Uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2019 aan twee onderzoekers (5 februari 2020, Institut de France, Parijs)

Op 5 februari 2020 hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Académie des sciences in Parijs de Descartes-Huygensprijs 2019 uitgereikt aan de Franse in hart- en vaatziekten gespecialiseerde onderzoeker Julien Barc en de Nederlandse sterrenkundige Lex Kaper. De twee onderzoekers kregen de prijs voor hun excellente onderzoek en voor hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

De prijs van €23.000 per laureaat stelt Lex Kaper in staat de nauwe samenwerking tussen het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde van de Universiteit van Amsterdam en het Meudon Observatory in Parijs te intensiveren. Ook kan hij hiermee een Europees opleidings- en uitwisselingsnetwerk voor studenten en postdocs ontwikkelen. Julien Barc, Associate Researcher aan het Institut du thorax van INSERM, kan dankzij de Descartes-Huygensprijs gedurende langere perioden in Nederland werken met de onderzoeksgroep van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Ook zal hij twee promovendi begeleiden die verantwoordelijk zijn voor de contacten tussen het Franse en het Nederlandse onderzoeksteam.

- Artikel gepubliceerd door het Institut du thorax

De prijs werd uitgereikt in aanwezigheid van Pierre Corvol (president van de Académie des Sciences), Christophe Delacourt (Afdelingshoofd expertise internationale samenwerkingsprogramma’s, Delegatie voor Europese en internationale zaken (DAEI) van het Franse ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie), Wim van Saarloos (president van de KNAW), Françoise Combes (professor aan het Collège de France en leerstoel sterrenstelsels en kosmologie), Pieter de Gooijer (Ambassadeur van Nederland in Frankrijk) en Anne-Emmanuelle Grossi (Ambassaderaad voor culturele zaken en directrice van het Institut français des Pays-Bas).

Over de Descartes-Huygensprijs

De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld. De prijs is bestemd voor wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. De Nederlandse laureaat wordt gekozen door de Académie des Sciences en de KNAW kiest de Franse laureaat. De prijs van €23.000, die is gesponsord door de Ambassade van Frankrijk in Nederland, het Franse ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie en de KNAW, is bedoeld om de verblijfskosten te financieren van een Franse onderzoeker in Nederland en van een Nederlandse onderzoeker in Frankrijk.

- Prix Descartes-Huygens 2019 : discours de Mme Anne-Emmanuelle Grossi (PDF - 226.1 kB)
Agenda
Op de kaart