Nouvelles Voix-programma : open call 2023

Het Nouvelles Voix-programma steunt publicatie of uitnodigingsprojecten van Nederlandse uitgevers die hedendaagse Franstalige auteurs in Nederland promoten.

Presentatie

Het Nouvelles Voix-programma is het Frans-Nederlands programma ter ondersteuning van publicaties (PAP). Het PAP maakt deel uit van het steunbeleid van het Institut Français ten behoeve van buitenlandse uitgevers die uit het Frans vertaalde titels uitgeven.

Het Nouvelles Voix-programma heeft tot doel de verscheidenheid van de hedendaagse Franstalige literaire creatie en het hedendaagse Franstalige gedachtegoed toegankelijk te maken voor het Nederlandstalige publiek.

Soorten projecten

 • Hedendaagse literatuur vertaald uit het Frans in het Nederlands.
 • Tournees van Franse of Franstalige auteurs in Nederland.

Deelnamecriteria

 • De Franse of Franstalige auteur moet in leven zijn.
 • Literaire gebieden: hedendaagse literatuur, geestes- en sociale wetenschappen, stripverhalen en jeugdliteratuur.
 • Voor vertalingen: het werk moet reeds bij een Franstalige uitgeverij zijn gepubliceerd en de datum van publicatie moet moet minder dan twee jaar geleden zijn.
 • Voor tournees: de auteur moet minder dan twee jaar in Nederland zijn gepubliceerd.

Selectiecriteria

 • De intrinsieke kwaliteit van het werk en het belang ervan binnen de creatie en het denken van Franstalige auteurs.
 • Het werk en de betrokkenheid van de Nederlandse uitgever bij de ontwikkeling van een langetermijnbeleid voor het uitgeven van Franstalige auteurs en vertalingen.
 • De opname van het werk in het redactionele beleid van de uitgeverij, binnen de collecties die zij ontwikkelt.
 • De naleving van de verbintenissen van de Nederlandse uitgever inzake de verspreiding en de promotie van het werk.
 • De aandacht voor nieuwe media en nieuwe vormen van digitaal uitgeven.
 • De ingediende projecten moeten in uitvoering zijn. Er zal geen steun worden verleend aan een boek dat reeds is gepubliceerd.

Subsidie voor vertaling

 • De subsidie dekt de vertaalkosten tot een maximum van 50% van het totale bedrag.
 • De subsidie wordt betaald bij de publicatie van het boek en de uitgever moet drie exemplaren toezenden aan het Institut français NL.
 • Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de steun van het Institut français NL – Nouvelles Voix programma, in het vertaalde boek worden vermeld.

Subsidies voor tournees

 • De kosten van de terugreis van de auteur van Frankrijk naar Nederland.
 • De kosten van het verblijf tot een maximum van €110 euro per nacht.

Andere steun

Naast het Nouvelles Voix programma van het Institut français NL, kunnen uitgevers in Nederland een beroep doen op steun voor vertalingen en de toewijzing van rechten:

 • Steun voor vertalingen van het Centre national du livre: drie sessies per jaar).
 • Steun voor de toewijzing van rechten van het Institut français twee commissies per jaar, de volgende zal worden gehouden op december 2023.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français NL. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • Een exemplaar van het Franse werk (dit element is verplicht en moet uiterlijk op de sluitingsdatum van de oproep tot het indienen van projecten worden ingediend).
 • En gedetailleerde presentatie van de uitgeverij en van het project.
 • Een gedetailleerde begroting van het project in termen van uitgaven en inkomsten.
 • Een communicatieplan.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 1 mei 2023
 • Juryvergadering: 24 mei 2023
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: 1 juni 2023

Over

Het Nouvelles Voix programma van het Institut français NL is het Frans-Nederlandse plan ter ondersteuning van publicaties (PAP) dat steun verleent aan uitgeefprojecten of uitnodigingen aan Nederlandse uitgevers die hedendaagse Franstalige auteurs in Nederland willen promoten.

Editie 2023

Contact

Pascale Fila
Assistent van de afdeling culturele samenwerking

email

Partners

 • Gecoördineerd door: Institut français NL
 • Met steun van: Institut français in Parijs
 • In samenwerking met: Letterenfonds