Mobiliteitsbeurzen voor studenten

Ontdek onze ‘France Excellence’ studiebeurzen

Het Institut français NL biedt vier studiebeursprogramma’s voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs:


France Excellence Descartes :

De France Excellence Descartes-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse studenten die een masterstudie in Frankrijk willen behalen. Deze studenten volgen een studie op het gebied van rechten, Franse taal/literatuur, natuurwetenschappen en technische richtingen, onder anderen.


France Excellence Van Dongen : 

De France Excellence Van Dongen-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse kunststudenten in het hoger onderwijs die een masterdiploma in Frankrijk willen behalen.


France Excellence Quantum :

De France Excellence Quantum-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse studenten en jonge onderzoekers in het hoger onderwijs die een masterstudie willen volgen of onderzoek willen doen in Frankrijk. Deze beurs is ook bestemd voor Franse studenten en jonge onderzoekers in het hoger onderwijs die een masterstudie willen volgen of onderzoek willen doen in Nederland. In samenwerking met: QuantEduFrance & Quantum Delta NL.


France Excellence Europa :

Het programma “France Excellence Europa”, ontwikkeld door het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, biedt studenten uit 26 landen van de Europese Unie een beurs om op masterniveau te studeren aan een Franse instelling voor hoger onderwijs. Deze studenten volgen een studie op het gebied van gezondheid, milieuwetenschappen, digitale wetenschappen, onderwijs en cultuur, onder andere.


Programma voor taalassistenten :

Het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk biedt taalassistenten de mogelijkheid kennis te maken met de Franse taal en maatschappij en tegelijkertijd de rijkdom van de Nederlandse taal en cultuur onder de aandacht te brengen bij studenten aan onderwijsinstellingen.

Het programma voor taalassistenten draagt bij aan de uitwisseling van studenten op Europese en internationale schaal en biedt hun de mogelijkheid om te leren en hun eerste werkervaring op te doen, wat een absolute meerwaarde vormt voor hun universitaire loopbaan.