Frans-Nederlands Cultuurfonds: de call 2022 is gesloten

Het Frans-Nederlands Cultuurfonds steunt projecten van Nederlandse culturele structuren die Franstalige artistieke creatie in Nederland bevorderen.

Presentatie

Het Frans-Nederlands cultuurfonds heeft tot doel de artistieke samenwerking op lange termijn en de dialoog tussen Franse en Nederlandse culturele actoren te bevorderen. Het verleent financiële steun aan Nederlandse culturele structuren (musea, kunstcentra, festivals, theaters, enz.) die zich inzetten voor de promotie van hedendaagse Franse of Franstalige kunstprojecten.

Soorten projecten

 • Uitnodigingen aan Franse of Franstalige kunstenaars of sprekers, gepresenteerd door een Nederlandse culturele instelling.
 • Frans-Nederlandse coproducties of langdurige samenwerking, gepresenteerd door een Nederlandse culturele instelling.
 • Projecten die door Franse of Franstalige kunstenaars of curatoren worden samengesteld, gepresenteerd door een Nederlandse culturele instelling.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français des Pays-Bas. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • Een gedetailleerde presentatie van het project.
 • Een gedetailleerde begroting voor het project in termen van uitgaven en inkomsten.
 • Een communicatieplan.
 • Voorgestelde tegenprestatie.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 15 januari 2021
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: februari 2022
 • Datum van de projecten: 2022

Over

Het Frans-Nederlands Cultuurfonds van het Institut français des Pays-Bas steunt artistieke projecten van Nederlandse culturele structuren die zich richten op hedendaagse Franstalige kunstprojecten.

Editie 2022

 • Datum van de projecten: 2022

Contact

Pascale Fila
Medewerker culturele samenwerking
email

Gala-Alexa Amagat
Attachee voor culturele samenwerking (ad interim)
email

Partners

 • Georganiseerd door: Institut français des Pays-Bas
 • Foto: Laure Prouvost, Deep See Surrounding You / Vois Ce Bleu Profond te Fondre, Bonnenfanten © Peter Cox