Descartes studiebeurzen: open call 2023-2024: inschrijving inmiddels gesloten

De Descartes-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse studenten in het hoger onderwijs die een masterstudie in Frankrijk willen behalen.

Presentatie

Sinds 2001 hebben al ruim 140 studenten afkomstig van alle instellingen voor hoger onderwijs in Nederland de kans gekregen om in Frankrijk te gaan studeren of een onderzoeksstage te doen dankzij de studiebeurzen van het Institut français NL. Deze studenten hebben hun opleiding in verschillende disciplines kunnen voltooien aan erkende instellingen die bekend staan om de hoge kwaliteit van hun onderwijs.

De Descartes-studiebeurzen zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die een duidelijk studiedoel hebben in Frankrijk. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk informatie in te winnen over studeren in Frankrijk voordat je een aanvraag voor een beurs indient.

Voorwaarden voor deelname/profiel

 • Natuurwetenschappen en exacte wetenschappen
 • Technische richtingen en engineering
 • Rechten, economie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, internationale handel, management
 • Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis

Selectiecriteria

 • Studenten met minimaal een Nederlands Bachelor (WO of HBO) die zijn ingeschreven aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.
 • Alle nationaliteiten komen in aanmerking, met uitzondering van de Franse.
 • Kennis van de Franse taal is niet verplicht; het benodigde taalbeheersingsniveau wordt bepaald afhankelijk van de gekozen opleiding en de opleidingstaal.

Editie 2023-2024

Begin van het academisch jaar : september 2023

Contact

Marnix Satter
Medewerker universitaire en wetenschappelijke samenwerking

email

Voordelen

 • Maandelijkse toelage van ongeveer €700 gedurende tien maanden.
 • Maximale vergoeding van €5.000 voor de inschrijfkosten aan de hoger-onderwijsinstelling en sociale verzekeringen.
 • Verschillende voordelen die verbonden zijn aan de status van een beursstudent in Frankrijk (huursubsidie, studentenleven enz.).

Algemene voorwaarden

Het is aan de kandidaat om alle benodigde formaliteiten af te handelen met de gekozen hogeronderwijsinstellingen in Frankrijk. De inschrijftijd voor onderwijs en administratie verschillen per instelling. Het wordt daarom sterk aanbevolen dat kandidaten niet afwachten of zij een beurs krijgen alvorens contact op te nemen met de instellingen van hun keuze.

De beurs wordt pas definitief toegekend nadat de begunstigde is toegelaten door een van de gekozen Franse instellingen. De toekenning van de beurs geldt niet als toelating aan en inschrijving bij een Franse instelling voor hoger onderwijs.

Descartes-studiebeurzen kunnen niet worden gecombineerd met andere beurzen verleend door de Franse overheid, beurzen van het AUF of Erasmus+-beurzen.

De geselecteerde kandidaten zeggen toe dat ze de opleiding zullen volgen waarvoor de beurs is toegekend en het Institut français regelmatig op de hoogte zullen stellen van het verloop van hun verblijf. Ook moeten ze bereid zijn om na terugkeer mee te werken aan bepaalde activiteiten voor uitwisselingsbeurzen en van het netwerk France Alumni Pays-Bas.

Indienen van een aanvraag

Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • CV met foto
 • Motivatiebrief waarin wordt uitgelegd hoe de studie in Frankrijk bijdraagt aan de academische en professionele ontwikkeling van de student
 • Kopieën van universitaire diploma’s en cijferlijsten
 • Twee aanbevelingsbrieven van een hoogleraar of een professional
 • Bewijs van inschrijving of toelating als je al contact hebt gehad met of bent toegelaten aan een Franse hogeronderwijsinstelling
 • Het aanvraagdossier kan per mail worden ingediend bij Marnix Satter

De kandidaten die door de voorselectie komen, leggen hun aanvraag voor aan een jury.

Data

Einddatum voor indienen aanvragen: 1 mei 2023
Presentatie voor een jury: eind mei 2023
Aankondiging van succesvolle kandidaten: begin juni 2023
Avond van de laureaten: 22 juni 2023 op de Residentie van Frankrijk in Den Haag.

Over

De Descartes-studiebeurzen van het Institut français NL bieden financiële steun aan de beste Nederlandse afgestudeerde studenten die een masterstudie in Frankrijk willen doen.

Partners

 • Uitvoering in Frankrijk: Campus France; Ministerie van Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie; Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken
 • Gecoördineerd door: Institut français NL