France Excellence NL studiebeurzen : de call voor 2024 is nu gesloten

Presentatie van de editie

Sinds 2001 hebben al ruim 250 studenten afkomstig van alle instellingen voor hoger onderwijs in Nederland de kans gekregen om in Frankrijk te gaan studeren of een onderzoeksstage te doen dankzij de studiebeurzen van het Institut français NL. Deze studenten hebben hun opleiding in verschillende disciplines kunnen voltooien aan erkende instellingen die bekend staan om de hoge kwaliteit van hun onderwijs.

In 2024 zal het Institut français NL de “France excellence NL”-beurzen in Nederland verstrekken, die Nederlandse afgestudeerden in het hoger onderwijs in staat stellen om hun masteropleiding in Frankrijk te volgen in verschillende vakgebieden en deel te nemen aan een programma voor taalassistenten. 

Ontdek onze ‘France Excellence’ studiebeurzen

Het Institut français NL biedt vier studiebeursprogramma’s voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs:


France Excellence Descartes :

De France Excellence Descartes-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse studenten met een (of meerdere) van de onderstaande profielen in het hoger onderwijs die een masterstudie in Frankrijk willen behalen :

 • Natuurwetenschappen en exacte wetenschappen;
 • Technische richtingen, engineering studies, applied sciences;
 • Rechten, economie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, internationalehandel, management, politicologie;
 • Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis.

Einddatum voor indienen kandidatuur: 30 april 2024

Let op: de beurzen worden alleen toegekend aan studenten die op moment van aanvraag nog niet in Frankrijk studeren. Studenten die al een programma aan een Franse universiteit volgen kunnen zich helaas niet aanmelden. 


France Excellence Van Dongen : 

De France Excellence Van Dongen-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse kunststudenten in het hoger onderwijs met een (of meerdere) van de onderstaande profielen die een masterdiploma in Frankrijk willen behalen:

 • Kunsten: tekenen, beeldhouwen, schilderen, fotografie, digitale kunst, film, striptekenen enz.
 • Design: productdesign, interieur- en ruimtelijk ontwerp, grafische vormgeving, socialevormgeving, mode, textielontwerp, culinaire vormgeving enz.

Einddatum voor indienen kandidatuur: 30 april 2024


France Excellence Quantum :

De France Excellence Quantum-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse studenten en jonge onderzoekers in het hoger onderwijs die een masterstudie willen volgen of onderzoek willen doen in Frankrijk. Deze beurs is ook bestemd voor Franse studenten en jonge onderzoekers in het hoger onderwijs die een masterstudie willen volgen of onderzoek willen doen in Nederland. In samenwerking met: QuantEduFrance & Quantum Delta NL.

Alle kandidaturen gebaseerd op masteropleidingen en onderzoeksprojecten op gebied van quantum komen in aanmerking. 

Enkele voorbeelden van studierichtingen en onderzoeksvelden: 

 • Quantum Science and Technology 
 • Quantumengineering
 • Quantum computing
 • Quantumsensoren
 • Informatica en quantum
 • Quantum Cryptografie
 • Quantumcommunicatie
 • Quantum materialen

France Excellence Europa :

Het programma “France Excellence Europa”, ontwikkeld door het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, biedt studenten uit 26 landen van de Europese Unie een beurs om op masterniveau te studeren aan een Franse instelling voor hoger onderwijs. Verschillende studierichtingen komen in aanmerking:

 • Cultuur en erfgoed
 • Onderwijs, pedagogiek, hoger onderwijs
 • Franse taal en cultuur, vreemde talen en culturen,  Europese studies
 • Gezondheid
 • Milieuwetenschappen
 • Digitale wetenschappen
 • Rechten en politieke wetenschappen

Einddatum voor indienen kandidatuur: 29 maart 2024

Meer informatie op de Campus France website.


Programma voor taalassistenten :

Het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk biedt taalassistenten de mogelijkheid kennis te maken met de Franse taal en maatschappij en tegelijkertijd de rijkdom van de Nederlandse taal en cultuur onder de aandacht te brengen bij studenten aan onderwijsinstellingen.

Het programma voor taalassistenten draagt bij aan de uitwisseling van studenten op Europese en internationale schaal en biedt hun de mogelijkheid om te leren en hun eerste werkervaring op te doen, wat een absolute meerwaarde vormt voor hun universitaire loopbaan.

Einddatum voor indienen kandidatuur: 24 maart 2024
Startdatum: 
2 september 2024

Meer weten? Neem deel aan onze webinar op 19 maart 2024!

Ontmoet de laureaten van onze France Excellence studiebeurzen in 2023 :