Institut francais - Pays-Bas - Franse Instituut voor culturele zaken http://institutfrancais.nl/rss/ Het Instituut promoot de Franse cultuur in de breedste zin van het woord. Met o.a. taalcursussen, informatie over evenementen en ondersteuning van leerkrachten. U kunt bij ons terecht voor een zeer uitgebreide keuze van cursussen Frans, lezingen, workshop nl-nl <![CDATA[Ciné Club | J'Accuse | 2 juni 19.00 | Forum Groningen]]> 2020-05-27 10:37:19 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/films-2/forum-cine-club.html We gaan weer van start met J’Accuse, van de controversiële regisseur Roman Polanski. De film gaat over een groot schandaal in Frankrijk aan het einde van de negentiende eeuw: de affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus was een joodse officier in het Franse leger die ten onrechte werd beschuldigd van hoogverraad. Het beroemde pamflet J’ACCUSE van Emile Zola zorgde voor een ommekeer in de publieke opinie en het proces.

]]>
<![CDATA[Oproep tot kandidaatstelling 2020 | Crossed Creathon Marseille-Rotterdam]]> 2020-05-26 16:16:28 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/candidature/oproep-tot-kandidaatstelling-2020-crossed-creathon-marseille-rotterdam.html Ben je een Bachelor/Master/PhD student of een jonge professional uit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag of de Aix-Marseille-Provence en heb je een passie voor innovatieve ideeën en processen van sociale transformatie? Heb je een creatieve en/of ondernemende geest? Stel je dan vóór 28 juni 2020 kandidaat voor de gekruiste Creathon Marseille-Rotterdam over "Stedelijk metabolisme en stedelijke stromingen: evolutie en innovatie binnen de metropool".

Alle evenementen worden in het Engels gehouden en alle kosten in verband met deelname (reizen tussen Frankrijk en Nederland / openbaar vervoer ter plaatse, maaltijden en overnachtingen) worden door de organisatoren vergoed. De Creathon wordt georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas, het Frans-Nederlands Netwerk voor Onderzoek en Hoger Onderwijs en het Nuffic: de Nederlandse organisatie voor de internationalisering van het onderwijs.

Wat is een Creathon?

Creathons kunnen best worden omschreven als 'creatieve marathons' of als interactieve workshops die getalenteerde kunstenaars, creatievelingen, jonge professionals en studenten uit Frankrijk en Nederland en vanuit verschillende achtergronden en studierichtingen samenbrengen. De deelnemers aan de Creathon werken samen aan innovatieve oplossingen, projecten of prototypes, gerelateerd aan een vooraf opgesteld onderwerp.

De Creathon heeft vorig jaar Amsterdam en Parijs verenigd in een zero-waste expeditie die een aantal geweldige ideeën over het verminderen van verspilling in culturele instellingen onder de aandacht brengt. De gekruiste Creathons spelen een belangrijke rol in de Frans-Nederlandse stadsdiplomatie en richten zich actief op de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling (SDGs) en de interculturele dialoog.

Naast de workshops tussen studenten en jonge professionals hebben onze gekruiste creathons tot doel de culturele en wetenschappelijke banden tussen een Nederlandse en een Franse stad op institutioneel niveau te versterken. De huidige editie verbindt culturele hotspots zoals het Mucem (Museum van Europese en Mediterrane Beschavingen) in Marseille met het Maritiem Museum te Rotterdam.

De gekruiste Creathon Marseille-Rotterdam: context, uitdaging en mogelijkheden

Dit jaar verkent en heroverweegt de bilaterale gekruiste Creathon de verbinding tussen twee belangrijke Europese havensteden: Marseille en Rotterdam. Onder begeleiding van twee experts werken de deelnemers in kleine groepen aan onderwerpen die verband houden met de rol van de haven, het water, de verbinding tussen stad en haven, en om de vraagstukken van duurzame ontwikkeling in beide metropolen in kaart te brengen: blauwe economie, sociale cohesie, aantrekkelijkheid.

Het onderliggende thema van de Creathon is 'stedelijk metabolisme' en 'stromingen'. Stedelijk metabolisme verwijst naar de beschrijving en analyse van de stromen binnen stedelijke agglomeraties, met inbegrip van de menselijke stromen (migratie, toerisme) alsook de handels- en goederenstromen (economische activiteiten, in het bijzonder de havenindustrie). De open benadering heeft betrekking op zowel materiële als immateriële stromen: informatie, energie, culturele tekens en symbolen.

Virtuele en fysieke ontmoetingen*

Het programma van de Creathon is verdeeld in twee fasen: de eerste voorbereidingsfase zal op 2, 3 en 4 september op een hybride manier worden georganiseerd, in een volledig virtuele omgeving. De tweede fase, oftewel het slotevenement, vindt fysiek plaats in Rotterdam met alle deelnemers op 7, 8 en 9 oktober.

Alle 20 geselecteerde deelnemers zullen aan beide fases meedoen. Deelname aan het volledige programma is verplicht.

Deelnemers trappen het nieuwe academisch jaar af met het eerste deel van de Creathon dat als Summer School wordt gehouden. Tijdens de voorbereidingsfase wordt er gevraagd om kleine groepen te vormen en gezamenlijk te werken aan nieuwe concepten die gebaseerd zijn op de opdrachten die zullen worden geformuleerd door de organisatoren, de coaches en hun partners: steden, havens, universiteiten, en anderen.

Twee experts (Adrien Ravon en Alessandro Gallicchio) zullen u tijdens de workshopsessies bijstaan om u te helpen uw prestaties te verbeteren. Ieder team zal bestaan uit vier deelnemers, waarvan ten minste één deelnemer uit Frankrijk afkomstig is en één uit Nederland. Aan het einde van de eerste fase presenteren de deelnemers hun projectvoorstellen aan de andere teams, de coaches, de organisatoren en aan de lokale partners om waardevolle feedback te verzamelen.

Een maand later, in Rotterdam, zal de focus liggen op het ontwerpen van prototypes en het verfijnen van de projecten op basis van de verkregen terugkoppeling. Ter afsluiting van het programma in Rotterdam zullen alle groepen een presentatie geven voor een jury in het Maritiem Museum.

Meer informatie

Tijdens twee intensieve driedaagse workshops zullen de Creathoniërs de herconfiguratie en de evolutie van de verschillende stromen binnen deze metropolen en hun impact op het stedelijk metabolisme kritisch bekijken: welke plaats is er in deze processen mogelijk voor het water en de haven, waarin tegelijkertijd de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN op het gebied van water aan bod komen? Wat zijn de implicaties voor het stedelijk en grootstedelijk beleid en de bijbehorende planning? Wat voor soort institutionele en burgerlijke samenwerking tussen de belanghebbenden van beide metropolen kan worden beoogd?

Tijdens de Creathon zullen de deelnemers nadenken over de toekomst van steden. Door twee Europese havensteden in perspectief te plaatsen, zullen ze leren van hun overeenkomsten en specificiteiten. Aan de hand van een methodologie gedreven door een scenario-gebaseerd ontwerp, zullen de deelnemers verscheidene ideeën voorstellen voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen en innovaties. Samen zullen ze een interdisciplinaire catalogus van toekomstscenario's opstellen. Elke groep levert een kleine portofolio, een poster of in overleg met de coaches, een andere vorm van visuele ondersteuning die deel uitmaakt van deze catalogus aan. De scenario's zullen worden gebaseerd op een mix van verschillende expertises en een cross-reading tussen Marseille en Rotterdam.

De deelnemers zullen kennismaken met een reeks specifieke tools, werkvormen en pedagogische hulpmiddelen, die zorgen voor een systematische weergave en evaluatie van hun voorstellen onder leiding van ervaren coaches. Deze aanpak zal leiden tot de ontwikkeling van een collectieve toolbox voor de opbouw van de stad.

De gekruiste Creathon wordt georganiseerd met verschillende lokale en internationale partners en vormt een unieke gelegenheid voor de 20 geselecteerde deelnemers om medestudenten uit verschillende landen en vakgebieden te ontmoeten en hun vaardigheden te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd hun professionele netwerk uitbreiden.

Organisatie en voorwaarden

Deelname

Volledige deelname aan beide fasen, de virtuele voorbereidingsfase op 2, 3 en 4 september en het slotevenement in Rotterdam op 7, 8 en 9 oktober zijn verplicht voor alle deelnemers. Elke ongerechtvaardigde nalatigheid (verzuim, ongepast gedrag) zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Creathon.

Voor wie?

Bachelor/Master/PhD studenten (ook internationals) of jonge professionals die momenteel werken of studeren in de metropoolregio van Rotterdam/Den Haag of de stadsregio's van Marseille/Aix-en-Provence/Avignon.

Kosten

De organisatoren nemen de kosten voor vervoer (reizen tussen Frankrijk en Nederland + openbaar vervoer ter plaatse), verblijf (drie overnachtingen in een hotel in Rotterdam voor niet-Rotterdammers) en maaltijden (lunch en diner in de fysieke fase van het programma in Rotterdam) voor hun rekening. De deelnemers dienen de kosten voor eventuele andere uitgaven zelf te dragen.

Jury

De organisatoren kiezen een jury met leden met verschillende professionele achtergronden (hoger onderwijs en onderzoek, architectuur, culturele instellingen). De jury is onafhankelijk in haar besluitvorming en zal het winnende team aanwijzen. De jury komt op 9 oktober 2020 's middags bijeen om de presentaties te beoordelen. De groepen presenteren hun respectievelijke projecten in de vorm van een 'pitch' van 5 tot 10 minuten voor de jury en de deelnemers.

De projecten zullen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria en onderwerpen:

* Relevantie     * Originaliteit-creativiteit

* Impact           * Duidelijkheid

* Haalbaarheid * Meetbaarheid

* Opschaalbaarheid * Teamspirit

De namen en affiliaties van de laureaten (winnend team) worden na afloop van het juryoverleg publiekelijk bekend gemaakt. Een online terugblikartikel zal de verschillende projecten presenteren en zal worden geïllustreerd met foto's die tijdens de verschillende werksessies en de eindceremonie in Rotterdam zijn gemaakt.

Prijs

De organisatoren zijn in contact met publieke platforms in beide steden/landen, zoals de Biënnale Manifesta 13 Marseille en de Dutch Design Week in Eindhoven ((nog te bevestigen) om het winnende project onder de aandacht te brengen. Meer info volgt binnenkort. 

De zelfbedachte projecten blijven eigendom van de deelnemers. Als een bedrijf geïnteresseerd raakt in het ontwerp van het winnende project, zullen de organisatoren en het winnende team samen een plan opstellen dat kan worden verwezenlijkt door gebruik te maken van bestaande instanties die de ideeën van de gekruiste Creathon 2020 willen ondersteunen.

Interesse?

Stuur het aanvraagformulier naar lex.kuil@univ-lille.fr en alawniczak@nuffic.nl voor 28 juni.

]]>
<![CDATA[Nóg meer Europa met Procope Plus 2021]]> 2020-05-20 19:06:15 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/candidature/nog-meer-europa-met-procope-plus-2021.html Eerste stap richting een multilateraal Europees project

In deze maand mei waarin traditiegetrouw Europa centraal staat, bundelen het Institut Français des Pays-Bas en de Ambassade van Frankrijk voor de tweede maal hun krachten met Procope Plus. Op deze manier krijgen Nederlandse wetenschappers de kans zich bij Frans-Duitse onderzoeksteams aan te sluiten en subsidie te ontvangen voor onderzoeksmobiliteit en -seminars. Einddoel is om gezamenlijk toekomstige Europese Projecten op te zetten.

Om dit te doen wordt het oorspronkelijke budget dat door de DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), het MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) en het MESRI (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) aan Frans-Duitse projecten is toegewezen, verhoogd met bijdragen van de Franse Instituten van Nederland en Zwitserland, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan drieledige of vierledige onderzoeksteams. Een eerste stap in de richting van een multilateraal Europees project.

Frans-Duits-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking

Dankzij deze regeling werden in 2019 drie Frans-Duits-Nederlandse symposia gehouden. Een daarvan werd op 27 juni 2019 gepresenteerd door de Nederlandse projectleider Jérôme Collemare, tijdens de Journée des lauréats (Laureatendag) op de Franse Residentie.

Op deze dag, die in de huidige context helaas niet kan plaatsvinden, kwamen 80 mensen samen, waaronder 20 deelnemers van de verschillende mobiliteitsprogramma's voor Nederlandse studenten en onderzoekers richting Frankrijk of Duitsland: bij Procope Plus in 2019 betrof dit de Universiteit van Hannover.

