Appel à candidatures pour le PHC Van Gogh 2018/2019

Jaarlijks ontvangen vijftien à twintig onderzoeksteams een donatie van tussen de € 1.500 en € 3.500. De donatie bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Na het eerste jaar kan een eenmalige verlenging worden aangevraagd, mits de Franse collega's dat ook doen. De beurs voor het eerste jaar moet wel volledig zijn gebruikt.

Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

 • de beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten in Frankrijk;
 • de kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt;
 • Nederland betaalt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen;
 • de donatie ligt tussen € 1.500 en € 3.500 per onderzoeksteam per jaar;
 • reiskosten: daadwerkelijk gemaakte kosten tot € 350 per persoon per retour;
 • verblijfskosten: tot € 110 per persoon per dag.

Beurs aanvragen (nieuw en verlenging)

De deadline van de aanvraagronde 2018-2019 voor nieuwe aanvragen is 15 juni 2018. Aanvragen kunnen online worden ingediend. Lees voor het indienen van de aanvraag de instructies door. De aanvraag kan niet tussentijds worden opgeslagen.

Application form(53 kB)

Application instructions(82 kB)

Vervolgaanvragen moeten worden ingediend vóór 30 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar.

Download het aanvraagformulier hieronder:

Van Gogh programme Extension application form (73 kB)

Alleen aanvragen die zowel aan de Nederlandse als aan de Franse zijde zijn ingediend worden beoordeeld. Franse onderzoekers kunnen hun aanvraag indienen via Campus France.

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld (op wetenschappelijke kwaliteit, kwaliteit en competentie van de teams, belang en toegevoegde waarde van de samenwerking, relevantie voor de toekomst (kennisoverdracht, wetenschappelijke of andere spin-off), deelname van jonge onderzoekers). Voor Nederland zijn dat vooraanstaande wetenschappers uit de volgende disciplines:

 • humaniora,
 • sociale wetenschappen,
 • recht en economie,
 • bètawetenschappen,
 • biomedische wetenschappen,
 • technische wetenschappen.

Na een ranking van de projectvoorstellen, kent een bilaterale jury de donaties toe. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking.

Agenda
Op de kaart