Van Gogh Programma 2014

Met ingang van 2008 voert de Frans-Nederlandse Academie het secretariaat van het PHC Van Gogh beurzen-programma. Het doel van dit programma is de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en te ondersteunen.

Aan Nederlandse zijde maakten voorheen alleen Veni, Vidi en Vici laureaten kans op een beurs. Met ingang van 2009 is de Van Gogh-doelgroep uitgebreid en kunnen alle onderzoekers die bewezen excellent onderzoek verrichten, meedingen naar een Van Gogh-beurs.

Elk jaar start de aanvraagronde voor het Van Gogh Programma in februari. De aanvraagformulieren kunnen uiterlijk tot 31 mei van dat jaar worden ingezonden. Per jaar kan een maximum van €10.000 worden aagevraagd met een mogelijkheid tot verlenging van een jaar. Een aanvraag tot verlenging dient te worden ingezonden voor 1 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. De Van Gogh Subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor het financieren van reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met de onderzoeksuitwisseling tussen Frankrijk en Nederland.

Uiterste indiendatum: 17 juni 2013

Resultaten: december 2013

Start projecten: januari 2014

Contact:
Frans-Nederlandse Academie
Mevr. Drs. L.G.H. Poorthuis
Adviseur onderwijs en onderzoek
Kromme Nieuwegracht 46
3512 HJ Utrecht
Tel.: + 31 (0) 30 253 91 98
E-mail: l.g.h.poorthuis@uu.nl
Site web : www.frnl.eu

Meer weten: www.frnl.eu/vangoghprogramma/?cid=52&faq_id=49

Agenda
Op de kaart