Tijdens het indienen van de aanvraag van financiering voor het symposium in Hannover, werkte het team dat bestond uit onderzoekers van het Natuurhistorisch Museum in Parijs en de Universiteit van Utrecht aan secundaire schimmelmetabolieten, een specifieke vorm van schimmel. In hun onderzoek werd vermeld dat "indien er geen actie wordt genomen om het probleem van bacteriële resistentie tegen antimicrobiële stoffen in zowel mens als dier aan te pakken, microbiële infecties de belangrijkste doodsoorzaak zullen zijn tegen 2050, met 10 miljoen sterfgevallen per jaar, aldus wetenschappelijke voorspellingen".

Cruciaal wetenschappelijk onderzoek

Te midden van de huidige COVID 19-pandemie wordt wat een voorgevoel leek te zijn deels werkelijkheid en blijkt dit wetenschappelijk onderzoek op middellange en lange termijn essentieel. We twijfelen er niet aan dat onderzoekers van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht hard werken aan het vinden van de juiste behandeling.

Secundaire metabolieten zijn kleine moleculen die voornamelijk door micro-organismen en planten worden geproduceerd. Ze hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in onze samenlevingen, onder andere doordat ze in de moderne geneeskunde van de vorige eeuw diverse revoluties hebben veroorzaakt. Met name de ontdekking van het eerste antibioticum (penicilline, nog steeds het meest gebruikte antibioticum) en het eerste immunosuppressivum (cyclosporine).

Schimmelmetabolieten hebben een breed scala aan andere biologische toepassingen, waaronder het gebruik als antivirale middelen, antimycoticum, fytotoxische en entomotoxische middelen en geneesmiddelen tegen kanker. Ze worden tevens gebruikt als kleur- en geurstoffen. Kortom, het gaat om essentiële moleculen voor diverse farmaceutische, industriële en agronomische toepassingen.

Na het lezen van het bovenstaande hopen we dat u niet aarzelt te reageren op deze oproep tot kandidaatstelling, gericht op alle wetenschappelijke disciplines. U kunt nog tot 29 juni reageren via onderstaande link:

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

Lees verder:

]]>
<![CDATA[Cinq bonnes raisons de rejoindre le réseau mondial France Alumni]]> 2020-05-08 16:43:20 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/cinq-bonnes-raisons-de-rejoindre-le-reseau-mondial-france-alumni.html Un annuaire incontournable pour vous guider dans le réseau des alumni

Interactif, l’annuaire France Alumni permet une recherche multicritère précise. Vous pourrez entrer en contact avec d’anciens camarades d’études ou avec des utilisateurs de divers pays sur la base de centres d’intérêts communs. Vous maîtrisez vos données et votre profil est en partie privatisable.

Des groupes thématiques pour créer des liens

Créez des groupes thématiques, invitez vos connaissances ou les alumni intéressés par le sujet : une façon de créer ou de maintenir les liens, d’échanger sur des sujets généraux ou pointus, de multiplier les opportunités professionnelles.

Des services complets pour dynamiser votre carrière

France Alumni recensce et met à votre disposition des offres de stages et d’emplois ciblées en fonction de vos diplômes et de vos aspirations, en France et à l’étranger. Retrouvez aussi dans nos pages des conseils carrière et des témoignages d’alumni qui ont trouvé dans leur expérience française des leviers de réussite professionnelle.

Des partenariats prestigieux pour multiplier les oppportunités 

France Alumni offre aux établissements d’enseignement supérieur, aux entreprises et à des partenaires ciblés des espaces dédiés grâce auxquels ils vous informent en continu de leurs actualités. Un moyen sûr de ne manquer aucune opportunité.

Un espace magazine pour rester connecté à la France

Artistes, écrivains, musiciens, acteurs… nombreux sont les alumni devenus incoutournables sur la scène culturelle française. Retrouvez-les dans les rubriques magazine de France Alumni, tout en vous informant de l’actualité culturelle du pays. Et n’hésitez pas à consulter les pages gastronomie ou les itinéraires touristiques pour préparer vos prochains séjours à Paris ou en province !

]]>
<![CDATA[La science, une alliée nécessaire pour décrypter les informations liées au covid-19 ]]> 2020-05-01 18:32:40 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/la-science-une-alliee-necessaire-pour-decrypter-les-informations-liees-au-covid-19.html La fondation FrancoSciences a pour objectif de constituer un réseau de chercheurs en enseignants-chercheurs francohones intégrés dans les universitées néerlandaises, afin de mettre en perspective toute la richesse de la recherche bilatérale franco-néerlandaise.

Un premier café-sciences en ligne réussi

Soutenue par l’Institut français des Pays-Bas depuis sa création en 2018, la fondation FrancoSciences a tenu le 14 avril son premier café sciences de l’année 2020 sur une plateforme permettant de se connecter et de dialoguer.

La fondation organisait ainsi son 5e café-sciences, format de séminaire en français destiné à rendre la science accessible à un public plus large, avec la volonté de pratiquer cette vulgarisation vers d’autres domaines d’expertise que celui du conférencier. Cela a été le cas en janvier pour une présentation croisée des prix Descartes-Huygens 2019, Katell Lavéant avec Malcolm Walsby et Marine Cotte, à la résidence de France en présence de 60 personnes.

Le séminaire a été d’autant plus réussi qu’il a regoupé un public paradoxalement supérieur aux 30 places supposées disponibles, dans la mesure il y avait parfois plusieurs personnes derrière chaque écran, donc une audience plus importante sous ce format imposé par le confinement.

Un café-science sur la science du corona virus

Face à l’affluence de données et aux multiples interpellations par des pseudo-experts qui proposent des calculs souvents hasardeux sur le nombre de personnes réellement infectées, la date du pic de l’épidémie, ou encore le nombre de décès, ce séminaire avait pour objectif de présenter les bases de la modélisation des épidémies et la façon dont des simulations peuvent aider à décider des mesures sanitaires et sociales à prendre pour arrêter ou ralentir une épidémie.

Autrement dit, il s’agissait de souligner le rôle nécessaire de la science pour décrypter les informations essentielles concernant l’épidémie du covid-19 afin d’éviter les fake news, dont la propagation peut-être pire encore en période de crise sanitaire.

Ces défis ont été largement relevés lors de la présentation menée par Julia Drylewicz. Cette chercheuse au sein du Computational Immunological Core du Center for Translational Immunology (UMC Utrecht) qui a étudié ses études à l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) de Bordeaux, est parfaitement représentative de la coopération bilatérale.

L’intervention intitulée Epidemic Modeling 101 présentait les bases de la modélisation des épidémies et la façon dont des simulations peuvent aider à décider les mesures sanitaires et sociales à prendre pour arrêter ou ralentir une épidémie. Les indicateurs fondamentaux ayant un impact sur la courbe de l’épidémie sont devenus limpides, ainsi par exemples pour le R0 qui représente le nombre moyen de personnes qui vont être contaminées par une personne porteuse du virus à chaque stade de la propagation, et qui se situe pour le covid-19 entre 2 et 3 voire 5. Ceci reste lié aux différences culturelles d’un pays à l’autre de par les relations et contacts sociaux par exemple. Dans le cas du covid-19, il y a aussi des cohortes de population plus ou moins vectrices de la maladie.

L’autre facteur clé pour prendre les décisions qui s’imposent est celui du pourcentage de la population ayant été contaminé et présentant des anticorps. Dans le cas du covid-19, il pourrait être sous-estimé mais varie d’un pays à l’autre suivant les mesures prises et le stade de propagation de l’épidémie. Les questions de la durée de l’immunité après la contamination et le rétablissement pour les sujets malades, ainsi que la durée de la période d’incubation sont des données essentielles pour pouvoir décider de mesures limitant le nombre de personnes hospitalisées en même temps.

Une conclusion positive sur la mutation du virus

Une séquence de questions-réponses a suivi la présentation et s’est terminée par une note positive sur la mutation du virus très importante depuis le début de l’épidémie et qui semblerait s’affaiblir.

Le groupe s’est quitté après un verre de l’amitié plus individuel qu’habituellement et la promesse de se retrouver en juin, avant l’été pour un prochain séminaire.

]]>
<![CDATA[Deux réalisateurs français primés au festival néerlandais Go Short Online Awards 2020]]> 2020-04-30 17:52:16 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/deux-realisateurs-francais-primes-au-festival-neerlandais-go-short-online-awards-2020.html La 12e édition du festival néerlandais de courts-métrage Go Short Online a récompensé le 29 avril deux réalisateurs français lors de sa prestigieuse cérémonie à revoir en replay.

Les films primés peiuvent être visionnés jusqu’au 13 mai sur la plateforme de streaming du Go Short Onlinedans sa programmation Jury Winners 1 et Jury Winners 2. 

La programmation principale du festival comprend des compétietions nationale, internationale et étudiante. La compétition néerlandaise a récompensé Marieke de Zwaan pour son premier film So I Stay et une mention spéciale a été attribuée au film Short Try de Cassandra Offenberg.

Adrien Merigeau primé dans la Compétition européenne

Le réalisateur français Adrien Merigeau a remporté le prix du meilleur film d’animation dans la compéttition européenne avec Genius Loci. Pour le jury, il s’agit d’une incroyable alliage d’esthétiques et d’aminations dessinées à la matin.

Dans les autres catégories de la compétition européenne, That Which is to Come is Just a Promise réalisé par le collectif Flatform a gagné le prix du meilleur documentaire et le réalisateur Pedro Neves Marques celui de la meilleure fiction avec son film Bite. La mention spéciale de la catégorie documentaire a été attribuée au film At the Entrance of the Night dans lequel le réalisateur français Anton Bialas offre un nouveau regard sur l’immigration.

Tous les gagnants de la compétition européenne recoivent notamment un montant de 1500 € et entrent dans la longue liste des Oscars.

Nicolas Gourault primé dans la Compétition étudiante

Le film This Means More sur la catastrophe du stade Hillsboroug réalisé par le français Nicolas Gourault a gagné le prix d’encouragement du meilleur film étudiant. Le jury a décerné ce prix pour l’utilisation pertinente d’iimages d’archives et d’images de synthèse et la façon dont ce sujet complexe est dépeint.

Dans la catégorie du prix pour la meilleure vidéo musique compétition étudiante, le prix est revenu au suédois Daniel Wirtberg et à son clip de 9 minutes LOUSY / IN IN IN réalisé pour le rappeur américain Zebra Kats.

]]>
<![CDATA[Oproep tot kandidaatstelling 2020 | Descartes-Huygensprijs]]> 2020-04-24 17:38:47 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/hoger-onderwijs-en-wetenschap-2/bilaterale-samenwerking-2/prijzen-2/oproep-tot-kandidaatstelling-2020-descartes-huygensprijs.html De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek.

Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar van deze prijs. De prijs beoogt de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-Nederlands onderzoek te stimuleren.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 23.000 euro per winnaar. Dit bedrag kan worden besteed aan een onderzoeksverblijf of meerdere werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking worden uitgevoerd.

Vakgebieden

Alle vakgebieden: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuur- en technische wetenschappen, (bio-) medische wetenschappen.

Voor wie

Een excellente onderzoeker die :

 • Aan het begin of midden in haar/ zijn wetenschappelijke carrière staat.
 • Werkzaam is bij een Franse of Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • Een bijdrage levert aan de Frans-Nederlandse Wetenschappelijke samenwerking.
 • Bereid is om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meer werkbezoeken - als gastonderzoeker in Frankrijk of Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.
 • Bereid is om zowel wetenschappers als een breder publiek te informeren over het Frans-Nederlands onderzoek dat is verricht met behulp van de prijs.

Nominatie en uitreiking

Iedere onderzoeker aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling kan Franse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs.

Iedere onderzoeker aan een Franse universiteit of onderzoeksinstelling kan Nederlandse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs.

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2020 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2021 plaats in Amsterdam.

Het aanvraagforumier kan tot en met 15 juli 2020 worden ingediend.

Dossier de candidatures - Prix Descartes-Huygens 2020

Règlement - Prix Descartes-Huygens 2020

Contacts

Véronique Vergès
Attachée de coopération universitaire et scientifique
veronique.verges@diplomatie.gouv.fr

Christiaan Seemann
Chargé de mission pour la coopération universitaire et scientifique
christiaan.seemaan@diplomatie.gouv.fr

Meer informatie over de Nederlandse winaar voor de Descartes-huygensprijs kunt u vinden op de website van ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche en France.

Meer informatie over de Franse winaar voor de Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Nederland.

Meer informatie over de winaars Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van de Académie des sciences.


Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[Oproep tot kandidaatstelling 2020 | Descartes-Huygensprijs]]> 2020-04-24 14:48:05 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/oproep-tot-kandidaatstelling-2020-descartes-huygensprijs.html De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek.

Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar van deze prijs. De prijs beoogt de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-Nederlands onderzoek te stimuleren.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 23.000 euro per winnaar. Dit bedrag kan worden besteed aan een onderzoeksverblijf of meerdere werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking worden uitgevoerd.

Vakgebieden

Alle vakgebieden: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuur- en technische wetenschappen, (bio-) medische wetenschappen.

