16e Erasmus-Descartesconferentie & werksessies van de Jonge Talenten (14-16 november 2018, Business Cloud Center Parijs)

Alle discussies en presentaties van de Erasmus-Descartesconferentie in Parijs over kunstmatige intelligentie benadrukten de dimensie en vooral de noodzaak om dit onderwerp daadwerkelijk op Europees niveau te behandelen: vanaf de opening door de Ambassadeur van Nederland in Frankrijk tot aan de afsluiting van de rondetafelgesprekken door de Ambassadeur van Frankrijk in Nederland. De bestaande Frans-Nederlandse samenwerking, die elk jaar door deze conferentie naar voren wordt gebracht, is bijzonder belangrijk en vormt een eerste stap in de richting van een innovatief, op samenwerking gericht en ethisch Europa.

“We moeten groots denken, want Europa kan net zo goed presteren als China of de Verenigde Staten op het gebied van kunstmatige intelligentie”, aldus Holger Hoos, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Cécile Huet, vertegenwoordigster van DG Connect van de Europese Commissie, kondigde aan dat ze ervoor zal zorgen dat er in maart 2019 een gids over ethiek op Europees niveau beschikbaar zal worden gesteld. Hoewel er nog een lange weg te gaan is om de standpunten op Europees niveau met elkaar in overeenstemming te brengen, zal deze conferentie hier een zeer grote bijdrage aan hebben geleverd.

De inbreng van de Jonge Talenten speelde tijdens de conferentie een belangrijke rol: vier van hen waren door de veertien anderen gekozen om hun visie te geven op de toekomst van een samenleving die zich opnieuw aan het uitvinden is. Op 14 november kregen ze nog de kans om te oefenen in het Collège néerlandais in Parijs dankzij de steun van directeur Fabien Oppermann. Ook konden de Jonge Talenten toen andere talenten ontmoeten die de wetenschappelijke en academische samenwerking tussen Frankrijk en Nederland bevorderen, namelijk drie jongeren die een Descartes-excellentiebeurs hebben gekregen dankzij de Ambassade van Frankrijk in Nederland en die dit jaar aan het Collège néerlandais in Parijs studeren en verblijven.

De Jonge Talenten konden daarnaast tijdens de rondetafelgesprekken en workshops hun verwachtingen van Europa laten horen: “Een concreet Europa, een Europa dat gericht is op onderzoek”. Deze sloten perfect aan op de discussiebijeenkomstoefening die door Réseau franco-néerlandais (RFN) en de Nuffic werd georganiseerd. “Het is tijd voor actie in plaats van discussie, zodat wij ons hierin volledig kunnen ontwikkelen als onderzoeker en niet meer een toekomst voor ogen hebben met opeenvolgende contracten van twee jaar, terwijl er bedrijven zijn die ons zeer aantrekkelijke voorstellen doen.”

Wat betreft deze jonge professionals en deelnemers moeten alle vormen van onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, naast elkaar voortbestaan voor het algemeen belang, en vooral om te werken aan de toegankelijkheid en de accepteerbaarheid van de technologische en maatschappelijke revolutie, zodat iedereen er onderdeel van wordt. Het thema ‘kennisoverdracht aan burgers’ kwam verschillende keren aan de orde.

Verder vertelde Nicolas Sadirac, directeur van Ecole 42, een in 2013 opgerichte Parijse school die speciale aandacht schenkt aan kunstmatige intelligentie, over de grondslag van deze atypische gratis instelling waar geen diploma’s kunnen worden gehaald, waar geen docenten werken en waar “men leert om te leren”. CODAM, het Nederlandse equivalent van Ecole 42, opende dit jaar zijn deuren in Amsterdam.

Philippe Lalliot, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland, was degene die het thema van de volgende conferentie aankondigde: “Een samenleving van kennis en energie”. De 2019-editie zal in Amsterdam plaatsvinden, waar er kan worden voortgebouwd op de ideeën die zijn ontwikkeld tijdens de conferentie in 2017 over Big data en die van dit jaar over kunstmatige intelligentie.

De ambitie is om deze vruchtbare dialoog tussen alle vakgebieden voort te zetten om een antwoord te kunnen geven op het energievraagstuk. Alle talent is welkom, dus tot volgend jaar!

https://www.youtube.com/watch?v=G2XJJFyYUF0 

EDC18 - Discours prononcé par Philippe Lalliot
Agenda
Op de kaart