Lycée d’Europe: de call 2021 is gesloten

Het Lycée d’Europe-programma stelt leerlingen van Europese middelbare scholen in staat samen na te denken over de kenmerken en waarden van de Europese Unie.

Presentatie

Ter gelegenheid van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert het Franse Ministerie van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport, met de steun van France Éducation international en de École nationale d’administration, van 12 tot 19 februari 2022 een evenement voor Europese studenten onder de titel Lycée d’Europe.

Het doel van dit evenement is om de uitgekozen middelbare scholieren in staat te stellen samen na te denken over de kenmerken en de waarden van de Europese Unie, met de nadruk op:

 • Haar geschiedenis, waarden, grondgebieden, leden en instellingen.
 • Het erfgoed en de culturele erfenis die men deelt door Europeaan te zijn.
 • Het Europese burgerschap of het gevoel deel uit te maken van het Europese gemeenschappelijke goed.

Programma

Jonge Europeanen uit de 27 EU-landen komen een week lang in Straatsburg bijeen voor een reeks activiteiten: lezingen, workshops, culturele en institutionele bezoeken (Europees Parlement, Raad van Europa, enz.) en een recreatief avondprogramma.

Modaliteiten

 • Vervoer, accommodatie, maaltijden: vervoer is voor rekening van het Institut français des Pays-Bas. Accommodatie en maaltijden zijn voor rekening van Franse Ministerie van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport.
 • Samenstelling van de teams: 2 leerlingen en 1 leraar Frans.
 • Taal: De workshops en vergaderingen worden in het Frans gehouden.

Selectiecriteria

Om deel te nemen aan het Lycée d’Europe-programma, moet elk team van 2 leerlingen een podcast in het Frans maken over het thema:

Welk(e) ambitieus(e) project(en) voor Europa of welke visie voor Europa?

De aanvraag moet voldoen aan de volgende regels:

 • De leerlingen zijn vrij om het format en de inhoud te bedenken die zij wensen
 • De leerlingen moeten minstens 16 jaar oud zijn.
 • De leerlingen moeten een B1-niveau hebben of een B2-niveau in uitvoering in het Frans.
 • De podcast moet in het Frans zijn, van goede kwaliteit en in mp3-, mp4-, wma-, enz. formaat.
 • De duur mag maximaal 5 min. zijn.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français des Pays-Bas. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • Het DELF-diploma B1 of B2 van beide leerlingen.
 • De WeTransfer link om de podcast te downloaden.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 14 november 2021
 • Bekendmaking van de deelnemers: november 2021
 • Lycée d’Europe : 12 t/m 19 februari 2022 in Straatsburg

Over

Het Lycée d’Europe-programma, georganiseerd met steun van het Institut français des Pays-Bas, stelt leerlingen van Europese middelbare scholen in staat samen na te denken over de kenmerken en de waarden van de Europese Unie.

Editie 2021

 • Thema: Europese Unie
 • Stad: Straatsburg
 • Evenement 12-19 februari 2022 in Parijs
 • Taal: Frans

Contact

Cécile Heijnen
Medewerker onderwijskunde
email

Partners

 • Mede-georganiseerd door: France Éducation international ; Ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports
 • In samenwerking met: École nationale d’administration
 • Met steun van: Institut français des Pays-Bas