Voor wie

Een excellente onderzoeker die :

 • Aan het begin of midden in haar/ zijn wetenschappelijke carrière staat.
 • Werkzaam is bij een Franse of Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • Een bijdrage levert aan de Frans-Nederlandse Wetenschappelijke samenwerking.
 • Bereid is om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meer werkbezoeken - als gastonderzoeker in Frankrijk of Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.
 • Bereid is om zowel wetenschappers als een breder publiek te informeren over het Frans-Nederlands onderzoek dat is verricht met behulp van de prijs.

Nominatie en uitreiking

Iedere onderzoeker aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling kan Franse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs.

Iedere onderzoeker aan een Franse universiteit of onderzoeksinstelling kan Nederlandse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs.

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2020 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2021 plaats in Amsterdam.

Het aanvraagforumier kan tot en met 15 juli 2020 worden ingediend.

Dossier de candidatures - Prix Descartes-Huygens 2020

Règlement - Prix Descartes-Huygens 2020

Contacts

Véronique Vergès
Attachée de coopération universitaire et scientifique
veronique.verges@diplomatie.gouv.fr

Christiaan Seemann
Chargé de mission pour la coopération universitaire et scientifique
christiaan.seemaan@diplomatie.gouv.fr

Meer informatie over de Nederlandse winnaar voor de Descartes-huygensprijs kunt u vinden op de website van ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche en France.

Meer informatie over de Franse winnaar voor de Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Nederland.

Meer informatie over de winaars Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van de Académie des sciences.


Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[Frankrijk als trekpleister voor studenten uit Nederland]]> 2020-04-24 12:56:49 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/frankrijk-als-trekpleister-voor-studenten-uit-nederland.html In september 2017 kondigde president Macron in zijn toespraak op de Sorbonne-universiteit aan dat rond 2024 de helft van alle jongeren voor hun 25e verjaardag minimaal zes maanden elders in Europa moet hebben doorgebracht. Bij het formuleren van deze doelstelling werd benadrukt dat de Europese mobiliteit nog nooit zo cruciaal is geweest voor het waarborgen van de excellentie van het hoger onderwijs en onderzoek in Europa. Temeer daar we vandaag de dag geconfronteerd worden met grote maatschappelijke en gezondheidsgerelateerde uitdagingen die enkel het hoofd kunnen worden geboden door zo nauw mogelijke samen te werken.

Veel Nederlandse studenten in de Europese studentebmobiliteit

Uit cijfers van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, blijkt dat ongeveer 27% van de Nederlandse studenten een deel van zijn opleiding in het buitenland volgt. Op bachelorniveau hebben met name bepaalde studierichtingen een hoog percentage studenten die naar het buitenland gaan; dit is bijvoorbeeld het geval voor landbouw- en milieugerelateerde vakgebieden, waar 61% van de studenten een buitenlandervaring opdoet. In de masteropleidingen vertegenwoordigen deze zelfde vakgebieden bijna 50% van de studenten die een voor studie of stage naar het buitenland gaan. Vergelijkbare percentages gelden voor studies op het gebied van gezondheid/geneeskunde en techniek. Wat Europese studentenmobiliteit betreft, staat Nederland op de zesde plaats. Overigens komt het idee een tussenjaar te nemen tamelijk frequent voor en is een (tijdelijk) verblijf in het buitenland gedurende een dergelijke periode beslist geen uitzondering.

Financiering om Nederlandse studenten te stimuleren om in het buitenland te studeren

Om zoveel mogelijk Nederlandse studenten van een buitenlandervaring te laten profiteren, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden: uitwisselingen in het kader van het programma Erasmus+ blijven de meest voorkomende optie (ongeveer 46% van de studentenmobiliteit), maar er bestaat tevens een systeem van studieleningen tegen gunstige, overheidshalve vastgestelde tarieven. Sinds 2015 zijn de overheidssubsidies aanzienlijk gedaald en is het toenmalige systeem van studiebeurzen vervangen door een leenstelsel. Daarnaast financieren ook universiteiten en (lokale) overheden studentmobiliteit. Via het platform WilWeg ondersteunt en informeert Nuffic studenten die naar het buitenland willen.

Steeds meer Franse studenten kiezen voor Nederland

Als het gaat om het verwelkomen van buitenlandse studenten, hanteert Nederland een open, internationaal georiënteerd beleid. Zo bieden Nederlandse universiteiten bijna 60% van de opleidingen in het Engels aan en dit cijfer loopt op tot 70% als het alleen om masters gaat. Nederlandse universiteiten zijn ook goed gepositioneerd in internationale ranglijsten zoals de Shanghai-ranking of de Times Higher Education (THE) en schromen niet dit duidelijk te tonen. Zeven van de dertien universiteiten in het land staan in de top-100 van de beste universiteiten ter wereld volgens de THE-ranking. Naast de universiteiten zelf, trekken ook Nederlandse Summer Schools buitenlandse studenten en onderzoekers aan vanwege hun prestige en hun internationale georiënteerdheid; de Utrecht Summer School is één van de grootste en meest gerenommeerde in Europa. Met de oprichting van NESO-kantoren (Netherlands Education Support Offices) in landen als China, Brazilië, India, Mexico en Indonesië hoopt Nederland rechtstreeks buitenlandse studenten aan te trekken. Deze informatiebureaus promoten het studeren in Nederland, net als de vestigingen van Campus France dat doen voor Franse studies. Dat de uitwisseling tussen Frankrijk en Nederland intensief is, blijkt uit de Erasmus+ mobiliteitsstatistieken: studenten met de Franse Nationaliteit nemen de derde plaats in als het gaat om het aantal inkomende Erasmus+ studenten in Nederland. Frankrijk is daarnaast de op vier na meest populaire bestemming voor Nederlandse studenten.

Beurpogrammma’s om de studentenmobillteit tussen Frankrijk en Nederland te vergroten

Zoals ieder jaar, bevordert de Franse ambassade in Nederland de studentmobiliteit tussen onze twee landen door diverse beursprogramma’s aan te bieden: Descartes-beurzen voor onderzoeksstages en masters, PHC Van Gogh programma voor jonge onderzoekers.

Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[Call for applications 2020 | Descartes Study Scholarships ]]> 2020-04-17 19:05:03 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/studeren-in-frankrijk-2/campusfrance/call-for-applications-2020-descartes-study-scholarships.html 1. Presentation

Since 2001, more than 140 students from all Dutch universities have already had the opportunity to study or do an internship in France thanks to the Descartes Excellence Scholarship program. Hosted in institutions recognized for the high quality of their teaching, these students were able to perfect their initial training in different disciplines.

The Descartes Excellence Scholarships are reserved for students with a serious, coherent and motivated study project in France. It is therefore essential to be well informed about the possibilities to study in France before applying for a scholarship.

Students are invited to contact Campus France des Pays-Bas if they wish to receive information on higher education in France.

2. Descartes Scholarships

Descartes Scholarships include:

 • Monthly allowance: Approximately 700€/month for 10 months
 • Coverage of tuition fees (within the limit of 5,000€) and social security.
 • Various advantages linked to the status of French government scholarship holder (housing subsidy, cultural activities...)

3. Profile

 • students with at least a Dutch Bachelor’s degree, enrolled in a Dutch higher education institution.
 • All nationalities are eligible (except French nationality)
 • All disciplines are concerned:
  - basic and exact sciences,
  - technical disciplines and engineering sciences,
  - law, economics, social and human sciences, international trade, management,
  - French language and literature, history, art history, etc...

According to the initiative of the President of the French Republic Make our Planet Great Again, applications in a field related to climate change (agriculture, Big Data, biology, chemistry, environmental law and policy, water and waste management, energy, health, earth sciences, etc.) are encouraged.

 • Level of French: French is not compulsory; it will be assessed according to the training chosen and the language of instruction.

4. Submission of applications

 • Deadline for applications: 6 May at 6 p. m. (Paris time)
 • The application needs to include (in French or in English):
  - application form
  - cover letter, specifying how the study project in France is related to the academic and professional projects of the applicant
  - CV
  - copies of university degrees and transcripts of records (with grades)
  - two letters of recommendation from a teacher or professional
Bourse d’études Descartes - Descartes Study Scholarship | FORMULAIRE DE CANDIDATURE - APPLICATION FORM (PDF - 265 kB)

The application form can also be requested via email here

These documents must be sent by post to

Ambassade de France aux Pays-Bas
Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ Den Haag

And by email to science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

The pre-selected candidates will present their applications to a jury, composed of representatives from the academic world, the French Embassy in the Netherlands, the Institut Français des Pays-Bas and/or companies, at a later date (mid-May).

5. Terms and Conditions

It is the applicant’s responsibility to make all necessary arrangements with the selected universities or higher education institutions. As the deadlines for academic and administrative registration vary from one institution to another, it is strongly recommended that applicants do not wait until the award of scholarships to contact universities.

The definitive award of the scholarship will be effective only after acceptance of the candidate by one of the French institutions previously chosen. The award of scholarships does not constitute or replace acceptance and registration with a French institution of higher education.

Descartes excellence scholarships may not be combined with other scholarships awarded by the French government, AUF or Erasmus+ grants.

The selected candidates undertake to:

 • Follow the program for which the scholarship was awarded.
 • Inform the Embassy regularly of the progress of their stay
 • Participate, on their return, in certain activities organized around the scholarship program and the France Alumni Netherlands network.


Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[2020 Call for applications | Programme Van Gogh]]> 2020-04-17 19:01:41 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/studeren-in-frankrijk-2/campusfrance/2020-call-for-applications-programme-van-gogh.html Van Gogh is the Franco-Dutch Hubert Curien partnership. It has been implemented in France by the French Ministry of Europe and Foreign Affairs, the French Ministry of National Education and the French Ministry of Higher Education and Research. In the Netherlands, it was implemented by the NUFFIC with the support of the Dutch Ministry OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

The objective of this program is to develop the scientific and technological exchanges of excellence between laboratories of both countries, by encouraging new cooperation and the participation of young researchers and PhD students.

All scientific fields, including social sciences, are concerned by this program.

A specific attention will be given to projects whose subject is linked to themes present in the framework-program for research and innovation Horizon 2020/Horizon Europe.

Budget envelopes are set between 1500€ and 3200€ per team.

 

Deadline for the co-submission of application files: June, 30st 2020

More info: http://bit.ly/2HshbYn

Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[Innovatie en samenwerking als kern van wetenschappelijk onderzoek in Nederland]]> 2020-04-17 15:38:28 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/innovatie-en-samenwerking-als-kern-van-wetenschappelijk-onderzoek-in-nederland.html Dankzij zijn onderzoekscentra, universiteiten en publieke en private financiering is Nederland vandaag de dag een bijzonder dynamisch land op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

 

De voornaamste innovatieve onderzoeksgebieden

Vijf vooraanstaande expertisegebieden staan centraal in het onderzoek in Nederland. Agrofood, met inbegrip van de gezondheid plant dier en mens, is en blijft het belangrijkste competentiegebied van de Nederlandse onderzoekscentra met een overkoepelende focus op duurzaamheid. Ook andere innovatiegebieden presteren goed op internationaal vlak en zijn met name gericht op zeer intensieve samenwerking op Europees niveau. Dit is het geval op het gebied van transport/logistiek, 3D-printen, biologie, vooral toegepast op de geneeskunde en geavanceerde radiologie.

Deze invalshoeken laten zien hoezeer het Nederlandse onderzoek zich richt op hedendaagse vraagstukken. Hierdoor is het tevens mogelijk private en publieke financiering te werven, bijvoorbeeld via onderzoeksgroepen en clusters.

 

Het mobiliseren van private en publieke financiering

Publieke financiering speelt een belangrijke rol en wordt beheerd door verschillende instanties. In de eerste plaats door OCW, maar ook NWO, VSNU, NUFFIC en de KNAW.

Naast deze organisaties zijn er universiteiten waarvan de onderzoekscentra in kwalitatief opzicht zeker niet onderdoen; alleen al de universitaire sector werft ongeveer 300 onderzoekers per jaar. TU Delft, Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) behoren tot de universiteiten met de meest gerenommeerde onderzoekscentra. TU Delft, WUR en TU Eindhoven, met haar "Brainport", ontwikkelen via hun R&D-afdelingen duurzame relaties met het bedrijfsleven en met private partijen die in onderzoek investeren.

Diverse bedrijven zijn verbonden aan universiteiten en leveren zo een rechtstreekse bijdrage aan R&D. Aan Nederlandse zijde kan daarbij gedacht worden aan Philips, Unilever, ING, TomTom. Aan Franse zijde gaat het onder andere om Renault-Nissan, Decathlon, Danone en Airbus die vanuit Frankrijk aanwezig zijn op het Nederlandse grondgebied en daar bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek. TNO is een andere belangrijke speler in de Nederlandse onderzoek sector. Deze organisatie, opgericht in 1932, financiert toegepast onderzoek en bevordert de verspreiding van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten onder instellingen en bedrijven.

