Créathon voor een duurzame agro-industrie: van beperkte ecologische impact tot veerkrachtige sector

Ben jij een bachelor-/master-/PDEng-/PhD-student of een young professional die werkt of studeert in de regio Lille, België of Nederland? Heb jij creatieve ideeën over hoe we het huidige voedselsysteem duurzamer en krachtiger kunnen maken door middel van innovatie en verbeteringen? Ben jij creatief en/of ondernemend? Dan is dit misschien wel jouw kans om deel te nemen aan onze Cross-Creathon 2023 over “Sustainable food : between low environmental impact and resilience”. Aan het einde van dit document vind je het aanmeldingsformulier dat je vóór 5 februari 2023 kunt invullen en met je cv kunt insturen.

Context

Frankrijk, België en Nederland streven samen naar koolstofneutraliteit. Om dat te bereiken hebben Frankrijk en Nederland op 9 maart 2022 een Gezamenlijk communiqué naar buiten gebracht, na de gezamenlijke verklaring van 31 augustus 2021, over hun doelstellingen voor de komende jaren. Beide landen herhalen hun belofte voor de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Ze gaan voor een vermindering van de uitstoot van minstens 55 % tegen 2030 en koolstofneutraliteit tegen 2050.  

In Frankrijk, om precies te zijn in het Noorden van Frankrijk, volgt de ambitie van de Europese Metropool van Lille (MEL) de nationale en Europese motivatie. Een van de doelstellingen is opkomen voor het klimaat en de burgers door de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouw en bevoorrading op korte afstand te stimuleren. Het doel is om de landbouw als economische sector te versterken, duurzame landbouwpraktijken aan te moedigen, het aanbod van lokale producten te structureren en de landbouwgrond in stand te houden. De MEL werkt aan de ontwikkeling van duurzame landbouwtechnieken en -praktijken door te investeren in innovatie, technologie en de invoering van een territoriaal voedselproject (PAT) dat producenten, verwerkers, distributeurs, lokale overheden en consumenten samenbrengt. In België, bij Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, bracht in november 2021 een routekaart naar duurzaamheid uit voor de Belgische voedingsindustrie. Een van de hoofddoelen is gericht op ‘Klimaat, duurzaamheid en innovatie’. Men wil de overgang naar een koolstofarme, duurzame en klimaatbestendige economie versnellen. Zo versterkt het nationale energie- en klimaatplan voor een overgang naar klimaatneutraliteit. Een deel van de as betreft onderzoek en ontwikkeling om de energietransitie te ondersteunen en de CO2-uitstoot verder te beperken. Herstel van de biodiversiteit en versterking van het aanpassingsvermogen en de veerkracht bij klimaatverandering komen er ook bij kijken.

Nederland wil actie ondernemen in een aantal sectoren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gaat dan over landbouw en landgebruik, waar de nadruk ligt op bijvoorbeeld klimaatvriendelijke voedselconsumptie, vermindering van voedselverspilling of koolstofopslag in de grond en vegetatie door middel van proefprogramma’s voor klimaatvriendelijke landgebruik. Nederland werkt aan de overgang naar een meer circulaire en duurzame landbouw en voedselproductie om de impact daarvan op het milieu te minimaliseren. Enkele van de belangrijkste doelstellingen zijn het verlagen van het energie- en grondstoffengebruik en het beëindigen van verspilling in verschillende delen van de voedselketen. Om dat voor elkaar te krijgen, voert men verschillende acties en beleidsmaatregelen in, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2023 is ingegaan. Het onlangs door de Europese Commissie goedgekeurde GLB is bedoeld om de overgang naar een duurzame, veerkrachtige en moderne Europese landbouwsector vorm te geven. Onder het hervormde beleid in Nederland wordt de financiering eerlijker verdeeld onder de bedrijven, met een nadruk op kleine en middelgrote bedrijven en jonge boeren. Bovendien worden landbouwers gestimuleerd om te innoveren, van precisielandbouw tot agro-ecologische productiemethodes.

Onder begeleiding van drie deskundigen – uit de MEL, Nederland en België – werk je in gemengde teams wat betreft disciplines, studieniveau, afkomst en geslacht.

  • Tijdens het eerste deel in Wageningen worden kleine groepen gevormd om gezamenlijk te worden aan een van uitdagingen die vooraf zijn geformuleerd door de organisatoren, de begeleiders en hun partners. Aan het einde van het eerste deel presenteert elk team zijn projectvoorstellen aan de andere teams, de begeleiders, de organisatoren en de lokale partners om waardevolle feedback te verzamelen.

