Choix Goncourt Nederland: de call 2021 is gesloten

De Choix Goncourt des Nederland biedt Nederlandse studenten de mogelijkheid hun favoriete Franstalige roman te kiezen voor de Prix Goncourt selectie.

Presentatie

Net als de twintig andere internationale Choix Goncourt die onder auspiciën van de Académie Goncourt worden gepresenteerd, biedt de Choix Goncourt Nederland studenten de mogelijkheid hun Goncourt keuze te nomineren.

De Choix Goncourt Nederland heeft tot doel de uitgave van hedendaagse Franse of Franstalige werken in Nederland en het bezoek van hun auteurs te ondersteunen. Het is een transversaal project waarbij universiteiten en hogescholen waar Frans wordt onderwezen zijn betrokken en dat, terwijl het de zichtbaarheid van de Franse studies vergroot, werkt aan de ondersteuning van het onderwijs van de Franse taal en de bevordering van de Franse literatuur in het hele land.

Voorwaarden

 • Docenten van alle vakken aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs waar Frans wordt onderwezen, worden uitgenodigd hun voornemen kenbaar te maken om deel te nemen aan de Choix Goncourt des Pays-Bas.
 • De Choix Goncourt des Pays-Bas is bedoeld voor studenten met een goed niveau Frans.

Programma

Onder leiding van hun professoren lezen studenten van de deelnemende Nederlandse universiteiten de selectie van vier romans uit de derde selectie van de Prix Goncourt, beoordelen deze en kiezen collectief de winnaar. De afgevaardigden van elke leescommissie komen vervolgens op nationaal niveau bijeen en beslissen collectief welke auteur de Choix Goncourt Nederland wint.

Interesse formulier

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français des Pays-Bas.

Kalender

 • Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties: 28 mei 2021
 • Bevestiging van partnerinstellingen : juni 2021
 • Aankondiging van de derde selectie van de prix Goncourt: 26 oktober 2021
 • Ontmoeting met een member van de Académie Goncourt: 27 oktober 2021
 • Workshop Frans over de prix Goncourt: 16 november 2021
 • Nationale juryberaadslaging en bekendmaking van de winnende roman: 15 december 2021

Over

Onder auspiciën van de Académie Goncourt presenteert het Institut français des Pays-Bas de Choix Goncourt Nederland aan, die Nederlandse studenten de mogelijkheid biedt hedendaagse Franstalige literatuur te ontdekken, deel te nemen aan een leescommissie, hun favoriete werk te kiezen en hun keuze te beargumenteren.

Editie 2021

 • Lancering van de editie: oktober 2021

Contacten

Jean-François Rochard
Attaché voor taalkundige en
onderwijskundige samenwerking
email

Gala-Alexa Amagat
Beleidsmedewerker culturele en
wetenschappelijke samenwerking
email

Partners

 • Georganiseerd door: Institut français des Pays-Bas
 • Onder auspiciën van: Académie Goncourt
 • Met steun van: Agence Universitaire de la Francophonie
 • In samenwerking met: Librairie Le Temps Retrouvé; Nuffic