 

Onderzoek en internationalisering

Het onderzoeksveld in Nederland blijft onmiskenbaar internationaal georiënteerd. Deze universele ambitie van Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra zorgt ervoor dat er veel internationaal talent wordt aangetrokken. Uit een studie van onderzoeksinstituut Rathenau blijkt bovendien dat Nederlandse onderzoekers in de programmaperiode 2014-2020 bij bijna 17% van de Europese projecten betrokken waren, een cijfer dat ver boven hun relatieve gewicht binnen de Europese Unie ligt.

 

De Frans-Nederlandse samenwerking

Binnen al deze internationale onderzoek betrekkingen vindt de veelzijdige samenwerking met Frankrijk op verschillende niveaus plaats, met een thematische focus op agronomie, chemie, biochemie met een medische focus, natuurwetenschappen, (technische) bouwkunde, rechten, politieke wetenschappen, kunsten en design. De status van jonge onderzoekers, werkend op contractbasis van 2 tot 4 jaar, maakt het mogelijk voor zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers om voor langere tijd rechtstreeks aan een laboratorium of hoger onderwijsinstelling verbonden te zijn. Dit is eveneens een van de redenen dat werken in de onderzoek sector in Nederland zo aantrekkelijk is.

Naast onderzoeksprojecten waarbij Frankrijk en Nederland betrokken zijn, zoals Horizon 2020/Europe of de Marie Skłodowska-Curie-acties, stimuleert ook de Franse ambassade in Nederland de ontwikkeling van wetenschappelijke en academische samenwerking tussen beide landen middels studiebeurzen en wetenschappelijke prijzen voor studenten en onderzoekers.


Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[Tentoonstelling: On Earth | vanaf 20 maart t/m 2 september 2020 | Foam Amsterdam]]> 2020-04-15 14:48:58 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/tentoonstellingen/tentoonstelling-on-earth-vanaf-20-maart-t-m-2-september-2020-foam-amsterdam.html Door technologische ontwikkelingen en het snel veranderende klimaat is onze relatie tot de natuur fundamenteel veranderd. De fotografie stelt ons als geen ander medium in staat om de wereld en het effect van ons bestaan erop te observeren. Maar kan het ook een katalysator zijn voor nieuwe manieren om met onze omgeving om te gaan?

De omvangrijke thematentoonstelling On Earth – Imaging, Technology and the Natural World brengt werk bijeen van 27 hedendaagse kunstenaars die door middel van innovatieve beeldstrategieën reflecteren op de relatie tussen de mens, techniek en de natuur. Daarbij maken zij gebruik van virtual reality, in-game fotografie, Google Earth, sociale media en andere visuele hulpmiddelen waarmee wij ons tot de natuur verhouden.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS
Thomas Albdorf (1982), Jonathas de Andrade (1982), Jeremy Ayer (1986), Fabio Barile (1980), Matthew Brandt (1982), Melanie Bonajo, (1978), Persijn Broersen & Margit Lukács (1974 & 1973), Raphaël Dallaporta (1980), Mark Dorf (1988), Lucas Foglia (1983), Noémie Goudal (1984), Mishka Henner (1976), Femke Herregraven (1982), Benoît Jeannet (1991), Adam Jeppesen (1978), Anouk Kruithof (1981), Mårten Lange (1984), Douglas Mandry (1989), Awoiska van der Molen (1972), Drew Nikonowicz (1993), Mehrali Razaghmanesh (1983), Guillaume Simoneau (1978), Troika (1976 & 1977), Maya Watanabe (1983), Guido van der Werve (1977).

On Earth is gecureerd door Foam en geproduceerd in samenwerking met Les Rencontres d’Arles.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door the Swiss Arts Council Pro Helvetia, MIAP Foundation, Goethe-Institut Amsterdam, Institut français des Pays-Bas en Kleurgamma Fine-Art Photolab.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Foam Members, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

Photo: Kenzie inside a Melting Glacier, Juneau Icefield Research Program, Alaska, 2016 © Lucas Foglia courtesy of the artist

Bekijk de virtuele opening van de tentoonstelling op Instagram

Ontdek de kunstenaarsvideo's in de Foam at Home sectie

Meer informatie

]]>
<![CDATA[2020 Call for applications | Residency programme at the Cité internationale des arts]]> 2020-03-27 16:23:06 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/tips-cultuur/2020-call-for-applications-residency-programme-at-the-cite-internationale-des-arts.html This call for applications is open from March 15th to April 15th 2020

The Institut français, with the support and delegation of the French Ministry of Culture and the French Ministry for Europe and Foreign Affairs, subscribers of studios at the Cité internationale des arts, allows nearly 70 artists each year to benefit from a residency in the heart of Paris.

The residency programme at the Cité internationale des arts is aimed at foreign artists, residing exclusively outside of France, who wish to undertake a research and creation project in Paris, for a period of three or six months. 

Candidates must necessarily be supported by one or more cultural partners. The associated partner(s) must carry out the application process for the artist. 

These partners associated with the artist may be establishments belonging to the French cultural network abroad (Instituts françaises, Cultural Services of French Embassies, Alliances françaises) and/or French or foreign cultural structures (art centres, associations, multidisciplinary laboratories, galleries, museums, contracting structures, theatres, production locations for dance and street arts, concert halls, foreign festivals, etc. In France, priority will be given to applications submitted by the Ministry of Culture.)

SUMBIT YOUR APPLICATION BEFORE 15 APRIL 2020

DISCIPLINES

 

Artists may present a research project on a topic/theme of their choice, within the disciplines mentioned here after: 

 

Architecture/landscaping/urban planning, visual arts, street arts/circus/puppets, comic arts, cinema (fiction, animated cinema, creative documentary), exhibition curating/art critic, digital creation (digital arts, video games, VR), dance, design/graphism, literature (fiction, essay, children's literature), crafts, fashion design, music (current, classic, contemporary and music for films and video games), photography, pluridisciplinary, theater.

 

TERMS OF RESIDENCE 

 

The Institut français offers individual residencies and finances the accommodation in studio-apartments, of an approximate area of 40m2, at the Cité internationale des arts, on the site of the Marais, in Paris. 

 

The partner(s) associated with the artist, in France or abroad, must finance the artist's travel, provide a living allowance (700€ per month, minimum) and other expenses (visa, insurance…), and carry out the process of submitting the artist's application.

 

No allowance for production shall be paid by the Institut français or the Cité internationale des arts.

 

DURATION OF THE STAY 

 

3 or 6 months

 

 

 

 

]]>
<![CDATA[2020 Call for applications | Residency programme at the Cité internationale des arts]]> 2020-03-27 14:39:09 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/candidature/2020-call-for-applications-residency-programme-at-the-cite-internationale-des-arts.html This call for applications is open from March 15th to April 15th 2020

The Institut français, with the support and delegation of the French Ministry of Culture and the French Ministry for Europe and Foreign Affairs, subscribers of studios at the Cité internationale des arts, allows nearly 70 artists each year to benefit from a residency in the heart of Paris.

The residency programme at the Cité internationale des arts is aimed at foreign artists, residing exclusively outside of France, who wish to undertake a research and creation project in Paris, for a period of three or six months. 

Candidates must necessarily be supported by one or more cultural partners. The associated partner(s) must carry out the application process for the artist. 

These partners associated with the artist may be establishments belonging to the French cultural network abroad (Instituts françaises, Cultural Services of French Embassies, Alliances françaises) and/or French or foreign cultural structures (art centres, associations, multidisciplinary laboratories, galleries, museums, contracting structures, theatres, production locations for dance and street arts, concert halls, foreign festivals, etc. In France, priority will be given to applications submitted by the Ministry of Culture.)

SUMBIT YOUR APPLICATION BEFORE 15 APRIL 2020

DISCIPLINES

 

Artists may present a research project on a topic/theme of their choice, within the disciplines mentioned here after: 

 

Architecture/landscaping/urban planning, visual arts, street arts/circus/puppets, comic arts, cinema (fiction, animated cinema, creative documentary), exhibition curating/art critic, digital creation (digital arts, video games, VR), dance, design/graphism, literature (fiction, essay, children's literature), crafts, fashion design, music (current, classic, contemporary and music for films and video games), photography, pluridisciplinary, theater.

 

TERMS OF RESIDENCE 

 

The Institut français offers individual residencies and finances the accommodation in studio-apartments, of an approximate area of 40m2, at the Cité internationale des arts, on the site of the Marais, in Paris. 

 

The partner(s) associated with the artist, in France or abroad, must finance the artist's travel, provide a living allowance (700€ per month, minimum) and other expenses (visa, insurance…), and carry out the process of submitting the artist's application.

 

No allowance for production shall be paid by the Institut français or the Cité internationale des arts.

 

DURATION OF THE STAY 

 

3 or 6 months

 

 

 

 

]]>
<![CDATA[Films, musées, expositions, musique, cours en ligne : Découvrez notre sélection]]> 2020-03-26 19:21:32 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/tips-cultuur/films-musees-expositions-musique-cours-en-ligne-decouvrez-notre-selection.html Le printemps n’aura pas tenu ses promesses de renouveau cette année. Il nous trouve plongés dans une crise sans précédent, enfermés entre quatre murs, pour les plus chanceux. C’est d’abord aux autres que nous pensons, à ceux qui soignent corps et âmes, qui aident ou soutiennent les plus faibles. Et c’est en songeant à leur dévouement qu’il nous apparaît nécessaire de nous entourer de culture. Bien entendu nous avons dû renoncer aux belles rencontres que nous vous promettions cette saison. Mais nous vous proposons de faire tout de même connaissance avec nos invités et bien d’autres encore grâce aux outils numériques mais surtout grâce à leur générosité. En attendant de vous retrouver, #restezchezvous et prenez soin de vous !

Vous pouvez également explorer #CultureChezNous, l'initiative qui met un coup de projecteur sur l'offre numérique foisannante proposée par le ministère de la Culture et ses opérateurs.

Retours sur les événements de l'Institut français des Pays-Bas

Etienne Balibar: For Another Europe! 

Le célèbre philosophe français Etienne Balibar soutient que l'Union européenne ne fonctionne pas dans sa forme actuelle. Les crises monétaire et migratoire en sont deux preuves emblématiques. Organisée par l'Institut français des Pays-Bas en partenariat avec De Balie Amsterdam en mars 2019, retrouvez cette conférence tenue dans le cadre de la Fabrique des Horizons Européens.

In Search of ' A European People'

Exploration de la notion de la citoyenneté européenne et de l'identité européenne. Pouvons-nous réellement parler d'un "peuple européen" ? Si oui, quels en seraient ses caractéristiques ? Organisée par l'Institut français des Pays-Bas en partenariat avec De Balie Amsterdam en mars 2019, retrouvez cette conférence tenue dans le cadre de la Fabrique des Horizons Européens.

Dominique Moïsi: Europe between fear and hope

Le scientifique et intellectuel français Dominique Moïsi interroge le rôle des émotions tels que la crainte et la colère dans la politique européenne et appelle la jeunesse à prendre l'avenir en responsabilité. Organisée par l'Institut français des Pays-Bas en partenariat avec De Balie Amsterdam en mars 2019, retrouvez cette conférence tenue dans le cadre de la Fabrique des Horizons Européens.

Cinéma

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE D'AMSTERDAM

Le Festival international du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) propose depuis des années des centaines de films internationaux en ligne avec notamment une sélection de film français.

EDUC'ARTE

A la suite de la fermeture des écoles, collèges et lycées dans plusieurs pays, ARTE met gratuitement sa plateforme de ressources pédagogiques à la disposition des enseignants des établissements AEFE et de leurs élèves. Vous y trouverez plus de 1000 vidéos sur toutes les disciplines scolaires ainsi que des fonctionnalités pour apprendre une langue étrangère en français, en allemand et en anglais.

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

La Cinémathèque française vous propose de revoir quelques 800 vidéos (leçons de cinéma avec les plus grands cinéasres, acteurs, actrices et techniciens au monde, essais, conférence etc.) mais aussi de relire plus de 500 articles, découvrir les merveilles de ses collections ou encore visiter une cinquantaine de site développés par ses équipes.

MY FRENCH FILM FESTIVAL

MyFrenchFilmFestival vous accompagne ces prochaines semaines et vous propose de découvrir ou redécouvrir le meilleur des courts-métrages des 10 dernières éditions. The STAY HOME edition, c'est une sélection de plus de 50 courts-métrages disponibles dans le monde entier et sous)titrés dans de nombreuses langues, jusqu'au 27 avril 2020.

