Descartes-Huygensprijs: de call 2021 is gesloten

De Descartes-Huygensprijs wordt toegekend aan één Franse en één Nederlandse wetenschapper voor hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Presentatie

Het doel van de Descartes-Huygensprijs is het stimuleren van de internationale carrière van een Nederlandse onderzoeker, geselecteerd door de Franse regering, en een Franse onderzoeker, geselecteerd door de Nederlandse regering, alsmede het creëren van sterke partnerschappen om te kunnen reageren op Europese aanbestedingen.

Richtingen

 • Materiaalwetenschappen
 • Levenswetenschappen
 • Geesteswetenschappen en sociale wetenschappen

Deelnamecriteria

Franse universiteiten, organisaties, laboratoria en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd nominaties in te dienen voor Nederlandse onderzoekers.

 • De onderzoeker moet onderdaan zijn van de Europese Unie of al meer dan vijf jaar in dienst zijn van een Nederlandse instelling.
 • De onderzoeker moet bijdragen aan de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.
 • De onderzoeker moet bereid zijn ten minste drie maanden als gastonderzoeker in Frankrijk door te brengen, hetzij aaneengesloten, hetzij gespreid over verschillende onderzoeksbezoeken.
 • De onderzoeker moet bereid zijn om over het Frans-Nederlandse onderzoeksproject dat in het kader van de Descartes-Huygensprijs wordt uitgevoerd, te communiceren met de wetenschappelijke gemeenschap en het grote publiek.

Selectiecriteria

 • De wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeker.
 • De bijdrage van de onderzoeker aan de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.
 • Het onderzoeksvoorstel in het kader van de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.
 • De doelstelling van het onderzoeksverblijf.

Selectiecomité

In aanmerking komende aanvragers worden onderworpen aan een afzonderlijke wetenschappelijke evaluatie door elk van beide partijen.

Prijs

De Nederlandse en Franse winnaars ontvangen elk een mobiliteitsbeurs van €23 000 om een of meer onderzoeksverblijven in Frankrijk of Nederland uit te voeren in het kader van hun Nederlands-Franse onderzoeksprojecten.

Uitreiking van de prijs

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs vindt afwisselend plaats aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Academie des sciences van het Institut de France.

Indienen van een nominatie

 • Voor Nederlandse onderzoekers: Nominaties kunnen worden ingediend via de website van het Institut français des Pays-Bas.
 • Voor Franse onderzoekers: Nominaties kunnen worden ingediend via de website van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Een onderzoeker kan niet zelf een aanvraag indienen. De Nederlandse onderzoekers moeten worden genomineerd door een universiteit, orgaan, laboratorium of instelling in Frankrijk. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • Een gedetailleerd CV van de Nederlandse onderzoeker met de nadruk op zijn/haar bijdrage aan de Frans-Nederlandse onderzoekssamenwerking.Gedetailleerde beschrijving van het samenwerkingsproject waaraan de Nederlandse kandidaat zou deelnemen tijdens zijn/haar verblijf in Frankrijk.
 • Gedetailleerde beschrijving van het samenwerkingsproject waaraan de Nederlandse kandidaat zou deelnemen tijdens zijn/haar verblijf in Frankrijk.
 • Aanbeveling door de directie van het Franse laboratorium dat de nominatie indient, samen met twee ondersteunende brieven.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 31 augustus 2021
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: januari 2022
 • Prijsuitreiking: februari 2022 in Parijs

Over

De Descartes-Huygensprijs, die in 1995 door de Franse en de Nederlandse regering is ingesteld, wordt elk jaar toegekend aan één Franse en één Nederlandse wetenschapper van internationale faam, als erkenning voor hun werk en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Editie 2021

 • Begin van de projecten: februari 2022

Contact

Christiaan Seemann
Chargé de mission
universitaire et scientifique
email

Partners

 • Uitvoering in Frankrijk: Académie des sciences de l’Institut de France; Ministerie van Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie; Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken
 • Uitvoering in Nederland: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Gecoördineerd door: Institut français des Pays-Bas