Professionalisering van het Alliance Française-netwerk: studiedag voor docenten Frans, georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas | 23 november 2019, Utrecht

Op 23 november vond er in Utrecht een studiedag plaats voor docenten Frans die zijn aangesloten bij het Alliance Française-netwerk in Nederland, dat uit 34 vestigingen bestaat. Aan deze studiedag namen een twintigtal docenten deel die lesgeven aan verschillende Alliances Françaises in Nederland, zoals in Utrecht, Zwolle, Eindhoven, Breda, Amersfoort, Ede-Wageningen, Den Bosch en Rotterdam.

De dag werd georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas (IFPB) op verzoek van de pedagogische commissie van de Fédération des Alliances françaises des Pays-Bas om tegemoet te komen aan de behoeften uit het werkveld. Deze studiedag stond in het teken van een probleem waar vele docenten Frans in hun netwerk tegenaan lopen, namelijk “alles in het Frans onderwijzen: hoe pak je dit aan?”


De studiedag werd geleid door opleidster Sylvie Pons [1] en had als doel om theoretische, methodologische en praktische elementen aan te dragen over het klassikaal doceren/leren van een taal (status van de moedertaal, status van het maken van fouten) en over de noodzaak om het gebruik van de moedertaal (en zelfs Engels) tijdens de Franse les te beperken.

Er hebben vruchtbare uitwisselingen van o.a. best practices plaatsgevonden tussen de deelnemers. Verder werden er hulpmiddelen en activiteiten gedeeld tussen de deelnemers en Sylvie Pons om zo onderdompelingsonderwijs te kunnen bieden dat meer toegespitst is op mondelinge taalvaardigheid, waarbij de nadruk wordt gelegd op materialen en activiteiten voor interactief onderwijs.

Het was de derde studiedag die dit jaar door het IFPB is georganiseerd. In januari en in april jl. vonden de andere twee plaats: één over de Culturethèque en één die gericht was op het opleiden van een twintigtal docenten tot opleider van DELF/DALF-examinatoren/correctoren. De volgende studiedag over dit thema zal op 16 december 2019 plaatsvinden in het Institut français de Groningue en zal bedoeld zijn voor docenten die lesgeven aan de Alliances Françaises in Noord-Nederland en aan het Institut français de Groningue. Ook zullen docenten Frans van middelbare scholen uit de regio eraan deelnemen.

Deze studiedagen vinden plaats in het kader van de doelstelling om docenten Frans te ondersteunen en te professionaliseren. In 2019 worden er 6 georganiseerd voor docenten uit het AF/IF-netwerk, hetgeen een verdubbeling is van het aantal dat in 2018 op touw werd gezet.

[1Sylvie Pons is FLE-docente en -opleidster (FLE = Frans als vreemde taal). Ze werkt sinds 2017 in Amsterdam. Na een lange en verrijkende carrière als docente en pedagogisch coördinatrice in Frankrijk en in het buitenland te hebben gehad, leidt ze nu studiedagen in Nederland en is ze examinatrice en opleidster van DELF/DALF-examinatoren/correctoren. Ook houdt ze zich met France Education International bezig met het opstellen van de DELF/DALF/TCF-examens en werkt ze samen met uitgeverij Hachette aan de ontwikkeling van FLE-leerboeken.

Agenda
Op de kaart