 

SÉRIES MANIA DIGITAL FORUM

Le festival Séries Mania, qui devait se tenir du 20 au 28 mars lance le SÉRIES MANIA DIGITAL FORUM, une plateforme professionnelle inédite, en ligne du 25 mars au 7 avril 2020. Vous y trouverez les pitchs vidéos des 16 projets sélectionnés pour les Co-Pro Pitching Sessions, certains éléments de l'UGC Writers Campus Pitching Sessions, des séquences vidéos de la Résidence de coécriture franco-israélienne, les sessions "Coming Next From" en collaboration avec la SODEC, TVFI et German Films, et une compilation de séries issues du Buyer's Showcase.

FESTIVAL CINEMA DU RÉEL

Le festival devait se tenir du 13 au 22 mars derniers. Cependant, le festival en ligne reste d’actualité et propose des contenus en ligne en partenariat avec Mediapart, Tënk, Festival scope et Universciné.

MEDIAPART

13 films de la sélection Première Fenêtre, une programmation de premiers gestes documentaires venus de réalisatrices et réalisateurs émergents. Vous pouvez voter sur la plateforme de Mediapart pour votre film préféré jusqu’à la fin du festival.

TËNK

La plateforme dédiée aux documentaires d'auteur, disponible en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, propose trois programmations successives : à partir du 20 mars, elle diffusera quatre films issus de la compétition 2019 ; à partir du 27 mars, trois films de Mosco Boucault ; à partir du 3 avril, deux films de l’édition 2020.

FESTIVAL SCOPE

La plateforme dédiée aux festivaliers à travers le monde propose à partir du 20 mars l’accès gratuit aux films de la sélection française, en version sous-titrée en anglais.

UNIVERSCINÉ

A partir du 24 mars, dans la continuité du festival, UniversCiné vous propose un large choix de films de la programmation hors compétition et du palmarès 2019, ainsi que des éditions précédentes.

Musées et expositions

MUSÉEE DU LOUVRE

Le musée du Louvre vous propose plusieurs visites en ligne de ses collections et expositions.

PARIS MUSÉES

Paris Musées vous propose des expositions virtuelles, notamment De la gare au Musée d'Orsay rénové ou encore La Tour Eiffel en 1900 et À pied d'oeuvre(s) à la Monnaie de Paris.

CHÂTEAU DE VERSAILLES

Le Château de Versailles vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

RMN - GRAND PALAIS

Le RMN - Grand Palais vous propose de visiter ses expositions virtuelles tels que l'exposition numérique immersive Pompéi qui met en scène la ville de manière spectaculaire et impressionnante.

ÉCOLE DU LOUVRE

L'École du Louvre vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

La Bibliothèque nationale de France (BnF) vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Le musée des Arts et Métiers vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

La Cité de l'architeture et du patrimoine vous propose de visiter des expositions virtuelles.

EYE FILMMUSEUM

L'Eye Filmmuseum propose met en ligne chaque jour une collection de films à découvrir.

INSTITUT DU MONDE ARABE

L'Institut du monde arabe (IMA) vous propose de visiter en ligne ses collections.`

PHILHARMONIE DE PARIS

La Philharmonie de paris vous propose une visite virtuelle.

GROTTE DE LASCAUX

La grotte de Lascaux vous propose une visite virtuelle.

EXPOSITION LA JEUNE FILLE À LA PERLE

L'exposition du tableau de La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer est le tableau le plus célèbre de la Mauritshuis. Beaucoup sont captives par la manière dont la jeune fille se tourne vers le spectateur, par son regard, par les couleurs. Et par la lumière.

EXPOSITION FRIDA KAHLO

L'exposition Frida Kahlo vous propose de découvrir la vie, l'oeuvre, l'amour et l'héritage de Frida Kahlo à travers le regard d'expert et d'individus à jamais influencés par son talent artistique.

OEUVRES DE VAN GOGH

Le musée d'Amsterdam vous propose un accès gratuit aux oeuvres de Van Gogh issues de sa collection ainsi que du musée de Philadelphie ou encore de Londres.

OEUVRES DE VAN EYCK

Le projet Closer to Van Eyck, à l'initiative de la Getty Foundation de Los Angels et de l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) à Bruxelles, vous propose un accès gratuit et haute définition aux oeuvres de Van Eyck.

PROJET ARTS & CULTURE DE GOOGLE

Le projet Arts & Culture de Google vous propose  une visite virtuelle du British Museum de Londe, du MoMA à New York, du musée d'Orsay à Paris, des vidéos 360° de l'Opéra national de Paris ou encore du site de Palmyre, aujourd'hui en partie détruit, en Syrie.

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L'ART

RMN - GRAND PALAIS

Depuis l'Antiquité, la nature et l'origine de la couleur sont au coeur de discussions entre philosophes et physiciens. Est-ce une matière ? Une fraction de la lumière ? Une percpetion ? La RMN - Grand Palais vous propose son nouveau MOOC sur la couleur dans l'art.

PARIS - MUSÉES

Paris Musées vous propose un programme de cours d'histoire de l'art qui vous fait voyager dans le temps à la découverte de Paris et de son univers culturel et artistique au fil des siècles, à travers ses musées. Vous pouvez retrouver les cours "Les Paris de l'art" en vidéo.

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

Tous les mardis et jeudis, sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières (BSF) une conférence live est organisée avec des professeurs et des chercheurs sur une thématique au programme du brevet ou du bac.

MUSIQUE

ARTE CONCERT

Arte concert vous propose plus de 600 concerts à retrouver en direct et à la demande.

PHILHARMONIE DE PARIS

La Philharmonie de Paris vous propose de nombreux concerts gratuits.

LES ENFANTS DE LA ZIQUE

Orchestrée par le réseau Canopé et les Francofolies, cette opération nationale vous propose chaque année une nouvelle édition permettant de s'emparer de l'oeuvre d'un artiste de la scène francophone.

LAURENT GARNIER

Laurent Garnier vous propose un mix de 7 heures.

OPÉRA DE PARIS

Le lac des cygnes, Carmen, Don Giovanni... L'Opéra de Paris met tous ses spectacles en ligne gratuitement

FRANCE MUSIQUE

France Musique propose un moment musical par jour à retrouver en vidéo.

Théâtre et poésie

WAJDI MOUAWAD

Wajdi Mouawad, directeur de La Colline, vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 11 heures pour un épisode sonore inédit de son journal d'un confinement, de sa propre expérience à ses errances poétiques : Une parole d'humain confiné à humain confiné. Une fois par jour des mots comme des fenêtres pour fendre la brutalité de cet horizon.

FABRICE LUCHINI

Le comédien Fabrice Luchini, inspiré par la fable de Jean de la Fontaine "L'ours et l'amateur de jardin", vous lit des poèmes sur les réseaux sociaux.

FICTIONS DU FESTIVAL D'AVIGNON

Installée chaque été dans la Cour du musée Calvet, la chaîne France Culture vous propose de réécouter les fictions enregistrées en direct du Festival d'Avignon.

ÇA VA ÇA VA LE MONDE

RFI vous propose un cycle de lectures de textes d'auditeurs de théâtre contemporain de la Francophonie du sud pendant le Festival d'Avignon.

Danse

NUMERIDANSE

La plateforme numérique Numeridanse vous donne accès gratuitement à des milliers de ressources chorégraphiques.

ROSAS

Dansez en temps de confinement ! Créez votre propre version de Rosas danst Rosas avec notre tutoriel Re:Rosas de 2013. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous et d'une chaise.

Littérature

LA CITÉ DE LA BD

La Cité de la BD vous met à disposition ses collections numérisées.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

La Bibliothèque nationale de France (Bnf) vous met à disposition sa bibliothèque numérique Gallica.

FOAM

Foam vous propose un accès en ligne gratuit à ses archives.

PODCASTS

CONNAISSANCE DES ARTS

Pour faire du confinement un doux moment d'art et de culture, Connaissance des Arts a sélectionnné pour vous les meilleurs podcasts de musées à écouter depuis son canapé.

CENTRE POMPIDOU

Sous forme de conversation entre un journaliste et un conférencier, cette série de podcasts vous offre un moment privilégié entre chaque chef d'oeuvre.

RADIO FRANCE

Littérature, philosophie, histoire, sciences... Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, collèges et lycées, Radio France se mobilise pour proposer des émissions et podcasts en lien avec les programmes scolaires.

RESSOURCES ÉDUCATIVES ET UNIVERSITAIRES

CIEP

Les candidats au DELF/DALF peuvent trouver toutes les informations et les sujets pour réviser et s'entraîner, à la fois les ressources du DELF/DALF prim, pro, junio, tout public ainsi que les ressources spécifiques au DELF junior et scolaire.

CULTURETHÈQUE

Culturethèque, la plateforme de ressources en ligne, vous ouvre gratuitement son catalogue de plus de 100 000 ressources en ligne jusqu'au 30 mai !

LUMNI

Cette nouvelle plateforme numérique éducative pilotée par France Télévisions et l'INA offre à tous les scolaires un accès à la cuture, au savoir et à la connaissance.

PLATEFORME FUN MOOC

Cette platefome lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche en octobre 2013, fédère les projets de cours en ligne des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale.

BONNES PRATIQUES

Les astronautes néerlandais partagent leurs bonnes pratiques : ils savent mieux que quiconque ce que c'est de vivre dans un espace restreint et de n'avoir aucun moyen de s'en sortir.

]]>
<![CDATA[Films, musées, expositions, musique, cours en ligne : Découvrez notre sélection !]]> 2020-03-26 09:33:41 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/films-musees-expositions-musique-cours-en-ligne-decouvrez-notre-selection.html Le printemps n’aura pas tenu ses promesses de renouveau cette année. Il nous trouve plongés dans une crise sans précédent, enfermés entre quatre murs, pour les plus chanceux. C’est d’abord aux autres que nous pensons, à ceux qui soignent corps et âmes, qui aident ou soutiennent les plus faibles. Et c’est en songeant à leur dévouement qu’il nous apparaît nécessaire de nous entourer de culture. Bien entendu nous avons dû renoncer aux belles rencontres que nous vous promettions cette saison. Mais nous vous proposons de faire tout de même connaissance avec nos invités et bien d’autres encore grâce aux outils numériques mais surtout grâce à leur générosité. En attendant de vous retrouver, #restezchezvous et prenez soin de vous !

Vous pouvez également explorer #CultureChezNous, l'initiative qui met un coup de projecteur sur l'offre numérique foisannante proposée par le ministère de la Culture et ses opérateurs.

Retours sur les événements de l'Institut français des Pays-Bas

Etienne Balibar: For Another Europe! 

Le célèbre philosophe français Etienne Balibar soutient que l'Union européenne ne fonctionne pas dans sa forme actuelle. Les crises monétaire et migratoire en sont deux preuves emblématiques. Organisée par l'Institut français des Pays-Bas en partenariat avec De Balie Amsterdam en mars 2019, retrouvez cette conférence tenue dans le cadre de la Fabrique des Horizons Européens.

In Seach of ' A European People'

Exploration de la notion de la citoyenneté européenne et de l'identité européenne. Pouvons-nous réellement parler d'un "peuple européen" ? Si oui, quels en seraient ses caractéristiques ? Organisée par l'Institut français des Pays-Bas en partenariat avec De Balie Amsterdam en mars 2019, retrouvez cette conférencetenue dans le cadre de la Fabrique des Horizons Européens.

Dominique Moïsi: Europe between fear and hope

Le scientifique et intellectuel français Dominique Moïsi interrige le rôle des émotions tels que la crainte et la colère dans la politique européenne et appelle la jeunesse à prendre l'avenir en responsabilité. Organisée par l'Institut français des Pays-Bas en partenariat avec De Balie Amsterdam en mars 2019, retrouvez cette conférence tenue dans le cadre de la Fabrique des Horizons Européens.

Cinéma

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE D'AMSTERDAM

Le Festival international du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) propose depuis des années des centaines de films internationaux en ligne avec notamment une sélection de film français.

EDUC'ARTE

A la suite de la fermeture des écoles, collèges et lycées dans plusieurs pays, ARTE met gratuitement sa plateforme de ressources pédagogiques à la disposition des enseignants des établissements AEFE et de leurs élèves. Vous y trouverez plus de 1000 vidéos sur toutes les disciplines scolaires ainsi que des fonctionnalités pour apprendre une langue étrangère en français, en allemand et en anglais.

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

La Cinémathèque française vous propose de revoir quelques 800 vidéos (leçons de cinéma avec les plus grands cinéasres, acteurs, actrices et techniciens au monde, essais, conférence etc.) mais aussi de relire plus de 500 articles, découvrir les merveilles de ses collections ou encore visiter une cinquantaine de site développés par ses équipes.

MY FRENCH FILM FESTIVAL

MyFrenchFilmFestival vous accompagne ces prochaines semaines et vous propose de découvrir ou redécouvrir le meilleur des courts-métrages des 10 dernières éditions. The STAY HOME edition, c'est une sélection de plus de 50 courts-métrages disponibles dans le monde entier et sous)titrés dans de nombreuses langues, jusqu'au 27 avril 2020.

