Nouveau Grand Tour

Wat is de “Nouveau Grand Tour” ?

De “Nouveau Grand Tour” is een residentieprogramma voor artistiek onderzoek, experiment en creatie, ontworpen voor de professionalisering van opkomende Europese kunstenaars. Dit programma is gebaseerd op een netwerk van zestig artistieke residenties in Frankrijk, Italië en Nederland.  
De jaren na het afstuderen zijn een cruciale periode voor jonge kunstenaars, die extra steun nodig hebben om blijvende professionele connecties te ontwikkelen buiten hun directe omgeving. Daarom biedt het programma de ongeveer twintig geselecteerde kunstenaars de tijd en ruimte om te onderzoeken, na te denken en contacten te leggen met andere kunstenaars en lokale culturele instellingen.

De “Nouveau Grand Tour” is een eigentijdse herinterpretatie van de achttiende-eeuwse traditie van de Grand Tour, gericht op het bevorderen van nieuwe visies en creaties door middel van Europese mobiliteit. De “Nouveau Grand Tour” wil een broedplaats zijn voor innovatieve en kritische visies, bijdragen aan de implementatie van duurzame en participatieve praktijken en wil alternatieve manieren van productie en creatie faciliteren. De “Nouveau Grand Tour” zal toekomstige generaties kunstenaars begeleiden in de deconstructie en de reconstructie van creatieve praktijken in Europa. 

Een programma in wording

De “Nouveau Grand Tour” is een initiatief van het Institut français Italië. In 2022 verwelkomde de eerste editie vijftig jonge Franse, Duitse en Oekraïense kunstenaars in 25 Italiaanse partnerresidenties. Voor de tweede editie, in 2023, sloten 25 Franse residenties zich aan bij het netwerk en verwelkomden zij vijftig Italiaanse kunstenaars. Ongeveer twintig Franse kunstenaars namen in 2024 deel aan de tien Nederlandse residenties van de “Nouveau Grand Tour”, waarmee het programma een bredere Europese uitstraling kreeg.  

De “Nouveau Grand Tour” in Nederland

In Nederland wordt het programma medegefinancierd door het Institut français NL en het France-Nederland Cultuurfonds, waardoor verschillende particuliere partners bij het project betrokken kunnen worden. De kenmerken van de residenties variëren naargelang de gastinstelling: van de duur van het verblijf tot het aantal andere residenten, van stedelijke centra tot landelijke omgevingen, evenals gevestigde locaties of locaties die voor de gelegenheid zijn gecreëerd. Elk jaar bestaat het nieuwe cohort uit kunstenaars uit verschillende creatieve disciplines. 

Bekijk hier de 10 residenties van de “Nouveau Grand Tour” in Nederland :

Nouveau Grand Tour