Descartes-stagebeurzen: open call 2022

De Descartes-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse PhD studenten in het hoger onderwijs die een stage in een onderzoekslaboratorium willen doen.

Presentatie

Sinds 2001 hebben al ruim 140 studenten afkomstig van alle instellingen voor hoger onderwijs in Nederland de kans gekregen om in Frankrijk te gaan studeren of een onderzoeksstage te doen dankzij de studiebeurzen van het Institut français des Pays-Bas. Deze studenten hebben hun opleiding in verschillende disciplines kunnen voltooien aan erkende instellingen die bekend staan om de hoge kwaliteit van hun onderwijs.

De Descartes-stagebeurzen zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die een duidelijk studiedoel hebben in Frankrijk. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk informatie in te winnen over stagemogelijkheden in Frankrijk voordat je een aanvraag voor een beurs indient.

Richtingen

 • Natuurwetenschappen en exacte wetenschappen
 • Technische richtingen en engineering
 • Rechten, economie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, internationale handel, management
 • Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis

Profiel

 • Student(e) die werkt aan zijn/haar proefschrift aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.
 • Alle nationaliteiten komen in aanmerking, met uitzondering van de Franse.
 • Kennis van de Franse taal is niet verplicht; het benodigde taalbeheersingsniveau wordt bepaald afhankelijk van de gekozen opleiding en de opleidingstaal.

In het kader van het initiatief Make Our Planet Great Again van de president van de Franse republiek worden studenten die zich focussen op een gebied gerelateerd aan klimaatverandering (landbouw, big data, chemie, milieurecht en -beleid, water- en afvalbeheer, energie, gezondheid, aardwetenschappen enz.) aangemoedigd een aanvraag in te dienen.

Voordelen

 • Maandelijkse toelage van ongeveer €900 gedurende tien maanden.
 • Maximale vergoeding van €5.000 voor de inschrijfkosten aan de hoger-onderwijsinstelling en sociale verzekeringen.
 • Verschillende voordelen die verbonden zijn aan de status van een beursstudent in Frankrijk (huursubsidie, studentenleven enz.).

Algemene voorwaarden

Het is aan de kandidaat om alle benodigde af te handelen met het gekozen laboratorium in Frankrijk. De inschrijftijd voor onderwijs en administratie verschillen per laboratorium. Het wordt daarom sterk aanbevolen dat kandidaten niet afwachten of zij een beurs krijgen alvorens contact op te nemen met het laboratorium van hun keuze.

De beurs wordt pas definitief toegekend nadat de begunstigde is toegelaten door een van de gekozen Franse laboratoria. Descartes-beurzen kunnen niet worden gecombineerd met andere beurzen verleend door de Franse overheid, beurzen van het AUF of Erasmus+-beurzen.

Een Descartes-stagebeurs is geen vervanging van een promotiecontract. Na afloop van de tijd in Frankrijk moet de promovendus zijn/haar werkzaamheden in het Nederlandse laboratorium weer oppakken.

De geselecteerde kandidaten zeggen toe dat ze de stage zullen doen waarvoor de beurs is toegekend en het Institut français regelmatig op de hoogte zullen stellen van het verloop van hun verblijf. Ook moeten ze bereid zijn om na terugkeer mee te werken aan bepaalde activiteiten voor uitwisselingsbeurzen en van het netwerk France Alumni Pays-Bas.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français des Pays-Bas. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • CV met foto
 • Beschrijving van het proefschrift en het onderzoeksproject dat tijdens de stage wordt uitgevoerd
 • Kopie van het meest recente universitaire diploma
 • Aanbevelingsbrief van het Nederlandse laboratorium
 • Ondersteuningsbrief van het Franse laboratorium waar de student tijdens de stage werkzaam zal zijn

De kandidaten die door de voorselectie komen, leggen hun aanvraag voor aan een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van universiteiten, het Institut français des Pays-Bas en bedrijven.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 30 april 2022
 • Presentatie voor een jury: begin juni 2021
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: half-juni 2021
 • Dag van de laureaten: juli 2022 op de Franse Residentie in Den Haag

Over

De Descartes-stagebeurzen van het Institut français des Pays-Bas bieden financiële steun aan de beste Nederlandse afgestudeerde studenten die een onderzoeksstage in Frankrijk willen doen.

Editie 2022

 • Begin van het academiejaar: september 2022

Contact

Landry Charrier
Attaché voor academische en wetenschappelijke samenwerking
email

Partners

 • Uitvoering in Frankrijk: Campus France; Ministerie van Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie; Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken
 • Gecoördineerd door: Institut français des Pays-Bas