 

SÉRIES MANIA DIGITAL FORUM

Le festival Séries Mania, qui devait se tenir du 20 au 28 mars lance le SÉRIES MANIA DIGITAL FORUM, une plateforme professionnelle inédite, en ligne du 25 mars au 7 avril 2020. Vous y trouverez les pitchs vidéos des 16 projets sélectionnés pour les Co-Pro Pitching Sessions, certains éléments de l'UGC Writers Campus Pitching Sessions, des séquences vidéos de la Résidence de coécriture franco-israélienne, les sessions "Coming Next From" en collaboration avec la SODEC, TVFI et German Films, et une compilation de séries issues du Buyer's Showcase.

FESTIVAL CINEMA DU RÉEL

Le festival devait se tenir du 13 au 22 mars derniers. Cependant, le festival en ligne reste d’actualité et propose des contenus en ligne en partenariat avec Mediapart, Tënk, Festival scope et Universciné.

MEDIAPART

13 films de la sélection Première Fenêtre, une programmation de premiers gestes documentaires venus de réalisatrices et réalisateurs émergents. Vous pouvez voter sur la plateforme de Mediapart pour votre film préféré jusqu’à la fin du festival.

TËNK

La plateforme dédiée aux documentaires d'auteur, disponible en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, propose trois programmations successives : à partir du 20 mars, elle diffusera quatre films issus de la compétition 2019 ; à partir du 27 mars, trois films de Mosco Boucault ; à partir du 3 avril, deux films de l’édition 2020.

FESTIVAL SCOPE

La plateforme dédiée aux festivaliers à travers le monde propose à partir du 20 mars l’accès gratuit aux films de la sélection française, en version sous-titrée en anglais.

UNIVERSCINÉ

A partir du 24 mars, dans la continuité du festival, UniversCiné vous propose un large choix de films de la programmation hors compétition et du palmarès 2019, ainsi que des éditions précédentes.

Musées et expositions

MUSÉEE DU LOUVRE

Le musée du Louvre vous propose plusieurs visites en ligne de ses collections et expositions.

PARIS MUSÉES

Paris Musées vous propose des expositions virtuelles, notamment De la gare au Musée d'Orsay rénové ou encore La Tour Eiffel en 1900 et À pied d'oeuvre(s) à la Monnaie de Paris.

CHÂTEAU DE VERSAILLES

Le Château de Versailles vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

RMN - GRAND PALAIS

Le RMN - Grand Palais vous propose de visiter ses expositions virtuelles tels que l'exposition numérique immersive Pompéi qui met en scène la ville de manière spectaculaire et impressionnante.

ÉCOLE DU LOUVRE

L'École du Louvre vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

La Bibliothèque nationale de France (BnF) vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Le musée des Arts et Métiers vous propose de visiter ses expositions virtuelles.

CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

La Cité de l'architeture et du patrimoine vous propose de visiter des expositions virtuelles.

EYE FILMMUSEUM

L'Eye Filmmuseum propose met en ligne chaque jour une collection de films à découvrir.

INSTITUT DU MONDE ARABE

L'Institut du monde arabe (IMA) vous propose de visiter en ligne ses collections.`

PHILHARMONIE DE PARIS

La Philharmonie de paris vous propose une visite virtuelle.

GROTTE DE LASCAUX

La grotte de Lascaux vous propose une visite virtuelle.

EXPOSITION LA JEUNE FILLE À LA PERLE

L'exposition du tableau de La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer est le tableau le plus célèbre de la Mauritshuis. Beaucoup sont captives par la manière dont la jeune fille se tourne vers le spectateur, par son regard, par les couleurs. Et par la lumière.

EXPOSITION FRIDA KAHLO

L'exposition Frida Kahlo vous propose de découvrir la vie, l'oeuvre, l'amour et l'héritage de Frida Kahlo à travers le regard d'expert et d'individus à jamais influencés par son talent artistique.

OEUVRES DE VAN GOGH

Le musée d'Amsterdam vous propose un accès gratuit aux oeuvres de Van Gogh issues de sa collection ainsi que du musée de Philadelphie ou encore de Londres.

OEUVRES DE VAN EYCK

Le projet Closer to Van Eyck, à l'initiative de la Getty Foundation de Los Angels et de l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) à Bruxelles, vous propose un accès gratuit et haute définition aux oeuvres de Van Eyck.

PROJET ARTS & CULTURE DE GOOGLE

Le projet Arts & Culture de Google vous propose  une visite virtuelle du British Museum de Londe, du MoMA à New York, du musée d'Orsay à Paris, des vidéos 360° de l'Opéra national de Paris ou encore du site de Palmyre, aujourd'hui en partie détruit, en Syrie.

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L'ART

RMN - GRAND PALAIS

Depuis l'Antiquité, la nature et l'origine de la couleur sont au coeur de discussions entre philosophes et physiciens. Est-ce une matière ? Une fraction de la lumière ? Une percpetion ? La RMN - Grand Palais vous propose son nouveau MOOC sur la couleur dans l'art.

PARIS - MUSÉES

Paris Musées vous propose un programme de cours d'histoire de l'art qui vous fait voyager dans le temps à la découverte de Paris et de son univers culturel et artistique au fil des siècles, à travers ses musées. Vous pouvez retrouver les cours "Les Paris de l'art" en vidéo.

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

Tous les mardis et jeudis, sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières (BSF) une conférence live est organisée avec des professeurs et des chercheurs sur une thématique au programme du brevet ou du bac.

MUSIQUE

ARTE CONCERT

Arte concert vous propose plus de 600 concerts à retrouver en direct et à la demande.

PHILHARMONIE DE PARIS

La Philharmonie de Paris vous propose de nombreux concerts gratuits.

LES ENFANTS DE LA ZIQUE

Orchestrée par le réseau Canopé et les Francofolies, cette opération nationale vous propose chaque année une nouvelle édition permettant de s'emparer de l'oeuvre d'un artiste de la scène francophone.

LAURENT GARNIER

Laurent Garnier vous propose un mix de 7 heures.

OPÉRA DE PARIS

Le lac des cygnes, Carmen, Don Giovanni... L'Opéra de Paris met tous ses spectacles en ligne gratuitement

FRANCE MUSIQUE

France Musique propose un moment musical par jour à retrouver en vidéo.

Théâtre et poésie

WAJDI MOUAWAD

Wajdi Mouawad, directeur de La Colline, vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 11 heures pour un épisode sonore inédit de son journal d'un confinement, de sa propre expérience à ses errances poétiques : Une parole d'humain confiné à humain confiné. Une fois par jour des mots comme des fenêtres pour fendre la brutalité de cet horizon.

FABRICE LUCHINI

Le comédien Fabrice Luchini, inspiré par la fable de Jean de la Fontaine "L'ours et l'amateur de jardin", vous lit des poèmes sur les réseaux sociaux.

FICTIONS DU FESTIVAL D'AVIGNON

Installée chaque été dans la Cour du musée Calvet, la chaîne France Culture vous propose de réécouter les fictions enregistrées en direct du Festival d'Avignon.

ÇA VA ÇA VA LE MONDE

RFI vous propose un cycle de lectures de textes d'auditeurs de théâtre contemporain de la Francophonie du sud pendant le Festival d'Avignon.

Danse

NUMERIDANSE

La plateforme numérique Numeridanse vous donne accès gratuitement à des milliers de ressources chorégraphiques.

ROSAS

Dansez en temps de confinement ! Créez votre propre version de Rosas danst Rosas avec notre tutoriel Re:Rosas de 2013. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous et d'une chaise.

Littérature

LA CITÉ DE LA BD

La Cité de la BD vous met à disposition ses collections numérisées.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

La Bibliothèque nationale de France (Bnf) vous met à disposition sa bibliothèque numérique Gallica.

FOAM

Foam vous propose un accès en ligne gratuit à ses archives.

PODCASTS

CONNAISSANCE DES ARTS

Pour faire du confinement un doux moment d'art et de culture, Connaissance des Arts a sélectionnné pour vous les meilleurs podcasts de musées à écouter depuis son canapé.

CENTRE POMPIDOU

Sous forme de conversation entre un journaliste et un conférencier, cette série de podcasts vous offre un moment privilégié entre chaque chef d'oeuvre.

RADIO FRANCE

Littérature, philosophie, histoire, sciences... Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, collèges et lycées, Radio France se mobilise pour proposer des émissions et podcasts en lien avec les programmes scolaires.

RESSOURCES ÉDUCATIVES ET UNIVERSITAIRES

CIEP

Les candidats au DELF/DALF peuvent trouver toutes les informations et les sujets pour réviser et s'entraîner, à la fois les ressources du DELF/DALF prim, pro, junio, tout public ainsi que les ressources spécifiques au DELF junior et scolaire.

CULTURETHÈQUE

Culturethèque, la plateforme de ressources en ligne, vous ouvre gratuitement son catalogue de plus de 100 000 ressources en ligne jusqu'au 30 mai !

LUMNI

Cette nouvelle plateforme numérique éducative pilotée par France Télévisions et l'INA offre à tous les scolaires un accès à la cuture, au savoir et à la connaissance.

PLATEFORME FUN MOOC

Cette platefome lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche en octobre 2013, fédère les projets de cours en ligne des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale.

BONNES PRATIQUES

Les astronautes néerlandais partagent leurs bonnes pratiques : ils savent mieux que quiconque ce que c'est de vivre dans un espace restreint et de n'avoir aucun moyen de s'en sortir.

]]>
<![CDATA[2020 Calls for applications | Programme Van Gogh]]> 2020-03-25 15:29:09 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/candidature/2020-calls-for-applications-programme-van-gogh.html Van Gogh is the Franco-Dutch Hubert Curien partnership. It has been implemented in France by the French Ministry of Europe and Foreign Affairs, the French Ministry of National Education and the French Ministry of Higher Education and Research. In the Netherlands, it was implemented by the NUFFIC with the support of the Dutch Ministry OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

The objective of this program is to develop the scientific and technological exchanges of excellence between laboratories of both countries, by encouraging new cooperation and the participation of young researchers and PhD students.

All scientific fields, including social sciences, are concerned by this program.

A specific attention will be given to projects whose subject is linked to themes present in the framework-program for research and innovation Horizon 2020/Horizon Europe.

Budget envelopes are set between 1500€ and 3200€ per team.

 

Deadline for the co-submission of application files: June, 30st 2020

More info: http://bit.ly/2HshbYn

Meer informatie

Onze oproepen tot kandidaatstelling:

 Lees verder:

]]>
<![CDATA[Annulering van onze activiteiten]]> 2020-03-16 14:51:50 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/agenda/annulering-van-onze-activiteiten.html In de huidige context van de verspreiding van de Covid-19-epidemie, en volgens de richtlijnen van de Rijksuniversiteit Groningen in navolging van het standpunt van de Nederlandse autoriteiten om alle openbare gelegenheden te sluiten, informeren wij u dat t/m juni al onze evenementen zijn geannuleerd. 

Gedurende deze periode is het bureau van het Institut français Groningen gesloten onder voorbehoud van verdere aanbevelingen.

In de tussentijd kun je ons blijven volgen op onze sociale netwerken. Je kunt ook een mail sturen naar institutfrancais@rug.nl.

]]>
<![CDATA[Annulering van onze activiteiten]]> 2020-03-16 11:08:03 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/annulering-van-onze-activiteiten.html In de huidige context van de verspreiding van de Covid-19-epidemie, en in navolging van het standpunt van de Nederlandse autoriteiten om alle openbare gelegenheden te sluiten, informeren wij u dat al onze evenementen, behoudens verdere aanbevelingen, tot 6 april geannuleerd zijn.


We zullen u spoedig informeren over onze volgende evenementen en hopen u daar in goede gezondheid te treffen. Heel veel sterkte voor iedereen.

]]>
<![CDATA[Maand van de Franse taal en de Francofonie | maart 2020, Nederland]]> 2020-02-28 16:28:18 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/maand-van-de-franse-taal-en-de-francofonie-maart-2020-nederland.html 20 maart staat in het teken van de Internationale Dag van de Francofonie. Deze dag wordt overal in de wereld gevierd. Dit gebeurt voornamelijk in de 84 lidstaten van de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Het programma in maart wordt aangeboden door vele instellingen en instanties in Nederland die de Franse taal en de Franse culturele diversiteit graag willen promoten.

Le 20 mars est la Journée Internationale de la Francophonie. Elle est célébrée partout dans le monde et en particulier dans les 84 Etats et gouvernements membres et observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Ce programme du mois de mars est proposé par de nombreux organismes et institutions aux Pays-Bas désireux de promouvoir la langue française et la diversité culturelle francophone.

