Oproep tot kandidaatstelling voor de Frans-Nederlandse Descartes-Huygensprijs 2014

De Frans-Nederlandse Descartes-Huygensprijs wordt beurtelings toegekend aan een wetenschapper uit een van de grote, wetenschappelijke disciplines. Dit jaar komt een kandidaat uit de natuurwetenschappen in aanmerking.

De prijs wordt, namens Frankrijk, toegekend door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek en, namens Nederland, door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De prijs is in 1995 ingesteld en onderscheidt ieder jaar een Nederlandse en een Franse onderzoeker die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Minimaal 8 jaar geleden de doctorsgraad behaald;
  • Internationale erkenning, met name door zijn wetenschappelijke activiteiten;
  • Een recente of een lopende samenwerking met een team uit het partnerland. Kandidaten dienen de activiteiten te presenteren die zij tijdens hun onderzoeksverblijf in Frankrijk of Nederland willen ontplooien in het kader van de voorgenomen samenwerkingsprojecten.

De laureaat van een land wordt geselecteerd door de bevoegde instantie uit het andere land en volgens haar eigen procedures: de Académie des sciences-Institut de France en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

In deze oproep tot kandidaatstelling wordt beschouwd als “Nederlands onderzoeker” een Nederlands onderdaan of een onderdaan van een andere staat van de Europese Unie die minimaal vijf jaar studeert of werkt bij een Nederlandse instelling.

De Descartes-Huygensprijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro die bedoeld is om de kosten van een of meerdere onderzoeksverblijven van een Franse onderzoeker in Nederland te dekken. Met de prijs wordt beoogd om de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker intensief te stimuleren, waarmee onder meer de kans op het binnenhalen van Europese grants wordt vergroot.

De winnaar zal medio december 2014 bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking van de Nederlandse en de Franse kandidaat voor de Descartes-Huygensprijs 2014 vindt plaats in Amsterdam in januari 2015.
Dientengevolge worden Franse universiteiten en onderzoekscentra uitgenodigd om Nederlandse wetenschappers voor te dragen voor de toekenning van de prijs.
Voordrachten van geschikte kandidaten dienen, conform bijgaand reglement, voor 15 juli 2014 per e-mail te worden ingediend bij: Laure Morel (laure.morel@education.gouv.fr) en Thomas Beaufils (thomas.beaufils@diplomatie.gouv.fr).

NB: voor informatie over de Prijs die wordt toegekend aan Franse onderzoekers kunt u de website van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen raadplegen: http://knaw.nl/en/awards/prijzen/descartes-huygens-prize?set_language=en

Agenda
Op de kaart