeterFrans.nl in de lucht!

Een klein team, bestaande uit leden van Levende Talen, heeft honderden korte oefeningen gemaakt op drie niveaus van moeilijkheid.  

Wilt u regelmatig oefenen met de Franse taal? Wil u uw eigen scores bijhouden en geleidelijk aan uw vaardigheid verhogen?

Ga dan naar www.NuBeterFrans.nl en doe de test. Maak een account aan en ontvang elke werkdag vier opgaven op uw eigen niveau.

NuBeterFrans.nl is tot stand gekomen met steun van Franszelfsprekend.nl.   

Vindt u dit een goed initiatief, maak het dan bekend bij uw kennissen en collega’s! Sinds 21 december jl. hebben zich al meer dan 8000 actieve deelnemers ingeschreven!  

www.NuBeterFrans.nl  

Agenda
Op de kaart