Téléchargez le programme complet ici

-----

FRANCOPHONIE | BD

« La BD francophone : un art engagé »

05.03.2020 | 18:00 | Pathé Buitenhof, LA HAYE

Organisation : Ambassades francophones aux Pays-Bas

+ d’infos > https://bit.ly/bdfrancophone-artengage  

Pour illustrer le 9e art, nos invités exceptionnels – bédéistes, journalistes ou experts issus du monde francophone – présenteront leur travail et leur démarche intellectuelle et artistique. Modération : Sonia Déchamps

Avec : Emile Bravo (Spirou), Zeina Abirached (Le piano oriental), Guy Delisle (Pyongyang), Emilie Plateau (Noire), Judith Vanistendael, Mayro Comics, Jean Auquier.

Crédits : Emile Bravo

-----

CINEMA

Ciné première : « La Vérité »

01.03.2020 | 15 :00 | Filmhuis, LA HAYE

Organisation : Alliance française de La Haye

+ d’infos https://aflahaye.nl/cinepremiere-la-verite-1-mars/

-----

RENCONTRE | BD

Intervention d’Emile Bravo, dessinateur de Spirou

04.03.2020 | 18:30 | OBA Oosterdok, AMSTERDAM

Organisation : Alliance française d’Amsterdam

+ d’infos > https://www.afamsterdam.nl/en/events/atelier-et-rencontre-emile-bravo/

 

L'Alliance française d’Amsterdam vous offre l'occasion de rencontrer le dessinateur et auteur Émile Bravo et de vous initier à la bande-dessinée avec l'un de ses plus talentueux et récompensé artistes français.

Au programme :

- Présentation de son travail, de son parcours et de ses influences

- Atelier pratique de dessin

- Échanges avec le dessinateur

 

-----

CONVERSATION

Café-conversation, petit déjeuner à la Française

06.03.2020 | 10:00 – 11:00 | OBA Oosterdok, AMSTERDAM/ OBA-café

Organisation : Alliance française d’Amsterdam

+ d’infos > https://www.afamsterdam.nl/products/af-caf-conversation-franais/

 ------

ENFANCE | LITTERATURE

Yakalire : Lecture du conte « Une chanson d’ours » de Benjamin Chaud par Agnès Marie

07.03.2020 | 15:00 – 16:00 | OBA Roelof Hartplein, AMSTERDAM

Organisation : Alliance française d’Amsterdam

+ d’infos > https://www.afamsterdam.nl/en/learn-french/children-courses/yakalire-storytelling/

« Papa ours ronfle déjà, l’hibernation peut commencer. Soudain, une abeille passe à toute vitesse devant la porte de la tanière dans un bzzzzz entraïnant. Qui dit abeille dit miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il décide de le suivre… » Votre enfant aidera Papa ours à retrouver son Petit ours, à travers un album d’observation avec de grandes illustrations qui fourmillent de détails. La lecture sera suivie d’activités de compréhension permettant aux enfants de s’exprimer sur les illustrations.

-----

CINEMA

Ciné-Club : « Les plus belles années d’une vie »

10.03.2020 | 19:00 | Forum GRONINGEN

Organisation : Institut français de Groningue et Forum Groningen

+ d’infos > http://bit.ly/2T9vBSw

-----

RENCONTRE | LITTERATURE

Entretiens avec Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018

10.03.2020 | 19:00 | NEST, LA HAYE

11.03.2020 | 19:00 | Librairie Van Piere, EINDHOVEN

12.03.2020 | 14:00 | Huis de Beurs, GRONINGUE

12.03.2020 | 20:00 | OBA Oosterdok, AMSTERDAM

+ d’infos http://bit.ly/31qyzVi

 

-----

CONVERSATION | SCOLAIRE

Pratiquer le Français de façon dynamique et ludique

12.03.2020 | 10:30 – 12:00 | OBA Oosterdok salle 6.1, AMSTERDAM

Organisation : Alliance française d’Amsterdam

+ d’infos : https://www.afamsterdam.nl/en/events/speak-dating-2020-french-schools/

 -----

MUSIQUE

36e édition du Concours de la chanson française

15.03.2020 | 14:30 | Theater Diligentia, LA HAYE

Organisation : Fédération des Alliances françaises

+ d’infos > https://testkim.concoursdelachanson.nl/

 -----

FRANCOPHONIE | BD

Journée de la francophonie : Conférence « La bande dessinée : spécificités d'un art engagé » par Fabrice Linck et atelier « Introduction au scénario de bande dessinée » animé par Fabrice Linck et Jack Koch, illustrateurs

16.03.2020 | 14:30 | Rijksuniversiteit GRONINGEN

Organisation : Institut français de Groningue

+ d’infos > http://bit.ly/2HxSh8F

 

-----

RENCONTRE | BD

Intervention de l’illustrateur Jack Koch

17.03.2020 | 11:00 | Stanza Bookshop, LA HAYE

Organisation : Alliance française de La Haye

+ d’infos https://aflahaye.nl/rencontre-dedicace-avec-jack-koch-17-mars/

 

-----

RENCONTRE 

Rencontre avec le graphiste, typographe et dessinateur de caractères français, Pierre Di Sciullo

18.03.2020 | 18 :30 | Studio Loos, LA HAYE

Organisation : Alliance française de La Haye

+ d’infos https://aflahaye.nl/rencontre-avec-le-typographe-et-designer-pierre-di-sciullo-18-mars/

 

-----

CONVERSATION

Le Mercredi Francophone, café de langue française

18.03.2020 | 19:00 | BOEL GRONINGEN

Organisation : Institut français de Groningue

+ d’infos http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/agenda/frans-taalcafe-in-boel-groningen

Le Mercredi francophone est un moment d’échanges et de rencontres pour tous les francophiles et francophones. Saisissez l’opportunité de venir discuter en français en toute détente et convivialité autour d’un verre.

-----

QUIZ | FRANCOPHONIE

Quiz de la francophonie animé par Horia Benmehdi

19.03.2020 | 19:30 | Het Heerenhuis, GRONINGEN

Organisation : Institut français de Groningue

+ d’infos http://institutfrancais.nl/fr/groningue/culture-et-cinema/agenda/semaine-de-la-francophonie-2020-conference-et-atelier-bd-quiz-de-la-francophonie-mercredi-francophone-16-19-mars-2020-groningue

L’Institut français de Groningue vous invite à tester votre connaissance de la culture francophone dans une ambiance très conviviale lors de ce quiz animé par Mme Horia Benmehdi, professeur à l'Institut français de Groningen et à la NHL Stenden.

-----

CINÉMA

Projection du film « La promesse de l’aube »

19.03.2020 | 18:30 – 20:30 | OBA Oosterdok salle 6.6, AMSTERDAM

Organisation : Alliance française d’Amsterdam

+ d’infos : https://www.afamsterdam.nl/en/events/cine-club-la-promesse-de-laube/

-----

JEUX | BD

Soirée jeux de société spéciale BD

20.03.2020 | 19:30 | The Joker Spellenspeciaalzaak, UTRECHT

Organisation : Alliance française d’Utrecht

+ d’infos https://alliance-francaise-utrecht.nl/programma.html

L’Alliance Française Utrecht renouvelle sa soirée thématique « Jeux de société » ! A l'occasion de la Semaine de la Francophonie (du 14 au 22 mars) et de « 2020 : l’année de la Bande Dessinée », le thème de cette Soirée jeux de société sera... le 9ème art francophone ! Astérix, Obélix, Spirou et bien d’autres personnages seront de la partie...

-----

CONFERENCE | DROITS DE L’HOMME

« Les défis à relever pour les droits de l’homme » par S.E. Madame Laura Dupuy-Lasserre, Ambassadrice d’Uruguay aux Pays-Bas

23.03.2020 | 10:00 | Muzee Scheveningen, LA HAYE

Organisation : Fondation l’Amitié-Club

+ d’infos amitie-clubdelahaye.nl/

A l’occasion des 75 ans de l’ONU, en ce mois de la francophonie dont l’organisation internationale fête ses 50 ans et de la journée des droits des femmes, Madame l’Ambassadeur Laura Dupuy Lasserre, ancienne Présidente du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU (2011-2012), partagera son expérience multilatérale, pour animer une réflexion collective sur les principaux défis mondiaux, si nécessaire et propre à toute société démocratique.

-----

CINEMA

Ciné-Club : « Deux »

24.03.2020 | 19:00 | Forum GRONINGEN

Organisation : Institut français de Groningue et Forum Groningen

+ d’infos > http://bit.ly/2TlHxQh

-----

RENCONTRE | LITTERATURE

Intervention de l’écrivain et journaliste Nadir Dendoune

24.03.2020 | 20:00 | Studio Loos, LA HAYE

Organisation : Institut français, Librairie Stanza et Alliance française de la Haye

+ d’infos https://aflahaye.nl/rencontre-avec-nadir-dendoune-gagnant-du-prix-du-jeune-lecteur-2020-24-mars/

-----

PRIX 

Finale du Prix du jeune lecteur avec Nadir Dendoune

Organisation : Institut français des Pays-Bas et Levende Talen

25.03.2020 | 15:00 | Métis Montessori Collège, AMSTERDAM

+ d’infos > http://bit.ly/396XSig

-----

PRIX

Remise des prix du concours « Visions d’Europe »

 25.03.2020 | 15:30 | Maison de l’Europe, La Haye

Organisation :  Alliances françaises des Pays-Bas

+ d’infos afpb.nl 

-----

SPEAK-DATING | CONVERSATION

« Speak-dating in French »

26.03.2020 | 18:00 – 19:30 | OBA Oosterdok OBA-restaurant, AMSTERDAM

Organisation : Alliance française d’Amsterdam

+ d’infos : https://www.afamsterdam.nl/en/events/speak-dating-in-french-2020-francophonie/

 

]]>
<![CDATA[Bij onze partners | Concert : 3ma ft. Ballaké Sissoko, Driss el Maloumi, Rajery | 21 maart 2020, 20.30 uur | Bimhuis, Amsterdam]]> 2020-02-27 15:05:49 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/podiumkunsten/bij-onze-partners-concert-3ma-ft-ballake-sissoko-driss-el-maloumi-rajery-21-maart-2020-20-30-uur-bimhuis-amsterdam.html Ballaké Sissoko heeft wereldwijd fans voor zich gewonnen met zijn magische spel op kora, de Afrikaanse harp. De musicus uit Mali, de neef van de beroemde Toumani Diabaté, speelde al meerdere keren in het BIMHUIS in diverse ensembles. Nog niet eerder was hij hier te zien met de Marokkaanse ud-speler Driss El Maloumi en Rajery, meester van de valiha, de Malagassische citer. De drie wonen ver uit elkaar, maar daar is op het podium weinig van te merken. Door klanken en tradities te laten verstrengelen scheppen zij muziek van een ongekende schoonheid. Sinds hun eerste ontmoeting in 2006 is het bij elke reünie weer raak. Mis het deze keer niet!

Met de steun van het Institut français des Pays-Bas

Meer informatie > https://www.bimhuis.nl/agenda/3ma-ft-ballake-sissoko-driss-el-maloumi-rajery-2/

]]>
<![CDATA[Bij onze partners | Concert : Sylvain Rifflet Quartet | 13 maart 2020, 20.30uur | Bimhuis, Amsterdam]]> 2020-02-27 15:00:51 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/podiumkunsten/bij-onze-partners-concert-sylvain-rifflet-quartet-13-maart-2020-20-30uur-bimhuis-amsterdam.html Hun levens worden vaak getekend door schandalen en bloederige episodes. Desondanks hebben Zuid-Europese troubadours vanaf de 12e eeuw vele liefdes aangewakkerd met hun dicht- en vertelkunst en daarmee een onuitwisbare invloed uitgeoefend op de literatuur. Sordello, Alberico, Beatrice: saxofonist Sylvain Rifflet wekt hun erfenis opnieuw tot leven, op een volstrekt originele manier.

Met de steun van het Institut français des Pays-Bas

Meer informatie > https://www.bimhuis.nl/agenda/sylvain-rifflet-quartet-2/

]]>
<![CDATA[Literatuur: In gesprek met Margot Dijkgraaf | 8 maart 2020, 16 uur | OBA Oosterdok, Amsterdam]]> 2020-02-27 14:57:39 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/literatuur-conferentie/literatuur-in-gesprek-met-margot-dijkgraaf-8-maart-2020-16-uur-oba-oosterdok-amsterdam.html Tien portretten van tien bevlogen, inspirerende schrijfsters die de literatuur veranderden. Waarom zouden we het werk van George Sand, Colette en Françoise Sagan nog lezen? Wat kunnen we leren van Simone de Beauvoir, Annie Ernaux en Maryse Condé?

Tien vrouwen die schreven, spraken, de barricaden opgingen, taboes doorbraken en grenzen verlegden. Tien schrijfsters die ook nu nog inspiratie bieden - door hun boeken, hun karakter, hun daden of denkbeelden.

