Jeunes Talents-programma: de call 2021 is gesloten

Het Jeunes Talents-programma biedt jongeren uit Frankrijk en Nederland de mogelijkheid hun ideeën te delen in het kader van de Erasmus-Descartes Conferentie.

Presentatie

In het kader van de Erasmus-Descartes Conferentie 2021 onderzoeken de jonge talenten manieren om stedelijk bouw- en sloopafval te recyclen tot innovatie materialen en zo tevens een band te creëren tussen Parijs en Rotterdam.

In navolging van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties zetten Frankrijk en Nederland zich in voor het duurzame beheer van stedelijk bouw- en sloopafval in stedelijke context. Beide landen hebben complementaire expertise over manieren om dit afval te recyclen en om te zetten in innovatieve materialen. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om tegen 2020 70% van het bouwafval terug te winnen. Deze doelstelling is in Frankrijk, waar bijna 50% van de bouwmaterialen wordt gesorteerd en gedeeltelijk gerecycled, opgenomen in de wet van 17 augustus 2015 inzake energietransitie voor groene groei. In Nederland zijn de afgelopen tien jaar talrijke initiatieven gelanceerd, zoals de Green Port voor Rotterdam en het streven om voor alle nieuwe gebouwen op systematische wijze een minimale impact op de energiekosten te bereiken.

De Erasmus-Descartes Conferentie 2021 geeft een stem aan jonge talenten naast die van deskundigen op het gebied van architectuur, de circulaire economie en hergebruik. Hun gemeenschappelijke discussies hebben tot doel de uitwisseling van kennis en expertise tussen Frankrijk en Nederland te bevorderen, bilaterale samenwerking te stimuleren om zo de overgang naar duurzame stadsontwikkeling te versnellen.

Programma

Voorbereidingsfase

De eerste fase van het Jeunes Talents-programma van 2021 vindt plaats op 7 en 8 oktober in Parijs in het Atelier néerlandais van de Nederlandse ambassade in Frankrijk en in het Collège néerlandais van de Cité internationale universitaire de Paris.

Presentatiefase

De tweede fase van het Jeunes Talents-programma 2021 vindt plaats op 17, 18 en 19 november in Rotterdam als onderdeel van de Erasmus-Descartes Conferentie.

Profiel

 • Jonger dan 30 jaar.
 • Woonachtig in Frankrijk of in Nederland.
 • Vloeiend in Engels, Frans en Nederlands.
 • Beschikbaar zijnop 7 en 8 oktober 2021, en op 17, 18 en 19 november 2021 voor de twee verplichte  onderdelen van het Jeunes Talents-programma.

Modaliteiten

 • Vervoer, accommodatie, maaltijden: vervoer, accommodatie en maaltijden zijn voor rekening van de organisatoren.
 • Samenstelling van de teams: 12 deelnemers.
 • Begeleiding van de teams: 1 coach vanuit Frankrijk en 1 coach vanuit Nederland.

Indienen van een aanvraag

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 22 september 2021
 • Juryvergadering : september 2021
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: september 2021
 • Fase 1: 7 en 8 oktober 2021 in Parijs
 • Fase 2: 17, 18 en 19 november 2021 in Rotterdam

Over

Het Jeunes Talents-programma biedt studenten en jonge professionals uit Frankrijk en Nederland de mogelijkheid hun ideeën te delen in het kader van de Erasmus-Descartes Conferentie, die jaarlijks door de Franse ambassade in Nederland en de Nederlandse ambassade in Frankrijk gezamenlijk wordt georganiseerd.

Editie 2021

 • Thema: Stedenbouw
 • Steden Parijs en Rotterdam
 • Fase 1: 7-8 oktober 2021 in Parijs
 • Fase 2: 17-19 november 2021 in Rotterdam
 • Taal: Engels

Contact

Christiaan Seemann
Medewerker universitaire
en wetenschappelijke samenwerking
email

Partners van de editie 2021

 • Mede-georganiseerd door: Nuffic; Réseau franco-néerlandais
 • In samenwerking met: Franse ambassade in Nederland; Nederlandse ambassade in Frankrijk; Atelier néerlandais; Collège néerlandais; Institut français des Pays-Bas