Créathon Paris | “Een Parijs-Amsterdam souvenir van geupcycled materiaal” | 13, 14 et 15 juni 2019

Het Frans-Nederlands Netwerk organiseert jaarlijks met diverse partners creathons rond specifieke thema’s. Studenten en young professionals (<30 jaar) met zeer uiteenlopende disciplines (design, mode, kunsten, natuurwetenschappen, geschiedenis, sociologie) vormen teams en ‘pitchen’ innovatieve oplossingen.

Als onderdeel van het cross-culturele programma Paris Amsterdam Rendez-vous 2019 werkt het Frans-Nederlands netwerk samen met de stad Parijs, Les Ateliers de Paris, diens dotatiefonds, het Institut Français in Nederland, NUFFIC, Emmaüs Défi en VilletteMakerZ, om een creathon te organiseren waarbij de relatie tussen Amsterdam en Parijs onder de loep wordt genomen met circulaire economie als focus. Het doel van de Créathon is prototypen te maken van souvenirobjecten, daarbij uitsluitend gebruikmakend van materialen die worden aangeboden door kringloopwinkel Emmaüs Défi. De souvenirobjecten representeren de diverse verbintenissen tussen Parijs en Amsterdam. De Frans-Nederlandse teams ‘pitchen’ hun projecten/objecten voor een jury van experts.

 

Agenda
Op de kaart