Een evenement van het Institut français des Pays-Bas in samenwerking met de OBA. Gratis toegang. Inschrijving > http://bit.ly/31w7Nea

]]>
<![CDATA[Finale van de Prix du Jeune lecteur néerlandais 2020 | 25 maart 2019 | Métis Montessori Collège, Amsterdam]]> 2020-02-27 12:24:07 http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/frans-in-het-voortgezet-onderwijs/wedstrijden-voor-scholen/finale-van-de-prix-du-jeune-lecteur-neerlandais-2020-25-maart-2019-metis-montessori-college-amsterdam.html In deze Maand van de Franse Taal en Francofonie 2020 wordt de creativiteit van jonge Nederlanders opnieuw gestimuleerd dankzij de 12e editie van de Prix du Jeune lecteur néerlandais. Dit evenement wordt elk jaar georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas en de sectie Frans van de Vereniging van Leraren Levende Talen, met de steun van TV5 Monde.

Na het lezen en een diepgaande bestudering van de roman "Nos rêves de pauvres" (2017) van de Franse auteur Nadir Dendoune, wordt aan middelbare scholieren en studenten gevraagd om een opstel te maken over een bepaald onderwerp. Er wordt per niveau een onderwerp aangeboden.

De finale van deze 12e editie en de prijsuitreiking vinden plaats op woensdag 25 maart in het Métis Montessori College in Amsterdam. Voor de gelegenheid nodigt het Institut français Nadir Dandoune uit voor de prijsuitreiking en een literaire bijeenkomst met Nederlandse middelbare scholieren.

Over de auteur en zijn oeuvre

Nadir Dendoune is een geëngageerde journalist, filmmaker en auteur. In zijn vierde boek, "Nos rêves de pauvres" (2017), vertelt hij het verhaal van een Franse familie, zijn eigen familie. In zijn getuigenissen spreekt hij met veel liefde en humor over zijn Kabylische-ouders van Algerijnse afkomst, die in de jaren vijftig in Frankrijk aankwamen en hun grote familie van 9 kinderen, waarvan Nadir de jongste is. Een typische jongere uit de buitenwijken: geen perspectief op een beter leven, mislukken op school, in aanraking komen met politie en justitie. Hij verliet Frankrijk om de wereld rond te reizen en beoefende verschillende journalistieke en sportieve activiteiten. Terug in Frankrijk ontdekte hij de kracht en de rijkdom van het woord en begon hij met schrijven. Hij is erg verontwaardigd over het label "succesvolle voorstadsjongere"; een label dat collega's met hun burgerlijke hoogmoed op hem plakken. Dit boek geeft ons niet alleen een mooie beschrijving van de Dendoune-clan en het leven van de auteur, maar leidt ons ook tot een reflectie over het begrip burgerschap, of dat nu in Frankrijk is of elders.

]]>
<![CDATA[Appel à candidatures | L'IFPB recrute un.e stagiaire pour le montage et le suivi des projets de mobilité étudiante et les événements universitaires]]> 2020-02-24 11:08:50 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/candidature/appel-a-candidatures-l-ifpb-recrute-un-e-stagiaire-pour-le-montage-et-le-suivi-des-projets-de-mobilite-etudiante-et-les-evenements-universitaires.html - le créathon croisé Rotterdam-Marseille
- évènement Campus-France Benelux les 6 et 7 mai
- le suivi des bourses Descartes et du jury
- l’évènement « les lauréats » à la Résidence
- la configuration de Film & Science 2020
- réflexion sur les Jeunes Talents 2020
- élaboration de la plateforme France Alumni

Situé dans les locaux de l’Institut Français des Pays-Bas à la Haye, ce stage a pour objet de configurer et soutenir les activités du service universitaire et scientifique centré sur les mobilités et les évènements de diplomatie entre les villes, pendant la période de printemps-début d’été. La perspective est celle de la mobilisation renouvelée de jeunes participants aux créathons, aux bourses de mobilité, ainsi que le montage de partenariats novateurs avec les institutions locales, et une communication ciblée sur cette population de futurs jeunes Alumnis.

> MISSIONS


Placé(e) sous l’autorité de l’Attachée de coopération scientifique et universitaire, et en lien avec le chargé de mission scientifique et universitaire, le/la stagiaire assurera les missions suivantes :

--> Aide au lancement du créathon croisé Rotterdam-Marseille/des journées Campus-France Benelux à Rotterdam

- Créer et gérer les bases de données, à partir de bases de données existantes au sein de l’ambassade, de Campus-France, du RFN et en lien aussi avec la NUFFIC, responsable de l’internationalisation des études aux Pays-Bas.

- Participer à la recherche de nouveaux partenariats et maintenir les liens avec les partenaires afin de dynamiser les relais d’information.

- En lien avec les chargées de communication de l’Institut Français des Pays-Bas et de l’Ambassade de France aux Pays-Bas, concevoir un plan de communication adapté aux différents évènements

-->Soutien aux activités de coopération universitaire et aux actions Campus France
Le/la stagiaire pourra venir en appui de la chargée de mission en fonction des besoins, notamment sur les actions suivantes :

- Animer les réseaux sociaux Campus France Pays-Bas (rédiger des articles, identifier et partager des contenus) et réfléchir aux moyens d’augmenter la visibilité de Campus France aux Pays-Bas et des appels à candidatures pour les bourses Descartes, les PHC van Gogh…

- Contribuer à l’organisation d’un évènement sur les dispositifs universitaires et scientifiques du poste regroupant des Alumni récents : la journée des lauréats

- Participer et communiquer sur le créathon croisé prévu en 2020, sur la journée des lauréats du 25 juin 2020 et aider au montage du programme des nuits Film & Science qui auront lieu en fin septembre.

- Inventorier les coordonnées des alumni récents et promouvoir nos événements sur la plateforme France Alumni Pays-Bas

En fonction des besoins du service, le/la stagiaire pourra également être amené(e) à travailler avec d’autres départements de l’Institut.

PROFIL

- Étudiant(e) en master 2 d’un établissement d’enseignement supérieur néerlandais, de préférence en relations interculturelles ou avec un cursus thématique dans une perspective européenne.
- Organisé, polyvalent, autonome, rigoureux et possédant une bonne capacité d’adaptation
- Créatif, réactif, excellentes capacités de rédaction
- Parfaite maîtrise du Pack Office (Outlook, Word, Excel)
- Excellente connaissance d’internet et des réseaux sociaux
- Langues demandées : français ou néerlandais langue maternelle, anglais de très bon niveau (C1 à C2).

CONDITIONS DE STAGE

Indemnités : indemnités légales en vigueur en France
Convention de stage obligatoire, les étudiant(e)s d’un établissement de l’enseignement supérieur français, ainsi que les étudiants d’un établissement néerlandais peuvent postuler.
Date de prise de fonction : 1er avril 2020
Durée de stage : 3 mois
Lieu de stage : Institut Français aux Pays-Bas, Anna Paulownastraat 76, La Haye
Date limite de candidature : 15 mars 2020

Merci de bien vouloir adresser une lettre de motivation et un CV par courrier électronique aux adresses suivantes : christiaan.seemann@diplomatie.gouv.fr, veronique.verges@diplomatie.gouv.fr

]]>
<![CDATA[ANNULERING - Une Saison française | In gesprek met Atiq Rahimi | 15 april 2020, 14:00 | Groningen]]> 2020-02-18 14:14:14 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/agenda/annulering-une-saison-francaise-in-gesprek-met-atiq-rahimi-15-april-2020-14-00-groningen.html Woensdag 15 april | 14:00 | Het Heerenhuis (Spilsluisen 9, 9712 NR), Groningen

Gesprek is in het Frans. 

Inschrijving > Klik hier

 

Kom dit voorjaar ook naar een van onze gesprekken met Franse auteurs die hun stempel hebben gedrukt op het culturele leven in Frankrijk. Een nieuw Saison Française onder leiding van Olivier Barrot trapt af op 14 april met Atiq Rahimi.

Atiq Rahimi is een opvallende persoonlijkheid: hij is geboren in Afghanistan, de oorlog dwong hem zijn vaderland te verlaten voor het naburige Pakistan om vervolgens Frankrijk te adopteren als zijn tweede vaderland. Daar kan hij zijn vele talenten als schrijver, filmmaker en beeldend kunstenaar ontplooien en zich doen gelden als een belangrijk Frans kunstenaar. Hij won in 2008 de Prix Goncourt voor "Synghé Sabour", waar hij later een film van maakte. Recentelijk kwam zijn nieuwste film uit “Notre-Dame du Nil” en op dit moment werkt hij aan een opera. Atiq Rahimi kan met recht een veelzijdig kunstenaar worden genoemd.


Foto : Atiq Rahimi © Hélène Bamberger/P.O.L

]]>
<![CDATA[Ciné Club | Deux | 24 maart 19.00u. | Forum Groningen]]> 2020-02-18 13:54:58 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/films-2/cine-club-deux-24-maart-19-00u-forum-groningen.html Nina (Barbara Sukowa) en Madeleine (Martine Chevallier) zijn diep verliefd op elkaar. In de ogen van anderen zijn ze gewoon buren die op de bovenste verdieping van hun gebouw wonen. Ze hebben elk hun eigen appartement en komen dagelijks bij elkaar over vloer. Niemand die weet dat ze een stel zijn, zelfs niet Anne, Madeleine's zorgzame dochter. Totdat een tragische gebeurtenis alles op zijn kop zet...

Regie: Filippo Meneghetti, 2020, 95 minuten, Nederlands ondertiteld

Met: Barbara Sukowa, Martine Chevalier, Léa Drucker

]]>
<![CDATA[Ciné Club | Les plus belles années d'une vie | 10 maart 19.00 | Forum Groningen]]> 2020-02-18 13:48:02 http://institutfrancais.nl/nl/groningen/cultuur-en-films/films-2/cine-club-les-plus-belles-annees-d-une-vie-10-maart-19-00-forum-groningen.html Ze kenden elkaar lang geleden. Een intens liefdesverhaal dat gedoemd was om te mislukken krijgt jaren later een onverwacht vervolg. Jean-louis (Trintignant), autocoureur op leeftijd, begint beetje bij beetje zijn geheugen te verliezen. Om hem te helpen, gaat zijn zoon op zoek naar Anne (Anouk Aimé), de vrouw die zijn vader in zijn jonge jaren het hoofd op hol heeft gebracht en die hij nooit heeft kunnen vergeten. Hij slaagt erin de twee weer in contact te brengen met elkaar en het is alsof de tijd geen vat heeft gehad op hun liefde.

Les plus belles années d’une vie is een vervolg op de iconische film Un homme et une femme van Claude Lelouch uit de jaren 60. Een pas gerestaureerde versie van de film is op 7 april te zien in onze ciné club.

Regie: Claude Lelouche, 2019, 90 minuten, Nederlands ondertiteld

Met: Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt

]]>
<![CDATA[Une Saison française | In gesprek met Atiq Rahimi | 14-15 april 2020 | Amsterdam & Groningen]]> 2020-02-18 13:45:18 http://institutfrancais.nl/nl/culturele-agenda/culturele-agenda-2/literatuur-conferentie/une-saison-francaise-in-gesprek-met-atiq-rahimi-14-15-april-2020-amsterdam-groningen.html Dinsdag 14 april | 20:00 | Spui 25 (Spui 25, 1012 XA), Amsterdam

Spui 25-27, 1012 XA Amsterdam

Gesprek is in het Frans. In samenwerking met Spui 25 en Athenaeum Boekhandel.

Inschrijving > Klik hier

 

Woensdag 15 april | 14:00 | Het Heerenhuis (Spilsluisen 9, 9712 NR), Groningen

Gesprek is in het Frans. 

Inschrijving > Klik hier

 

Kom dit voorjaar ook naar een van onze gesprekken met Franse auteurs die hun stempel hebben gedrukt op het culturele leven in Frankrijk. Een nieuw Saison Française onder leiding van Olivier Barrot trapt af op 14 en 15 april met Atiq Rahimi.

Atiq Rahimi is een opvallende persoonlijkheid: hij is geboren in Afghanistan, de oorlog dwong hem zijn vaderland te verlaten voor het naburige Pakistan om vervolgens Frankrijk te adopteren als zijn tweede vaderland. Daar kan hij zijn vele talenten als schrijver, filmmaker en beeldend kunstenaar ontplooien en zich doen gelden als een belangrijk Frans kunstenaar. Hij won in 2008 de Prix Goncourt voor "Synghé Sabour", waar hij later een film van maakte. Recentelijk kwam zijn nieuwste film uit “Notre-Dame du Nil” en op dit moment werkt hij aan een opera. Atiq Rahimi kan met recht een veelzijdig kunstenaar worden genoemd.


Foto : Atiq Rahimi © Hélène Bamberger/P.O.L

]]>