Tijdens het tweede deel ligt de nadruk op de afwerking en de verfijning van de projecten op basis van de ontvangen feedback. Aan het einde van het programma presenteren alle groepen hun eindwerk voor een jury van deskundigen. Tijdens de presentaties laten alle teams zien hoe ze hun idee kunnen uitvoeren met bijvoorbeeld een prototype, een infographic, een basis businessplan of een visuele presentatie. De winnende teamleden krijgen financiële hulp in de vorm van een mobiliteitsbeurs om het groepsproject verder te ontwikkelen.

Tijdens beide onderdelen van het programma zijn er inspirerende lezingen door verschillende deskundigen, bezoeken ter plaatse, gezamenlijke werksessies en netwerkevenementen.

De ontwikkeling van een project vereist dat je van 7 april tot 24 mei (naast je andere werkzaamheden en op een flexibele manier) blijft werken aan de groepsprojecten. De teams bepalen zelf het exacte tijdsmanagement en de investering. De begeleiders helpen je daarbij in een online meeting. Zo kun je bespreken hoever je in die periode bent gekomen.


Praktische informatie

  • Wanneer: 2, 3 en 4 mei in Wageningen en 24, 25 en 26 mei in Lille (FR), mits de gezondheidsvoorschriften de desbetreffende landen het toelaten.
  • Taal: De werksessies zijn in het Engels.
  • Kosten: De organisatoren dekken de vervoerskosten (reizen tussen Frankrijk, België en Nederland en vice versa + openbaar vervoer/fietsen (indien mogelijk) ter plaatse), accommodatie (twee of drie nachten in een hotel voor deelnemers die niet in Lille wonen en drie nachten in een hotel in Nederland voor deelnemers die niet in Wageningen wonen) en maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten voor beide onderdelen van het programma). Voor andere kosten zijn deelnemers zelf verantwoordelijk.
  • Jury: De organisatoren stellen een panel samen van leden met verschillende professionele achtergronden (hoger onderwijs en onderzoek, zaken en cultuur). De jury heeft het laatste woord en kiest het winnende team. Op 26 mei komt de jury in ’s middags in Lille bijeen om de presentaties te beoordelen. De groepen presenteren hun projecten in de vorm van een ‘pitch’ van 5 tot 10 minuten voor een jury en de aanwezigen.

Selectiecriteria

  • Voor wie: Bachelor-/master-/PDEng-/PhD-student en young professionals tussen de 18 en 35 jaar die in Lille, België of Nederland wonen, kunnen zich aanmelden voor dit evenement. Internationale studenten zijn ook welkom.
  • Deelname: Alle 32 geselecteerde deelnemers wonen beide onderdelen in beide landen bij. Deelname aan het volledige programma is verplicht. Het niet nakomen van de regels (absentie, ongepast gedrag) leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de Creathon.
  • De projecten worden beoordeeld op de volgende criteria en onderwerpen:

            * Relevantie                * Originaliteit-creativiteit

            * Impact                      * Duidelijkheid

            * Uitvoerbaarheid      * Haalbaarheid

            * Schaalbaarheid       * Teamgeest

De jury maakt na afloop van het juryberaad de namen en banden van de laureaten (het winnende team) bekend. In een online artikel worden de verschillende projecten getoond met foto’s van de werksessies en de eindceremonie in Lille.

Over

Wat is een Creathon?

Creathons zijn ‘creatieve marathons”, interactieve workshops waar getalenteerde studenten en young professionals die in Frankrijk, België of Nederland wonen bij elkaar komen. Deelnemers van verschillende achtergronden en studievelden werken samen. Ze leveren oplossingen, projecten of prototypes af die verbonden zijn aan een bepaald thema. Klik hier voor meer informatie over onze (eerdere) Creathons.

De Creathon, een trinationale fysieke bijeenkomst

De Creation bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit voorbereidende sessies op 2,3 en 4 mei op verschillende inspirerende locaties in Wageningen. Een maand later vindt het tweede deel plaats in Lille op 24, 25 en 26 mei. Alle geselecteerde deelnemers (FR, NL, BE) moeten beide onderdelen bijwonen.


Bekendmaking kandidaten in februari

Contact

Marnix Satter
Chargé de mission universitaire et scientifique
email

Partners

  • Georganiseerd door: IFNL, Réseau franco-néerlandais, Nuffic, de ambassade van Frankrijk naar België, universiteit van Lille, ambassade van Frankrijk naar Nederland
  • In samenwerking met: La métropole européenne de Lille, Wageningen University and Research, Fontys Pulsed Academy