Descartes-Huygensprijs voor 2016 : Louis Sicking en Olivier l’Haridon

Le prix Descartes-Huygens a été créé en 1995 à La Haye par les gouvernements français et néerlandais pour développer la coopération scientifique et sensibiliser le public aux liens historiques entre les deux pays.

De Nederlandse maritiem historicus Louis Sicking en de Franse gedragseconoom Olivier l’Haridon winnen de Descartes-Huygensprijs 2016. Dat hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Franse ministerie van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek, de Ambassade van Frankrijk in Nederland en het Académie des Sciences vandaag bekendgemaakt. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. Met de prijs, € 23.000, kan de Nederlandse wetenschapper als gastonderzoeker naar Frankrijk en de Fransman kan onderzoek in Nederland doen. De feestelijke uitreiking van de Descartes-Huygensprijs is op maandag 30 januari 2017 in Amsterdam.

Louis Sicking (1966) is sinds 2001 universitair docent middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2013 heeft hij daarnaast een aanstelling aan de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht. Met Nederland als uitgangspunt analyseert en vergelijkt Sicking de maritieme ontwikkeling van de landen aan de Atlantische kant van Noordwest-Europa. Hij put daarbij uit de kennis van scheepvaarttechnieken, scheepsbouw, zeeoorlogvoering en maritieme economie.

De jury roemt het indrukwekkende oeuvre van Sicking, zijn brede historische perspectief, zijn uitzonderlijke kennis van de talen, geschriften en archieven van West- en Noordwest-Europa en zijn vermogen om mensen bijeen te brengen. Met de Descartes-Huygensprijs kan Sicking zijn onderzoek naar maritieme conflicten tussen 1200 en 1600 versnellen. Sicking is al bezig met het plannen van seminars aan de universiteiten van La Rochelle, Bordeaux, Paris IV, Rouen en Montpellier.

- Website van Louis Sicking: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/louis-sicking

 

Olivier l’Haridon (1972) is hoogleraar economie aan de Université de Rennes in Bretagne, Frankrijk. L’Haridon is gedragseconoom. Hij combineert arbeidseconomie en besliskunde met onderzoek in de experimentele economie. Op dit moment is l’Haridon onder andere bezig met onderzoek naar de perceptie op de kosten en effecten van interventies in de gezondheidszorg.

De jury is onder de indruk van de belangwekkende publicaties en van de langdurige en continue samenwerking van l’Haridon met Nederlandse onderzoekers, promovendi en masterstudenten. Met de Descartes-Huygensprijs wil l’Haridon de komende tien maanden een intensieve samenwerking voortzetten met de Erasmus Universiteit. Die samenwerking kan onder andere leiden tot de ontwikkeling van nudge-technieken en digitale middelen, die mensen helpen bij het nemen van beslissingen in onzekere, veranderende situaties.

- Website van Olivier l’Haridon: https://sites.google.com/site/olharidon

Agenda
Op de kaart